AANTEKENINGEN bij H. Feenstra. Spinnen in het web, Groningse regenten in relatie tot het omringende platteland tijdens de Republiek, uitgeverij Van Gorcum, 2007

H
Er komen diverse geslachten in voor die aan de De Sitters geparenteerd zijn, maar zelf staan ze er niet in.


15
Instroom van Oldambster families in het stad-Groninger regentenpatriciaat begon al in 1594, toen Eggerik Phebens uit Midwolda raadsheer werd. Daarna Johan Huninga,
16
Hier begint het over de 'gezworene meente'
20
Het regentengeslachte Drew(e)s, dat zich later De Drews noemde, was eveneens tot de homini novi te rekenen, maar reeds vrij snel na 1594 tot de magistratuur doorgedrongen. Het is trouwens een van de weinige regentenfamilies die van vader op zoon gedurende de hele periode van de Republiek onafgebroken (vijf generaties) op het pluche aan de Grote Markt bleven zitten. Onder hen brachten vier opeenvolgende Johans het tot burgemeester.
23
De grote tegenstellingen en controverses tussen Stad en Ommelanden waren vanaf 1750 wel zo'n beetje voorbij.
31
Burgemeesteren en raad van de stad Groningen waren het machtigste college in de provincie. Volgt uitleg over verkiezing B & R, geëmailleerde bonen, enzv
Plus de gewoonte om als je niet in de raad kon zitten, je een landelijke of provinciale functie waarnam.
35 & 37
In de tabellen komt voor Werumeus.
Er zijn verboden verwantschappen, twee mensen die te nauw aan elkaar verwant zijn kunnen niet tegelijk in de raad zitten.
41
Niet-mogelijke combinaties van handel en regentschap. Plus (tav het lidmaatschap van de gezworene meente) het verbod op het uitoefenen van een nering of handwerk wijst ook reeds in de richting van een zich voltrekkende sociale scheiding binnen de burgerij: de 'werkenden', hoe respectabel ook, en de regeerders, die het doen van handwerk of het uitoefenen van een beroep überhaupt in toenemende mate niet meer in overeenstemming met hun status achtten.
42
Clinge genoemd als voorbeeld van hoog ambt ter voorbereiding op raadsheerschap. Ook genoemd wordt Herman Gesseler (=degene die later Wolter Reinolt verkettert).
43
Wederom Gesseler en een mooi verhaal over Trip, die tweede secretaris werd in 1749.
44
Over carrière maken door met een regentendochter te trouwen, wat Feenstra betwijfelt...
48
De regenten van de achttiende eeuw waren heren geworden die hadden gestudeerd en, zo ze al geen renteniers waren geworden, alleen nog overeenkomstige beroepen (ambten) uitoefenden.
50
Over het geschuif met raadsleden om in 1749-1751 het verwantschapsprobleem op te lossen
Bijlagen
Er zijn bijlagen met informatie over enkele regentengeslachten. In die met een sterretje ervoor wordt verwezen naar gegevens uit het archief De Sitter:
Alstorphius
Amsingh
Bennema
Berghuis
Broyels
Coehoorn
* Drews
Eilerts
Emmius
Eyssonius
Guichart
Melis
* Phebens
Tiaerda-De Cock-Geertsema
* Uchtman
* Van Julsingha
Van Wartum


Je bent hier: OpeningBronnen → Feenstra