TEKSTEN van het Appel aux Francoises sur la régénération des moeurs et nécessité de l'influence des femmes dans un gouvernement libre, door Etta Palm, née d'Aelders, Parijs, 1791

Dit boek valt te beschouwen als Etta's magnum opus. Ze heeft hierin de meeste van haar stukken over vrouwenzaken verzameld. Voor het gemak gebruik ik verder de verkorte titel Appel aux Françoises.

Het boek is uitgegeven door 'l'imprimerie du Cercle Social - rue du Théâtre-François No 4'. De Cercle Social is de organisatie die in 1790 de sociëteit Vrienden van de Waarheid heeft georganiseerd en die zich na de opheffing van die sociëteit in juli 1791 heeft omgevormd tot uitgeverij.

Het boek valt als pdf en als tekstbestand (ge-OCR-ed, dus met véél fouten) op te halen bij gallica.fr via deze link. Hieronder het voorplat.


De precieze datum van uitkomen is niet bekend, maar het zal in de laatste dagen van augustus 1791 geweest zijn. Op 2 september 1791 schrijft raadpensionaris Van de Spiegel aan Etta als antwoord op een niet bewaard gebleven brief van haar van 29 augustus 1791 en meldt hij:

Je vous remercier de l'envoy de votre petit ouvrage que je lirai avec cet interet que m'inspire tout ce qui me vient de votre part;

Dat moet wel op dit boek slaan.

In de Moniteur universelle van 21 september 1791 staat een advertentie voor het boek, dat blijkbaar 12 sous kost (er gaan 20 sous in een livre en een Franse livre stond in die tijd ongeveer gelijk aan een halve Nederlandse gulden), zie hier bij 'Editie van 21 september 1791'.

Het boek telt 48 pagina's en er vallen negen gedeelten in te onderscheiden. Door in de eerste kolom te klikken, kom je bij de  tekst van dat gedeelte, met soms vertaling en nadere informatie:

gedeelte 1
Inleiding. Twee pagina's zonder paginanummers. Woord tot de lezer, met een reactie op de aanvallen van Cerisier in de Gazette Universelle.
gedeelte 2
pagina 1-9: met op pagina 46 als noot de reactie van de Amis de la Constitution in Caen: Discours sur l'injustice des Loix en faveur des Hommes, au dépend des Femmes, lu à l'Assemblée Fédérative des Amis de la Vérité, la 3e décembre 1790.
gedeelte 3
pagina 9-11: Extrait du régistre des délibérations de la municipalité de Creil-sur-Oise, 8 februari 1791.
gedeelte 4
pagina 11-14: Discours d'une Amie de la Vérité, Palm d'Aelders, hollandoise, en recevant la cocarde et medaille nationales envoyée pour elle à l'Assemblée fédérative par la municipalité de Creil, le 14 février 1791
gedeelte 5
pagina 14-16: Réponse de Etta Palm née d'Alders, à la municipalité, et les citoyennes de Creil-sur-Oise, le 15 février, 1791.
gedeelte 6
pagina 16-31: Lettre d'une Amie de la Vérité, Etta Palm, née d'Aelders, Hollandoise, sur les démarches des ennemis extérieurs et intérieurs de la France; survie d'une addresse à toutes les citoyennes patriotes, et d'une motion à leur proposer pour l'assemblée nationale, lue à l'assemblée fédérative des amis de la vérité, le 23 mars 1791.
gedeelte 7
pagina 31-36: Discours de réception prononcé à la société fraternelle par Etta Palm, née d'Aelders, le 12 juin 1791, et justification sur la dénonciation de Louise Robert.
gedeelte 8
pagina 37-40: een toelichting over artikel 13 van de wet op de politie met op pagina 46 een Adresse des citoyennes françoises à l'assemblée nationale daarover.
gedeelte 9
pagina 41-45: Adresse de la Société patriotique et de bienfaissance des Amies de la Verité aux quarantehuit Section, rédigée par Etta Palm, née d'Aelders.

Je bent hier: OpeningBronnen → Appèl