AANTEKENINGEN bij het Album Studiosorum Academiae Groninganae, Historisch Genootschap Groningen, 1915

Het Album Studiosorum Academiae Groninganae is door het Historisch Genootschap Groningen uitgegeven ter gelegenheid van het 300-jarig bestaan van de universiteit. Het boek bevat behalve de inschrijvingen, het eigenlijke album studiosorum, pagina 1-444, ook de promoties, pagina 445-622, en een lijst van professoren, lectoren en curatoren, pagina 623-645. Tenslotte is er een namenindex.

Ik heb het bij de Groninger Archieven geraadpleegd, maar het boek is nu ook te downloaden vanaf de site van de universiteit, maar daar zitten wel een paar wazige bladzijden bij.

Hieronder heb ik de diverse onderdelen, dus én inschrijvingen én (de paar) promoties én professoraten (alleen Wynoldus Munniks) door elkaar heen op chronologische volgorde gezet. De hoofdletter L staat voor Letteren. De meeste van de onderstaande gegevens zijn ook opgenomen in het verzamelfile Groningen.


Chronologisch

2 januari 1728 Inschrijving Wolter Reinold de Sitter, Groninganus, L.L.

7 januari 1728 Inschrijving Anthonius Adrianus van Iddekinge, Groninganus, Gratis in honorem patris sui.

● Wolter Reinolt de Sitter promoveert 12 juli 1734 in de rechten op De emphyteusi.

3 augustus 1750 Inschrijving J. Gummers, Groninganus (vermoedelijk broer van de echtgenote van Jan Munniks).

● Anthony Adriaan van Iddekinge is van 31 juli 1758 tot zijn dood op 28 mei 1789 curator van de universiteit.

● 15 september 1761 Inschrijving Christiaan Ferdinand Lodewijk Palm, Arnhemiensis. L. 

3 januari 1763 Inschrijving Albert Johan de Sitter, Groninganus.

13 september 1764 Inschrijving Wijnoldus Munks, Frisius.

6 januari 1766 Inschrijving Willem de Sitter, Groninganus

18 januari 1769 Inschrijving Johan Hindrik de Sitter, Groninganis, A.L. Gratis in honorem ampl. patris hujus urbis senatoris.

● Wynoldus Muinniks is van 1770 tot 1806 aan de universiteit verbonden als professor in eerst Anatomie en Chirurgie met vanaf 1774 ook Physiologie, Obstetrie, Materies medica en Botanie.

● Willem de Sitter promoveert 17 juni 1772 in de rechten op De dicionibus juris, patrii aeque ac Romani.Je bent hier: OpeningBronnen → van Berkel