OVERZICHT van opgenomen stukken uit het archief van stadhouder Willem V Batavus bij het Koninklijk Huisarchief

Het Koninklijk Huisarchief (KH) is slechts beperkt toegankelijk, maar alles laat zich prima regelen via de mail. Meer dan prima, zie het Dankwoord in het boek. Alles wat ik heb opgenomen komt uit toegang A31, het archief van Willem V Batavus, prins van Oranje (1748-1806). De inventaris van dat archief is via de site van het KH als pdf op te halen.

Binnen dat archief bevinden zich in drie inventarisnummers brieven van Etta, soms gericht aan de stadhouder of zijn echtgenote, soms gericht aan raadpensionaris Laurens van de Spiegel. Het betreft:

A31-746 is een onderdeel van de rubriek 'Briefwisseling met particulieren' en draagt als titel 'weduwe Etta Palm-Aalders, Parijs, Den Haag, 1788-1794'. Hierin bevinden zich één brief van Etta uit 1788, zes uit 1793 en drie uit 1794

A31-986 is onderdeel van de rubriek 'Briefwisseling met mr. L.P. van de Spiegel, raadpensionaris van Holland' en bestrijkt de periode november 1793 tot augustus 1794 met 'onder de bijlagen onder meer brieven van mevrouw Etta Palm-Aalders'. Hierin bevinden zich twee brieven van Etta uit 1794.

A31-1070 is 'Brieven van Nederlandse vertegenwoordigers in het buitenland aan raadpensionaris Van den Spiegel, ten onrechte door de stadhouder niet teruggezonden'. Hierin bevinden zich - ook ten onrechte, want ze was geen Nederlandse vertegenwoordiger - vier brieven die Etta vanuit Parijs heeft gezonden aan raadpensionaris Van de Spiegel, en die de raadpensionaris heeft laten lezen aan de stadhouder, zonder ze daarna terug te krijgen.
Daarmee zijn deze vier brieven de enige bewaard gebleven getuigenissen van het werk dat ze in Parijs ten behoeve van de raadpensionaris en ten gunste van het Huis van Oranje heeft gedaan. De rest is immers verbrand, zie hier bij het citaat uit de inleiding op de inventaris van het archief van Van de Spiegel,

Hieronder staan de opgenomen brieven van Etta niet op inventarisnummer, maar op datum:

3 okt 1788
Deze brief is het (voor zover bekend) allereerste contact tussen Etta en de stadhouder. Ze biedt hem haar boek aan, dat ze als reactie op het boek van de graaf van Mirabeau heeft geschreven. De brief bevindt zich in A31-746, zie de transcriptie en vertaling.
15 apr 1790
Een brief van Etta aan raadpensionaris Van de Spiegel maar dus tussen de spullen van de stadhouder teruggevonden, A31-1070. Zes kantjes, met het opschrift 'no. 24', met als bijlage een briefje van het plaatselijke buurtcomité aan Etta over Maillebois. Zie de transcriptie en een vertaling.van de brief.
24 mei 1790
Een brief van Etta aan raadpensionaris Van de Spiegel maar dus tussen de spullen van de stadhouder teruggevonden, A31-1070. Vier kantjes, met het opschrift 'no. 35' en met incidenteel gebruik van geheimschrift. De transcriptie heb ik helaas zoekgemaakt dus er is alleen de vertaling van de brief.
7 jun 1790
Een brief van Etta aan raadpensionaris Van de Spiegel maar dus tussen de spullen van de stadhouder teruggevonden, A31-1070. Vier kantjes, met het opschrift 'no. 39', met incidenteel gebruik van geheimschrift. De transcriptie heb ik helaas zoekgemaakt dus er is alleen de vertaling van de brief.

Bij de brief zijn als bijlagen gevoegd:
▪ krantenartikelen door Marat waarin onvriendelijk wordt gedaan naar de uitgewekenen, zie hier (alleen links, geen transcripties)
▪ een afschrift van een brief van Etta zonder datum maar rond 1 juni 1790 aan Élisée Loustallot, redacteur van de Revolutions de Paris, zie de transcriptie,
▪ plus het antwoord van Loustallot dd 3 juni 1790, zie de transcriptie.
20-21 jun 1790
Een brief van Etta aan raadpensionaris Van de Spiegel maar dus tussen de spullen van de stadhouder teruggevonden, A31-1070. Vier kantjes,met vrij veel geheimschrift en als bijlage een krantenartikel door Brissot. Zie de transcriptie en de vertaling van de brief. NOG NOTEREN WAT BIJ COLENBRANDER STAAT
29 mei 1793
Een brief van Etta aan de stadhouder, A31-746. Ze gaat naar Amsterdam om zaken rond familiegeld af te handelen en ze biedt haar diensten aan. Zie de transcriptie en vertaling van de brief..
5 jul 1793
Een brief van Etta aan de stadhouder, A31-746. Ze vraagt om een gesprek over iets dat de troepen betreft, waarmee ze - zonder het te noemen - haar schoenenhandeltje (zie de volgende brieven) zal bedoelen. Zie de transcriptie van de brief.
9 jul 1793
Een brief van Etta aan de stadhouder, A31-746. Ze noemt nu haar schoenenhandeltje en vraagt om spoed want ze is ‘abbandonné de tout excepté de mon courage’. Zie de transcriptie van de brief.
22 jul 1793
Een brief van Etta aan de stadhouder, A31-746. Ze herinnert hem aan het schoenhandeltje. 'Beroofd van alles, zou het erg ongelukkig voor mij zijn de gelegenheid mis te lopen om tenminste voor een tijdje een schuilplaats voor de behoeftigheid te vinden.' Zie de transcriptie van de brief.
29 jul 1793
Een brief van Etta aan de stadhouder, A31-746. Ze vraagt opnieuw zijn aandacht voor haar mogelijke handeltje in schoenen en nu is het dringend, want ze kan haar correspondent niet langer aan het lijntje houden. Zie de transcriptie van de brief.
6 dec 1793
Een brief van Etta aan de stadhouder, A31-746. Ze feliciteert hem want zijn kleinzoon is één jaar geworden..Zie de transcriptie van de brief.
8 mrt 1794
Een brief van Etta aan de stadhouder, A31-746. Dit keer felicitaties omdat Willem V Batavus op 8 maart 1766 meerderjarig en daardoor stadhouder was geworden. Zie de transcriptie van de brief.
24 mrt 1794
Een brief van Etta aan de stadhouder, A31-746. Ze solliciteert naar de positie van hoofdredacteur van de Gazette de la Coeur. Zie de transcriptie en vertaling van de brief.
± mei 1794
Een ongedateerde brief van Etta aan de stadhouder, A31-746, met bijgevoegd een plan om weeskinderen borduurwerk te leren. Vermoedelijk is deze brief ergens mei/juni 1794 geschreven. Zie de transcriptie van de brief en de bijgevoegde notitie en van die laatste ook de vertaling.
30 jun 1794
Een brief van Etta aan de stadhouder, A31-986. Deze brief bevindt zich als attachment (al heette dat toen nog niet zo) bij een brief van vd Spiegel aan de prins dd 7 juni 1794 (KAN NIET), A31-986. Zie de transcriptie van de brief.
8 jul 1794
Een brief van Etta aan raadpensionaris Van de Spiegel maar dus tussen de spullen van de stadhouder teruggevonden, A31-986. Met bijgevoegd een notitie die ze na lezing wil verbrand hebben.  Zie de transcriptie van de brief en notitie..

Je bent hier: OpeningBronnen → KH