TRANSCRIPTIE en VERTALING van een brief van Etta aan stadhouder Willem V dd 3 oktober 1788

Deze brief bevindt zich in invnr 746 van het Archief van stadhouder Willem V Batavus dat met toegangsnummer A31 berust bij het Koninklijk Huisarchief. Zie een overzicht van alle stukken die uit dat archief opgenomen zijn.

Dit is de eerste brief ooit van Etta aan de stadhouder. Ze biedt hem haar boek tegen Mirabeau aan, de Réflexions sur l'ouvrage intitulé Aux Bataves sur le Stadhouderat en daarmee kan ongeveer de datum van verschijning van dat boek bepaald worden. Ik vermoed dat het nog maar net van de persen gerold is als ze het aan de stadhouder zendt.

Dat maakt het, gezien haar worstelingen met de Nederlandse taal, nog waarschijnlijker dat de Nederlandse vertaling van haar boek, zie hier, pas in 1789 uit komt.

Hieronder achtereenvolgens:

■ de transcriptie van de brief, waarbij omwille van de leesbaarheid regeleindes, interlinies en interpuncties zijn toegevoegd, maar taalslordigheden zijn gehandhaafd, en

■ een (vrije) vertaling.


Transcriptie

A Son Altesse Serenissime

Monseigneur,

Née sujette de la Republique dont vous estes le Chef, Monseigneur, et dont un enchainement des circonstances malheureuse m'ont éloigné des ma premiere jeunesse, mais cet eloignement, ni l'injustice des miens, ni meme le gratieux accuel de etrangers ont pu me faine oublier un instant  que j' attois hollandaise, et que le sang qui couloit dans mes vaines appartenoit a cette heureuse nation;

après cela Votre Altesse voudra bien etre persuadé de mon respectieux attachement a la constitution et l'illustre familie, qui de tout temps en a fait le bonheur, et le soutien, et combien j'ai soufert de voir s'elever au sein de cette patrie si cher a mon coeur, une cabale odieuse qui chercoit a aneantir sa prosperite et son bonheur.

(vel 2)

Mais monseigneur, rien n'a egalee ma surprise en voyant qur Mr de Mirabeau infectoit impunement l'Europa avec un fatras d'odieuse calomnies, et quoique persuader qu'il et dangereux d' attaquer une plume d'ou ne decoule que poison pernitieux, je n'ai acouter que mon zele, et l'amour par de la verité, en osant attaquer le repair/repand de mensonges

daigné recevoir avec votre bonté naturelle, monseigneur, cette preuve de mes faibles efforts, si j'ai jamais desiré le talent de l' eloquence c'ettoit dans le moment, pour defendre dignement ma patrie, et l'illustre chef dont je me fait gloire d'etre fidelle concitoyenne et pour la conservation je fait des voeux bien sincere je suis avec le plus profond respect.

Monseigneur, de Votre Altesse Serenissime
tres humble et obbeissante servante
ELJ Aelders

Paris la 3 de 8b 1788


Vertaling

Aan zijne doorluchtige hoogheid

Excellentie,

Geboren als onderdaan van de Republiek waarvan u, excellentie, de leider bent, en waarvan een aaneenschakeling van ongelukkige omstandigheden mij vanaf mijn vroege jeugd hebben verwijderd; maar deze verwijdering, noch het onrecht dat mijn familie mij heeft aangedaan, noch zelfs de hartelijke ontvangst van vreemdelingen hebben me een ogenblik doen vergeten dat ik Nederlandse was en dat het bloed dat door mijn aderen stroomt toebehoort aan deze gelukkige natie;

Hierna zal uwe hoogheid wel overtuigd zijn van mijn eerbiedige gehechtheid aan de grondwet en aan de doorluchtige familie, die daarvoor altijd het goede heeft gedaan en die haar heeft ondersteund, en wat heb ik geleden toen ik in de schoot van dit vaderland, zo geliefd aan mijn hart, een verfoeilijk complot zag opkomen, dat zijn voorspoed en geluk zocht te vernietigen.

(vel 2)

Maar, excellentie, niets heeft mij meer verrast dan te zien hoe de heer Mirabeau ongestraft Europa vergiftigde met een allegaartje afschuwelijke lasteringen, en hoewel overtuigd dat het gevaarlijk is een pen aan te vallen waaruit slechts schadelijk gif stroomt, heb ik slechts gehoor gegeven aan mijn ijver en de zuivere liefde voor de waarheid toen ik dit hol van leugens durfde aan te vallen.

Verwaardigt u met uw natuurlijke goedheid, excellentie, dit bewijs van mijn zwakke pogingen in ontvangst te nemen.

Als ik ooit het talent van welsprekendheid gewenst had, was het op dit moment, om op waardige wijze mijn vaderland te verdedigen, en de doorluchtige leider, waarvan ik er trots op ben een trouwe medeburgeres te zijn, en voor het behoud waarvan ik zeer oprechte geloftes afleg.

Ik verblijf met de meest diepe hoogachting,
Excellentie,
Uwe doorluchtige hoogheids zeer nederige en gehoorzame dienares,
ELJ Aelders

Parijs 3 oktober 1788Je bent hier: OpeningBronnenKH → brief 03-10-1788