Koninklijke Bibliotheek

Prins Willem-Alexanderhof 5, 2595 BE Den Haag, http://www.kb.nl. Ik heb daar ook diverse boeken vandaan gehaald die nergens anders te vinden waren, zoals bijvoorbeeld De Villiers, maar op deze pagina beperk ik mij tot de pamfletten en krantenartikelen.

Allebei heb ik lang geleden ter plekke ingezien en gefotografeerd, maar inmiddels staat alles op internet. De kranten staan vrij toegankelijk op delpher.nl. De pamfletten zijn via de KB-site te bereiken, maar daar heb je wel een jaarpas van de KB voor nodig. De meeste zijn ondertussen ook gedigitaliseerd met googlebooks, maar soms met gebreken.

Pamfletten
Pflt 21508
Le despotisme de la maison d'Orange, prouvé par l'histoire, door Karel van Ligtdal, volgens sommigen, maar niet iedereen, een pseudoniem van de graaf van Mirabeau, 1787. De eerste honderd bladzijden zijn een vertaling van het pamflet Aan het volk van Nederland. Zie ook hieronder.
Pflt 21509
De heerschzucht van het huis van Oranje: gestaafd door de geschiedenis, door Karel van Ligtdal. Nederlandse vertaling van het boek hierboven.
Aanval van Mirabeau in 1788
Pflt 21757
Aux Bataves sur le stathoudérat, door de graaf van Mirabeau, gedagtekend 1 april 1788. Eerste deel 88 pagina's, dan titel Avis aux Bataves sur le Stadthoudérat. Tweede deel Notes et pièces justificatives met 106 pagina's uitvoerige noten. Zie ook hieronder.
Pflt 21758
Aan de Batavieren, over het stadhouderschap, door de graaf van Mirabeau. Nederlandse vertaling van het boek hierboven, uitgegeven te Antwerpen in 1788. Zie de volledige (maar NIET helemaal gecorrigeerde) tekst van dit boek met enkele aantekeningen, plus verwijzingen naar Etta's Aanmerkingen.(Pflt 21760).
Pamfletten tegen Mirabeau
Pflt 21746a
Observations d'un vrai republicain sur la revolution des Provinces-Unies, au sujet d'une lettre de mr. de B**, à mr. le comte de Mirabeau, uitgegeven te Londen 1788. Gericht tegen de opvattingen van de graaf van Mirabeau, 45 pagina's. Volgens sommigen (Rosendaal, noot bij p. 286-287) is dit van Etta, maar daarvoor vind ik de stijl te anders. Zie wat stukken tekst en aantekeningen.
Pflt 21761
A monsieur de Mirabeau. Première lettre, 1788. Gericht tegen de opvattingen van de graaf van Mirabeau, 41 pagina's en daarna 5 pagina's overgenomen uit Wagenaars Vaderlandsche Historie. Sommigen twijfelen of dit van de hand van Etta is, maar gezien het woordgebruik denk ik van niet. Zie wat stukken tekst plus enkele aantekeningen.
2102 C 13
Avis des Bataves a Mirabeau, 1788. Ook tegen Mirabeau gericht en volgens mij ook niet van Etta. Zie wat stukken tekst.
Pflt 21759
Réflexions sur l'ouvrage intitulé Aux Bataves sur le Stadhouderat, door Etta. Titel op het binnenblad: Réflexions sur un libelle intitulé Aux Bataves par Mr. le comte de Mirabeau. Eerste deel 20 pagina's daarna pagina 21 tot 36 reactie op de noten in het boek van Mirabeau. Zie ook hieronder.
Pflt 21760
Aanmerkingen op een werk betytelt: Aan de Batavieren over het stadhouderschap, van De Mirabeau, door Etta. Nederlandse vertaling van het boek hierboven. Zie gehele tekst met verwijzingen naar Aan de Batavieren, over het stadhouderschap (Pflt 21758) plus enkele aantekeningen.
Pflt 21762
Ma dette payée a la patrie, ou Reflexions superficielles sur l'Avis aux Bataves, 1788. Mogelijk door Etta geschreven, zie wat stukken tekst..


Krantenartikelen
6 mei 1795
Brief van Etta in de Nationaale Courant van 6 mei 1795, als reactie op een artikel dd 18 april 1795, over de 'ceremonie van de onderrok', zie de transcriptie.
13 mei 1795
Brief van Etta in de Nationaale Courant van 13 mei 1795, over de manier waarop ambten vervuld worden, zie de transcriptie.Je bent hier: OpeningBronnen → KB