Hoofdstuk 8, pagina 239
Op een gemene kar

Het openingscitaat van de paragraaf komt uit een brief van Etta's achterneef Wolter Reinolt de Sitter gedateerd 20 april 1799, GrA toegang 0574 invnr 33, zie voor de transcriptie de tweede brief.

De overlijdensdatum staat in een advertentie in de Haagsche Courant van 10 april 1799. Omdat een van de opstellers van die advertentie de procureur J. de Bas is, die ook op 28 maart 1799 aangifte heeft gedaan van het overlijden, mag je aannemen dat hij weet waarover hij praat en de datum klopt.

De hele advertentie:Het betreffende gedeelte uitgelicht:


De tekst van de advertentie:


Informatie over de aangifte in Den Haag en de begrafeniskosten in Rijswijk dank ik aan Ferry Rollema van het Rijswijks Historisch Informatiecentrum (RHI). De originelen van de stukken van het RHI bevinden zich bij het Stadsarchief Delft.
Eerst Den Haag:

Aangifte overlijden in Den Haag:

De aangifte in Den Haag wordt op 28 maart 1799 gedaan en bevindt zich in de Registers van ontvangen impost op het begraven 1e-4e klasse, met vermelding van ontvangen leges, 1772-1799. Zie bnr. 0321-01 invnr 26. (nieuw inventarisnummer).
Maar een scan staat ook op familysearch: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89QJ-85MB?i=187&wc=SMM2-GP8%3A345830501%2C345830402%2C347434901&cc=2037907

Het betreffende gedeelte:Vermeld wordt dus dat de overledene 40 jaar is, dat de aangifte geschiedt door procureur De Bas op 28 maart 1799, dat de dood is veroorzaakt door een 'inflamatie op de borst', dat ze 'na(ar) Rijswijk' gaat om begraven te worden, dat er drie gulden aan impost (belasting) betaald is en 12 stuiver aan zegels.

Begrafeniskosten Rijswijk

Er zijn er twee van belang, de ene in de Gaardersregisters, het Register van ontvangst van impost op begraven deel 6 II pagina 77. Ook deze is op familysearch te vinden: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99QV-WQ8B?cc=2037907&wc=SMM5-927%3A345830501%2C345843101%2C345994001

Het betreffende gedeelte:De eerste kolom is voor de overlijdensdatum en die is niet ingevuld. De tweede kolom is voor de begrafenisdatum. dus 29 maart 1799. Verder wordt vermeld dat ze uit Den Haag komt en dat het een 'classe' begrafenis is van zes gulden.

De andere komt uit de archieven van de gereformeerde kerk te Rijswijk, het Incassoregister betreffende grafrechten deel 17 pagina 37.
Ook op familysearch: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9QV-79ZT-J?cc=2037907&wc=SMMP-16K%3A1292923701%2C345843101%2C347849001

Het betreffende gedeelte:


De eerste kolom is voor de overlijdensdatum en die is niet ingevuld. De tweede voor de begrafenisdatum, dus 29 maart 1799. Verder staat er 'zonder luije', wat inhoudt dat noch de grote noch de kleine klok van de Oude Kerk tijdens de begrafenis luidt (waaraan kosten verbonden zijn) en dat er één gulden betaald is voor het grafrecht.

Pasen viel in 1799 op 24 en 25 maart, zie hier en zie hier.

Het slotcitaat van de paragraaf komt weer uit de brief van Etta's achterneef Wolter Reinolt de Sitter gedateerd 20 april 1799, GrA toegang 0574 invnr 33, zie voor de transcriptie de tweede brief.

Je bent hier: OpeningHoofdstuk 8 → pagina 239