Hoofdstuk twee
Wie de wapenen opneemt tegen zijn eigen land, houdt niet van zijn vaderland

Amsterdam–Parijs 1768 tot 14 juli 1789


pagina 45 Avontuurlijke bijzonderheden

pagina 46 Lieve Jantjes broeder

pagina 48 Een zoo vergenoegt als gelukkig leeven

pagina 49 De galanterie

pagina 51 Een bijzondere studie van de koketterie

pagina 53 Rue Favart nummer 1

pagina 55 Aan het volk van Nederland

pagina 58 Wees ondankbaar indien ge wilt

pagina 59 Hunne Manhaftigheeden

pagina 61 Laten insluiten in het hotel van de aartsbisschop

pagina 63 De uitgewekenen

pagina 65 Bloed zal er moeten stromen

pagina 67 Uwe reden zijn hoog gelijk de Cypressen, maar dragen geene vruchten

pagina 69 De raadpensionaris van 't gewest Holland

pagina 71 Ik bid u mij uw goedheden te blijven bezorgen

pagina 73 De bestorming van de BastilleJe bent hier: Opening → Hoofdstuk 2