VERZAMELBESTAND met gegevens uit meerdere bronnen bij de Groninger Archieven

Onderstaande is voor een groot gedeelte afkomstig uit
● Groninger Archieven toegang 1517, het Archief van de Kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Groningen, 1568-1951 (1976), en
● Groninger Archieven toegang 1329, het Archief van de  Diaconie van de Hervormde Gemeente te Groningen (1), 1521-1968.
Daarop waren eerst diverse indices, van doopboeken, lidmatenregistratie, lijklakenverhuur enzovoort, maar inmiddels staat alles op www.allegroningers.nl, waar alle gegevens prima te vinden zijn.

Dat is aangevuld met gegevens uit:

● Groninger Archieven toegang 426, Archief van de Loge van vrijmetselaren l'Union Provinciale no. 17 te Groningen, 1771-1940, zie hier.

● Groninger Archieven toegang 1339, Archief van de Groote of Herensociëteit, 1765-2004, zie hier.

● Album studiosorum academiae Groninganae, Historisch genootschap te Groningen, J.G.C. Joosting, Groningen, J.B. Wolters, 1915, zie hier.

Plus zaken die in voorgaande bronnen te vinden zouden zijn, maar die ik heb overgenomen uit de Genealogische aantekeningen over het geslacht De Sitter, door J.H. de Sitter, 1916, zie hier, of uit de door die J.H. de Sitter verzamelde bestanden.

Al die gegevens zijn hieronder in chronologische volgorde gezet, waarbij ik na Etta's vertrek uit Groningen minder gegevens heb opgenomen.


Chronologie tot 1743

13 september 1671, doop Wilhelm de Sitter te Amsterdam (uit de Genealogische aantekeningen over het geslacht De Sitter, door J.H. de Sitter, 1916)

26 oktober 1704, huwelijk Wilhelm de Sitter en Lubbina Johanna Hendrica Princen.

16 augustus 1705, doop Agatha Pieternella de Sitter, dochter van Wilhelm de Sitter en Lubbina Johanna Hendrica Princen.

20 december 1709, doop Wolter Reinolt de Sitter, zoon van Wilhelm de Sitter en Lubbina Johanna Hendrica Princen.

27 februari 1714, doop Peter Willem de Sitter, zoon van Wilhelm de Sitter en Lubbina Johanna Hendrica Princen (vermoedelijk jong overleden).

19 maart 1715, doop Pieter Willem de Sitter, zoon van Wilhelm de Sitter en Lubbina Johanna Hendrica Princen (vermoedelijk jong overleden).

18 augustus 1723, ondertrouw Jacobus Aalders, van Nijenhuis, en Swaantjen van Bergen, van Coevorden.

23 mei 1724, doop Zwaantje Aalders, Martinikerk, dochter van Jacobus Aalders en Zwaantje van Bergen, an 't Vischmarkt bij het grote Koldergat.

juni 1724, lidmatenregistratie hervormde gemeente Groningen, Jacobus Aelders, met attestatie van Amsterdam (att.).

25 december 1725, doop Johanna Aalders (van haar wordt verder niets meer vernomen), Martinikerk, dochter van Jacobus Aalders en Zwaantje van Bergen, Guldenstraat.

21 september 1727, doop Willemina Aalders (van haar wordt verder niets meer vernomen), Martinikerk, dochter van Jacobus Aalders en Zwaantje van Bergen, Guldenstraat.

2 januari 1728, Wolter Reinolt de Sitter wordt ingeschreven bij de universiteit van Groningen.

7 januari 1728, Anthony Adriaan van Iddekinge wordt ingeschreven bij de universiteit van Groningen.

10 februari 1730, doop Jan Richters Aalders (van hem wordt verder niets meer vernomen), Martinikerk, zoon van Jacobus Aalders en Zwaantje van Bergen, Guldenstraat op de hoek.

29 april 1731, doop Geertruid Aalders, Martinikerk, dochter van Jacobus Aalders en Zwaantje van Bergen, Guldenstraat op de hoek.

2 augustus 1732, ondertrouw Anna Aalders, van Nijenhuijs, voor wie optreedt Jacobus Aalders, als Broeder, huwelijk 26 augustus 1732 in Martinikerk, met Jan Egberts, van Rhoon, uyt 't Landschap Drenthe.

12 mei 1733, doop Jan Rigters Aalders, Martinikerk, zoon van Jacobus Aalders en Zwaantje van Bergen, Poelestraat.

19 maart 1734, Wolter Reinolt de Sitter verwerft het groot en klein burgerrecht van Groningen.

I2 juli 1734, Wolter Reinolt de Sitter promoveert aan de universiteit van Groningen

18 mei 1736, Wolter Reinolt de Sitter benoemd tot administrateur der stads-weeskamer.

17 mei 1737, begraven Swaantje van Bergen, echtgenote van Jacobus Aaldrix.

19 november 1737, Wolter Reinolt de Sitter benoemd tot fiscaal van de stad Groningen.

1 mei 1740, huwelijk van Jacobus Aalders met Agatha Petronella de Sitter.

7 augustus 1742, Wolter Reinolt de Sitter trouwt te Leiden met Johanna Schultens.

september 1742, lidmatenregistratie, Swaantien Aalders, j.d., in Poelestraat.

Chronologie 1743-1768


3 mei 1743, doop Etta Lubbina Johanna Aalders, Martinikerk, dochter van Jacobus Alderts en Agata Petronella de Sitter, Poelestraat.

4 oktober I743, doop Catharina Elisabeth de Sitter, dochter van Wolter Reinolt de Sitter en Johanna Schultens.

23 mei 1744, ondertrouw Zwaantje Aalders, van Groningen, voor wie optreedt den Coopm. Jacobus Aalders met Johannes Blencke, van Groningen, voor wie optreedt de Hopman Blencke

17 juli 1746, doop Willem Peter Aalders (van hem wordt verder niets meer vernomen), Martinikerk, zoon van Jacobus Aalders en Agata Petronella de Sitter, Poelestraat.

4 september 1748, doop Albert Johan de Sitter, zoon van Wolter Reinolt de Sitter en Johanna Schultens.

28 november 1749, Wolter Reinolt de Sitter door de gecommitteerden van Stadhouder Willem IV aangesteld als secretaris van Groningen.

21 juli 1750, doop Willem de Sitter, zoon van Wolter Reinolt de Sitter en Johanna Schultens.

15 februari 1754, lijklakenverhuur, Noorderkerk, ten behoeve van Lubijna Johanna Hinderika Prinsen, weduwe van Willem de Zitter.

22 november 1754, doop Johan Hendrik de Sitter, zoon van Wolter Reinolt de Sitter en Johanna Schultens.

31 juli 1756, ondertrouw Geertruida Aalders, van Groningen, voor wie optreedt Mr Johannes Blencke, als Swager, met Nicolaus Blencke, Predicant tot Eppenhuizen, van Groningen.

maart 1761, lidmatenregistratie hervormde gemeente Groningen, Etta Lubina Johanna Aelders, in Poelestraat.

15 september 1761, inschrijving bij de Groningse universiteit van Christiaan Ferdinand Lodewijck Palm, Arnhemiensis L(etteren).

3 september 1762, huwelijk Etta Lubina Johanna Aelders en Christiaan Ferdinand Lodewijk Palm.

31 oktober 1762, huwelijk Johannes Munnick en Carharina Gummer.

3 januari 1763, inschrijving bij de Groningse universiteit van Albert Johan de Sitter, Groninganus.

februari 1764, Wolter Reinolt de Sitter voor de eerste keer voor twee jaar tot Raadsheer te Groningen gekozen (dit zal opnieuw gebeuren in 1768, 1772, 1776, 1780).

13 september 1764, inschrijving bij de Groningse universiteit van Wynoldus Munniks, Frisius.

6 januari 1766, inschrijving bij de Groningse universiteit van Willem de Sitter, Groninganus.

1 februari 1766, de juffer Werumeus maakt een nieuw testament, zie hier.

1 april 1766, de juffer Werumeus maakt nogmaals een nieuw testament, zie hier.

1767, Albert Johan de Sitter wordt aangesteld tot rentmeester der stadsveenen.

Chronologie vanaf 1768

16 januari 1769, inschrijving bij de Groningse universiteit van Johan Hendrik de Sitter, A.L., Gratis in honorem ampl. patris hujus urbis senatoris.

3 of 8 februari 1772, Albert Johan de Sitter wordt aangenomen als lid van de vrijmetselaarsloge l'Union Provinciale.

10 april 1774, huwelijk Catharina Elisabeth de Sitter, zie voor echtgenoot en kinderen de verkorte stamboom.

8 november 1774. Albert Johan de Sitter wordt lid van de Groote of Herensociëteit.

3 december 1774, lijklakenverhuur, Noorderkerk, ten behoeve van de juffer Hester Hemmina Werumeus in de Nieuwe Ebbingestraat.

30 november 1777, huwelijk Willem de Sitter, zie voor echtgenote en kinderen de verkorte stamboom.

14 april 1780, begrafenis Wolter Reinolt de Sitter.

1780 Willem de Sitter is dit jaar directeur van de Groote of Herensociëteit.

februari 1781, Albert Johan de Sitter voor twee jaar tot Raadsheer te Groningen gekozen

mei 1781, overlijden Agatha Pieternella de Sitter weduwe Jacobus Aalders, zie rekenvel door Willem de Sitter.

2 december 1781, huwelijk Albert Johan de Sitter, zie voor echtgenote en kinderen de verkorte stamboom.

11 mei 1783, huwelijk Johan Hendrik de Sitter, zie voor echtgenote en kinderen de verkorte stamboom.

13 januari 1783, Albert Johan de Sitter benoemd tot Drost van het WoId-Oldambt.

oktober 1788, Albert Johan de Sitter afgezet als Drost van het WoId-Oldambt.

1792 Albert Johan de Sitter is dit jaar directeur van de Groote of Herensociëteit.

22 april 1793, begrafenis Johanna Schultens, weduwe van Wolter Reinolt de Sitter.

31 december 1794 Albert Johand de Sitter genoemd als nieuwgekozen Grootmeester van de vrijmetselaarsloge l'Union Provinciale.


Je bent hier: OpeningBronnenGrA → Verzamelbestand