AANTEKENINGEN bij het archief van de Groote of Herensociëteit, 1765-2004, Groninger Archieven toegang 1339

De meeste informatie komt uit invnr 89, gedenkschrift ter gelegenheid van het 150 jarig bestaan van de "Groote Sociëteit", 1 november 1765 tot 1 november 1915.

De sociëteit wordt opgericht 1 november 1765 en komt eerst bijeen in de grote bovenzaal van de stadsherberg "Het Gouden Hooft" aan de Guldenstraat. Als ze in 1774 een eigen pand kopen, het huis Panser aan de oostkant van de Grote Markt. komt er een einde aan enige 'incovenienten', waardoor 'veele Heeren van distinctie' nu wel lid zouden willen worden, maar geen zin hebben de ballotage te doorstaan en daarom wordt de ballotage, witte ("ja") of zwarte ("neen) balletjes in een apparaat gooien, tijdelijk opgeheven.

De reglementen en statuten van de sociëteit zitten in invnr 10, maar die heb ik niet bekeken.

Dan wordt volgens invnr 64, het ballotageboek, op 8 november 1774 Albert Johan de Sitter lid. Hij betaalt, invnr 29, registers van ontvangsten en uitgaven 1765-1775, als 'rentmeester De Sitter', 50 gulden, de jaren erop is de contributie tien gulden per jaar.

Ik heb niet uitgezocht op welke datum broer Willem de Sitter lid is geworden, en ik weet dus ook niet of dat in dit archief überhaupt te vinden is, want dat vond ik niet echt interessant. Van belang is alleen dat ook hij zich in deze kringen beweegt.

Er is die tijd een wildgroei aan verenigingsleven. In 1761 is bijvoorbeeld opgericht "Pro Excolendo Iure Patrio' (zie bij Van Berkel) en in 1771 de vrijmetselaarsloge, zie aldaar.

De Herensociëteit had geen politiek doel, maar was gericht op gezelligheid. De heren spelen biljart, diverse bord- en kaartspelen, lezen kranten en drinken volgens de uitgavenregisters heel veel wijn.

Er zijn 'politique' leden (= burgers, niet-militairen) en militaire leden, want er is in Groningen altijd een groot garnizoen. De leiding bestaat uit zes directeuren, die uit die groepen gelijkelijk zijn verkozen.

Er zijn twee leden van de familie De Sitter lid. In 1780 wordt Willem de Sitter directeur, in 1792 Albert Johan de Sitter.

Terloops wordt gemeld dat de Rarekiek over de sociëteit heeft geschreven, dat de Ommelander Courant vanaf 9 oktober 1787 verschijnt en dat Albert Johan, dan genoemd als drost van het Wold-Oldambt, ook lid is van het 10 maart 1785 opgerichte exercitiegenootschap "Voor onze duurste panden". Hij wordt in 1788 afgezet als drost en vervangen.

In 1787 bestaat er in het wijnhuis "de Gouden Roemer" in de Guldenstraat een oranje-sociëteit en in het Gouden Hoofd een patriottensociëteit. In de nacht van 20 op 21 februari 1788 breken ongeregeldheden uit tussen beide sociëteiten waarbij zelfs geschoten wordt, militairen herstellen de orde. Daarna wordt de patriottensociëteit verboden. Er volgt een placaat van 23 mei 1788 dat aan ieder is verboden zonder een zichtbaar oranjeteken in het openbaar te verschijnen.

In 1795 is er vanuit het pand van de sociëteit uitzicht op de Vrijheidsboom op de Grote Markt, die overigens negen jaar zal blijven staan. Op 24 februari 1798 wordt de sociëteit van overheidswege opgeheven, maar als ze hebben geprotesteerd mogen ze blijven bestaan.


Je bent hier: OpeningBronnenGrA → Tg 1339