Overzicht van het archief van de familie De Sitter (2), 1591 - 1990, Groninger Archieven toegang 695

Er zijn drie archieven De Sitter bij de Groninger Archieven. Te weten:

■ Toegang 574, Collectie De Sitter - Schönfeld, zie een overzicht.

■ Toegang 694, Archief van de familie De Sitter (1), 1704 - 1990, het qua Etta meest interessante familiearchief, zie een overzicht.

■ Toegang 695, Archief van de familie De Sitter (2), 1591 - 1990, zie hier onder.

Op een aparte pagina heb ik de gegevens over de herkomst van die drie archieven op een rijtje gezet.


In toegang 695 bevindt zich het genealogisch onderzoek dat is gedaan door Willem de Sitter (1820-1889), wat heeft geleid tot het uitbrengen in 1885 van de Genealogie de Sitter, die wordt genoemd in de inleiding van RGP1 op pagina XLVII, zie hier. Bij dat onderzoek besteedde Willem de Sitter nagenoeg geen aandacht aan Etta en haar moeder.

Later is dit archief aangevuld met andere stukken, onder andere afkomstig van Johan Hendrik de Sitter (1869-1941), die kritiek had op de Genealogie de Sitter, en die ook de meeste materialen heeft geleverd voor toegang 694.

Er valt wat betreft het onderwerp Etta niet zo veel uit deze toegang te halen, maar uit het genealogische gedoe vallen wel de diverse familierelaties te halen. Plus het testament van de juffer Werumeus, zie bij invnrs 140 & 141. In het onderstaande staan in de eerste kolom de inventarisnummers.

2
Genealogie van het geslacht De Sitter van 1300 tot 1885, bewerkt door W. de Sitter, 1885, handschrift..
3
Genealogie van het geslacht De Sitter van 1300 tot 1885, bewerkt door W. de Sitter, 1885, gedrukt.
4
Genealogische aantekeningen betreffende de familie De Sitter door W. de Sitter en G.F. de Sitter. Met portret van Willem de Sitter (1820-1889) en silhouet van A.J. de Sitter. Deels in druk, [1748-1814]. Hierin zit onder andere:
● Schema van verwantschap De Sitters met diverse families zoals onder andere Drews, Dozy, Emmen, maar ook met Werumeus.
● Silhouet van Albert Johan de Sitter (1748-1814), door de familie besteld uit de bestellijst van De Spieghel Historiael.
● Een soort familiewapen van De Sitters Fotootje -->
● Genealogisch pamflet door Johan Hendrik de Sitter in 1914 over oudste stamvaders Eén pagina als voorbeeld op foto.
● Genealogie door Vorsterman van Oijen van Sitters, waar mogelijk de Engelse connectie van Etta bij zit.
7
Genealogische aantekeningen over het geslacht De Sitter door J.H. de Sitter, gedrukt, Arnhem, 1916. Zit ook in toegang 694, zie mijn aantekeningen met stukken tekst
8
Geslachtslijsten van de families De Sitter, Schultens, De Drews en andere aanverwante families, opgesteld door C.J. Wenckebach, z.j. `Met ook de familie Werumeus. Opvallend veel vrouwen die Etta heten.
9
Stukken betreffende geboorte, huwelijk en overlijden van leden van de familie De Sitter en aanverwante families, 1775-1988. Waaronder:
● Overlijdensbericht van de echtgenote van Wolter Reinold de Sitter door haar zoon Albert Johan de Sitter  in 1793 met fraaie tekst.
● Overlijdensbericht met NOG fraaiere tekst ('Zieldoorgrievende slag!') van de echtgenote van Johan Hendrik de Sitter, de jongste zoon van Wolter Reinold.
● Overlijdensbericht van Wolter Reinold waaruit in het boek geciteerd wordt.
●  Overlijden 1826 van Wolter Reinold de Sitter, de achterneef die na Etta's dood bij juffrouw Gedet komt informeren.
12
Akte van huwelijkse voorwaarden van Wolter Reinoldt de Sitter en Johanna Schultens, 1742.
13
Brief van Willem de Sitter aan zijn echtgenote, 1774. Onleesbaar.
14
In 1776 wordt Willem de Sitter (1750-1826) Raad en Hoofdman van de Hooge Justitiekamer van de provincie van stad en lande, maar blijkbaar wordt hij tijdens de revolutie afgezet, want 3 november 1795 ontvangt hij een troostende brief van Albert Johan de Sitter die zijn afschuw uitspreekt. (Lieve Broeder)
140
Testament van Hester Hemmina Werumeus. 1 april 1766. Op de omslag staat dat hierbij aan Agatha (en dus Etta) alleen de revenuen van het erfdeel wordt gelaten terwijl de rest gaat naar Wolter Reinolt de Sitter. Staat samen met onderstaande op deze pagina.
141
Testament van Hester Hemmina Werumeus. 1 februari 1766. Hierbij worden Agatha Petronella de Sitter en Etta al onterfd en alleen de revenuen van de erfenis toebedacht. Staat samen met bovenstaande op deze pagina.
142
Akte van boedelscheiding door de erfgenamen van Hester Hemmina Werumeus, 1775. Door Wolter Reinolt de Sitter. Zij is eind 1774 overleden volgens het register van lijklakenverhuur.
151
Stukken betreffende de verkoop van enkele graven en een vrouwenzitplaats in de Martinikerk te Groningen, 1591-1777. Die vrouwenzitplaats blijkt in 1661 te spelen en betreft dus niet Agatha Petronella de Sitter of Etta.
161
Diverse verzamelde stukken. Twee proclamaties met WR´s naam eronder als secretaris, eentje van 13 december 1749 met opmerkingen over Willem IV en over herstel pondskamer, en eentje uit 1761 over accijnsen.
Wel grappig is dat Willem de Sitter in 1808 een aandeel koopt in het Concerthuis (= waar eerst de Bank van Lening zat)


Je bent hier: OpeningBronnenGrA → Tg 695