TRANSCRIPTIE van een briefje van de secretarie Arnhem dd 27 juli 1927 over de ouders van Christiaan Palm, Groninger Archieven toegang 694 invnr 39

Van 1749 tot plusminus 1782 woonde alhier Gerhardus Palm, procureur der stad Arnhem die gehuwd was Henrietta Christina van der Mark.

Alzoo (met tijdsaangifte) komt hij voor in het Arnhemsch handboekje (een soort stedelijke almanak).

Doch ik vind gedoopt 1 kind 23 Dec 1744 - Charlotte Gerhardine

Verder vind ik begraven 5 Sept 1783 een zekere Johannes Palm met bijvoeging - geen kinderen - gehuwd 5 juni 1742 met Wilhelmina de Loos.

Nu is het niet onmogelijk dat C.F.L. een zoon is van hem, doch niet te Arnhem geboren dus voor 1744


Je bent hier: OpeningBronnenGrATg 694invnr 39 → deel 10