Overzicht van het archief van de familie De Sitter (1), 1704 - 1990, Groninger Archieven toegang 694

Er zijn drie archieven De Sitter bij de Groninger Archieven. Te weten:

■ Toegang 574, Collectie De Sitter - Schönfeld, zie een overzicht.

■ Toegang 694, Archief van de familie De Sitter (1), 1704 - 1990, het qua Etta meest interessante familiearchief, zie hier onder.

■ Toegang 695, Archief van de familie De Sitter (2), 1591 - 1990, zie een overzicht.

Op een aparte pagina heb ik de gegevens over de herkomst van die drie archieven op een rijtje gezet.In de eerste kolom staan de inventarisnummers. In deze toegang bevindt zich het meest gedegen onderzoek naar Etta en haar familie, door J.H. de Sitter (1869-1941), later in samenwerking met Koppius. Ook hierin twee handgeschreven brieven van Etta uit 1793 en 1794, haar huwelijkse voorwaarden, een brief van Adriaan van Iddekinge over haar, krantenartikelen en het medaillon.

Veel van de rest van de toegang heb ik wel bekeken, maar zonder er aantekeningen bij te maken, want het is toch vooral 'familie van' zonder informatie over Etta. Van de inventarisnummers 39, 40 en 60 zijn uitgebreidere overzichten met transcripties. Hieronder niet genoemde invnrs betreffen meestal genealogisch onderzoek naar personen in de negentiende eeuw of nog later.

Aan de hand van diverse genealogische gegevens heb ik een verkort stamboompje van de familie De Sitter gemaakt, zie hier.

1
Akte van huwelijkse voorwaarden tussen Willem de Sitter en Lubbina Johanna Henrica Princen, 1704
2
Proefschrift van Wolterus Reinoldus de Sitter. Gedrukt, Groningen, 1734
4
Proefschrift van Wilhelmus de Sitter. Gedrukt, Groningen, 1772.
5
Akte van huwelijkse voorwaarden tussen Willem de Sitter, hoofdman van de Hoge Justitiekamer, zoon van raadsheer Reinold de Sitter en Johanna Schultens, en Maria Albertina Johanna de Drews, dochter van raadsheer Rudolph de Drews en Maria Beerta van Berchuijs, 1777
6
Album amicorum van Johan Hendrik de Sitter, 1772-1776
7
Akte van huwelijkse voorwaarden tussen Johan Hendrik de Sitter, predikant te Finsterwolde, zoon van wijlen raadsheer W.R. de Sitter en Johanna Schultens, en Rembertina Maria Baurmeester, dochter van wijlen Willem Andries Baurmeester en Wibbina Sophia Falconer, 1783
24
Aanvulling van de genealogie van het geslacht De Sitter van 1300 tot 1885. Groningen 1885. Gedrukt. Dit is de genealogie die genoemd wordt in RGP1 en waarop J.H. de Sitter in 1916 heel veel kritiek levert, zie nummer 28. Dit werkje zit trouwens ook in invnr 57.
25, 26 & 27
Genealogische aantekeningen over het geslacht De Sitter, onder andere in De Wapenheraut, 1915, maar die laatste zit waarschijnlijk ook in invnr 39, en al deze stukken culmineren uiteindelijk in het drukwerkje in invnr 28.
28
Genealogische aantekeningen over het geslacht De Sitter door J.H. de Sitter, gedrukt, Arnhem, 1916. Zit ook in toegang 695, zie mijn aantekeningen plus stukjes tekst.
31 t/m 34
Stukken betreffende het genealogisch onderzoek, maar niets relevants.
35
Stukken betreffende het genealogisch onderzoek naar de familie De Sitter door J.H. de Sitter. Onder meer:
● een afschrift over breukdoden,
● een artikel over Etta uit het Nieuwsblad van het Noorden dd 20 april 1957 (wat dus later in dit archief gestopt moet zijn!) en
● een brief van Koppius dd 11 juni 1835. Deze brief is ondergebracht bij de andere brieven van Kopius (invnr 39 gedeelte 11), zie hier.
36 t/m 38
Stukken betreffende het genealogisch onderzoek, maar niets relevants.
39
Stukken van en betreffende het genealogisch onderzoek naar Willem de Sitter (1671) en aanverwanten. Verreweg de interessantste verzameling waar het Etta betreft. Zie een uitgebreid overzicht met transcripties.
40
Stukken betreffende het genealogisch onderzoek naar Wolter Reinold de Sitter (1709‑1780) door J.H. de Sitter. Maar er zit ook veel in over Albert Johan de Sitter. Zie een uitgebreid overzicht.
60
Stukken betreffende Etta Palm, 1831‑1956, z.j; Onder andere:
● het boekje van Paul Bordeaux over de Medaille van Creil, zie hier,
● Bataviaansch Nieuwsblad over Etta,
● plus een brief van W.J. Koppius die naadloos aansluit bij de correspondentie met Koppius uit 694-39, gedeelte 11, zie hier, en
● een brief van familieleden uit 1831, die naadloos aansluit bij de andere correspondentie uit die tijd in 694-39, gedeelte 9, zie hier.
oud 65
Miniatuur met (misschien) afbeelding van Etta, eind 18de eeuw. Is nu overgebracht naar Verzameling kaarten RAG, toegang 817, stamnr. 10500.


Je bent hier: OpeningBronnenGrA → Tg 694