Overzicht van de Collectie De Sitter - Schönfeld, Groninger Archieven toegang 574

Er zijn drie archieven De Sitter bij de Groninger Archieven. Te weten:

■ Toegang 574, Collectie De Sitter - Schönfeld, zie hier onder.

■ Toegang 694, Archief van de familie De Sitter (1), 1704 - 1990, het qua Etta meest interessante familiearchief, zie een overzicht.

■ Toegang 695, Archief van de familie De Sitter (2), 1591 - 1990, zie een overzicht.

Op een aparte pagina heb ik de gegevens over de herkomst van die drie archieven op een rijtje gezet.


In de eerste kolom staan de inventarisnummers die ik heb bekeken. Bij de meeste stukken van deze toegang staat er in de titel al net zo veel informatie als ik WIL weten (het is immers alleen maar 'familie van'). Sommige van die titels heb ik hieronder aangevuld met extra informatie.

Invnr 33 is de enige uit deze toegang die ik interessant genoeg vond om helemaal te transcriberen.

1, 2 en 3
Stukken over Wilhelm de Sitter (grootvader van Etta), met onder meer het huwelijkscontract tussen hem en Lubbina Johanna Henrica Princen dd 10 oktober 1704..
4
Doctorsbul utriusque iuris aan de universiteit te Groningen voor Wolter Reinold de Sitter, 12 juli 1734.

Het navolgende stukje is overgenomen uit Godgeleerde, Historische, Philosophische Natuur- Genees- en Aerdrykskunsige, Poëtische en Rechtsgeleerde Vermakelykheden, derde deel, Amsterdam by Marten Schagen, 1734:
'Wolterus Reinoldus de Sitter en Bernardus Muntinge, plegtig te Groningen tot Doctoren in de Regten aengesteld; na dat de eerste de Emphyteusi, of van de Erfpagt, en de laetste de Furtis, dat is van de Dieverijen, een Rechtsgeleerde Twist-reden verdeedigt had.'
5
Huwelijkscontract tussen mr. Wolter Reynold de Sitter en Johanna Schultens, 12 juli 1742.
6
Mutueel testament van Wolter Reinold de Sitter, advocaat-fiscaal der Stad Groningen, en Johanna Schultens, e.l, 24 september 1743. Met akte van aanvulling. 21 november 1757.

De aanvulling 1757 stelt alvast curatoren en voormonden aan, waaronder burgemeester Siccama en A.A. van Iddekinge.
14
Akte van machtiging van W.R. de Sitter voor zijn echtgenote om na zijn dood het beheer te voeren over zijn in Engeland aanwezige effecten, 25 februari  1763.
15
Memorie (van Wolter Reinold de Sitter) over zijn onenigheid in de raad met burgemeester Van Iddekinge.

Gelezen, maar heeft niets met Etta te maken. Op 10 of 18 juli 1768 is in het Groningse gemeentebestuur dicussie over een besluit dat de bevoegdheden van de rentmeester der veenen (= Albert Johan de Sitter, Wolter Reinolds zoon) sterk zou beknotten. Wolter Reinold stelt veranderingen in het besluit voor, maar die veranderingen worden door Van Iddekinge bij herhaling 'sot en van geen sin' genoemd.
Als Wolter Reinold aandringt, komt Van iddekinge met gebalde vuist voor hem staan en dreigt een vechtpartij. Wolter Reinold houdt echter vol 'als vader die voor mijn soon spreekt' (hoezo gemeenschapsbelang?).
20
Huwelijkscontract tussen de hoofdman Willem de Sitter en Maria Albertina Johanne de Drews, 13 november 1777.
21
Akte van aanstelling door de stadhouder van Albert Johan de Sitter tot rentmeester der stadsvenen en administrator van de goederen van het klooster Ter Apel, 21 januari 1768
22
Stukken betreffende het grootburgerrecht en kwalificatie tot raadsheer van A.J. de Sitter, 1781
23
Open brief van lidmaatschap der Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden voor A.J. de Sitter, 20 augustus 1781
24
Huwelijkscontract tussen raadsheer Albert Johan de Sitter en Hebbelina de Drews, 9 november 1781
28
Concepten voor de Tegenwoordige Staat der Verenigde Nederlanden; twintigste deel ; vervattende eenen aanvang der Beschrijving van Stad en Lande. Met contract tussen de uitgevers en de auteurs.

Uiteindelijk verschijnt dit door Albert Johan de Sitter geschreven boek in 1793, zie een gedeeltelijke transcriptie.
30
Stukken van A.J. de Sitter en C.H. van Grasveld als extraordinaris ambassadeurs van de staat te Parijs, 1795.

Dit is hun tweede verslag, van NA hun redevoering in de Nationale Vergadering van Frankrijk.
33 Brieven van Wolter Reinold de Sitter aan zijn moeder en aan zijn oom A.J. de Sitter over de erfenis van de dan net overleden Etta, 1799, zie de transcripties.
150
Akte van verkoop en overdracht door Arent Jans Ebbing en Johanna Stenhuis e.l. aan juffer H.H. Werumeus van de eigendom van een aantal huisplaatsen onder Veendam en Wildervank gelegen, 17 oktober 1735.
153
Akte van verkoop door Jan Geerts Das en Regina Albers e.l. aan Jan Frederiks en Grietien Jans e.l. van een behuizing en tuin, staande en gelegen bij het benedenverlaat te Veendam, doende jaarlijks tot grondpacht aan mejuffer Werumeus vijf gulden en vijf stuiver, 2 mei 1743.


Je bent hier: OpeningBronnenGrA → Tg 574