PAAR AANTEKENINGEN bij het archief van de Loge van vrijmetselaren l'Union Provinciale no. 17 te Groningen, Groninger Archieven toegang 426

Invnrs 8 & 228 plus inleiding op de inventaris. De loge begint op eigen gezag op 4 december 1771 met iets meer dan tien 'broederen', al was er voor die tijd waarschijnlijk al een 'kring' die wel eens bij elkaar kwam.. Op 14 januari 1772 wordt de loge door het landelijke hoofdkwartier in Den Haag 'geconstitueerd' onder de naam "L'Union Provencale" en "met een roode en groene couleur".

Op de vergadering van 8 februari 1772 worden een aantal nieuwe leden 'gerecipieerd', onder wie Albert Johan de Sitter. In het afschrift dat zich bevindt in Groninger Archieven toegang 694 invnr 40, zie hier, staat 3 februari 1772 als datum dat het lidmaatschap ingaat, maar dat verschil is niet belangrijk.

Ze komen eerst bijeen in herberg De Grote of Gouden of Vergulde Helm aan de zuidzijde van de Grote Markt, op de plek van het huidige Grand Theatre, maar daar is het te druk en daarna wordt met onderbrekingen jarenlang gebruik gemaakt van het pand van de voormalige Bank van Lening aan de Poelestraat.

Invnr 228. Op 31 december 1794 wordt Albert Johan de Sitter genoemd als nieuwgekozen Grootmeester. Op 30 november 1796 is hij opnieuw voorzittend meester. Ook verder komt hij regelmatig voor:
- op 3 april 1773 krijgt broeder De Sitter opdracht een nieuw tableau naar de stijl in andere loges gebruikelijk te laten vervaardigen;
- in 1774 wordt hij als 'waardige bestuurder' genoemd bij het dempen van een ruzie;
- hij verwelkomt gasten ook in het Frans;
- op 4 oktober 1778 wordt hij benoemd in een commissie die voorstellen moet doen voor enige formaliteiten en solumniteiten die de aanname van nieuwe leden wat meerder agtbaarheid en aanzien zou geven.

Ook genoemd wordt de broeder Riedel (de concertmeester) die na zijn faillissement onderstand van de loge krijgt.Je bent hier: OpeningBronnenGrA → Tg 0426