AANTEKENING bij Groninger Archieven toegang 124, Burgerlijke Stand, retro-acta, 1596 - 1877, met de doop-, trouw- en begraafboeken enz. in de provincie Groningen

Invnr 150 is het Algemeen doopboek 1733-1754, wat een afschrift is van het doopboek van de Martinikerk invnr 118. De gegevens zijn online te bereiken via www.allegroningers.nl en daarin staat de doop van Etta Lubbina Johanna Alderts in de Martinikerk op 3 mei 1743 aangetekend:Je bent hier: OpeningBronnenGrA → Tg 0124