VERKORTE STAMBOOM van de familie De Sitter

Deze stamboom is NIET volledig! Jong overleden kinderen zijn weggelaten, evenals sommige nakomelingen die in het verhaal geen rol spelen. Bovendien doe ik hier alleen hele jaartallen en geen data.
De stamboom is samengesteld uit de genealogie De Sitter uit 1916, zie hier, plus van internet geplukte gegevens.

De brieven waarnaar verwezen wordt staan op deze pagina.

Een overzicht van de drie archieven die genoemd worden (GrA toegangen 574, 694 en 695) staat hier.


1) Wilhelm de Sitter, komt uit Amsterdam naar Groningen en trouwt in 1704 met Lubbina Johanna Henrica Princen. Kinderen:

2a) Agatha Petronella de Sitter (1705-1781), trouwt in 1740 Jacobus Aelders (??-1749). Kind Etta Lubina Johanna Aelders, geboren 1743.

2b) Wolter Reinold de Sitter (1709-1780), trouwt in 1742 Johanna Schultens (1715-1793). Kinderen:

● 3a) Catharina Elisabeth de Sitter (1743-1809), zie onder.
● 3b) Albert Johan de Sitter (1748-1814), zie onder.
● 3c) Willem de Sitter (1750-1827), zie onder.
● 3d) Johan Hendrik de Sitter (1754-1814), zie onder.

Ad 3a)

Catharina Elisabeth de Sitter (1743-1809), trouwt de orientalist Hendrik Albert Schultens (1749-1793). Kinderen:
● 3a-1) Johanna Elisabeth Schultens (1770-1820),
● 3a-2) Jan Jacob Schultens (1775-1798),
● 3a-3) Wolter Reinoud Schultens (1778-1804),
● 3a-4) Henrietta Catharina Schultens (1782-1797) en
● 3a-5) Albert Willem Schultens (1783-1804).

Ad 3b)

Albert Johan de Sitter (1748-1814), trouwt Hebbelina de Drews (1758-1822). Kinderen:

● 3b-1) Wolter Reinold de Sitter (1782-1840).
● 3b-2) Hebbelina Albertina Johanna de Sitter (1784-1832), is vermoedelijk de 'nicht Jansje' die wordt genoemd in brief 4
● 3b-3) Rudolph de Sitter (1785-1859), lid Provinciale Staten en burgemeester van Haren, de familielijn loopt na hem een tijdje door en levert uiteindelijk het archief met toegang 574.
● 3b-4) Johan Jacob de Sitter (1791-1857), is vermoedelijk de Jan Jacob genoemd in brief 1.
● 3b-5) Maria Beerta de Sitter (1794-1843)

Ad 3c)

Willem de Sitter (1750-1827), trouwt M.A.J. de Drews  (1756-1828). Kinderen:

● 3c-1) Wolter Reinold de Sitter (1776-1826), zal degene zijn die in 1799 in Den Haag is, juffrouw Gedet bezoekt en daarover schrijft, zie hier.
● 3c-2) Maria Beerta de Sitter (1780-1841), is de 'Mietje', getrouwd met Van der Haar in Leeuwarden, die de brieven 1, 4 & 5 ontvangt.
● 3c-3) Rudolph de Sitter (1788-1856), zal de schrijver zijn van brief 11
● 3c-4) Willem de Sitter (1790-1866), zal de schrijver zijn van brief 7
● 3c-5) Johan de Sitter (1793-1855). De familielijn loopt na hem door, passeert onder andere een Willem 1820-1899, burgemeester van Groningen, curator van de universiteit van Groningen en lid van de Eerste Kamer, die genealogisch onderzoek doet en dat in 1885 publiceert, en diens kleinzoon Willem 1872-1934, hoogleraar astronomie te Leiden, en tenslotte George Frederik de Sitter, die het archief met toegang 695 nalaat,
● 3c-6) Catharina Elisabeth de Sitter (1795-1848), dit zal de 'Cateau' zijn die de brieven 1, 4 & 5 en het 'levensberigt' schrijft
● 3c-7) Hendrik Albert de Sitter (1796-1849), wordt genoemd in brief 7.

Ad 3d)

Johan Hendrik de Sitter (1754-1814), dominee te Schellingwoude 1778-1780, daarna te Finsterwolde, trouwt (1) Remdina Maria Baurmeester (1762-1785), trouwt (2) Johanna Maria de Blau (1755-1793). Kind uit het eerste huwelijk:

3d-1) Wolter Reinold Johan de Sitter (1784-1813). Die had één kind, Johan Hendrik de Sitter (1813-1863), die had meerdere kinderen, waaronder Michael de Sitter (1839-1895), die had één zoon Johan Hendrik de Sitter (1869-1941) die genealogisch onderzoek heeft gedaan en wiens nazaten het archief met toegang 694 hebben geschonken.


Je bent hier: OpeningBronnenGrA → Stamboom De Sitter