AANTEKENINGEN bij Groninger bronnen en toegangen, Huiseigenaren van de stad Groningen 1765, door Petronella J.C. Elema, uitgeverij Regest, Groningen, 1995.

Dit is gebaseerd op het drekgeldenregister, zeg maar de lijst van aangeslagenen voor reinigingsrechten. Voluit: 'register van alle huisen, kaamers, kelders en bovenwoningen in de stad Groningen op drekgelt bekend zijnde, beneevens den taxi hoe veel jeder wooning elke halfjaar moet contribueren, uit de oude registers opgemaakt, voor het half jaar / verscheenen May 1765, doort Willem Schultz'.

Het verpachten van het ophalen van vuilnis, waarbij degene die het ophaalde zelf de drekgelden moest innen, is op een mislukking uitgelopen door het faillissement van de vuilnisophaalder. Daarom gaat men er toe over om het vanuit de gemeente door een collecteur te laten ophalen en die laatste legt dit kohier aan. De indruk bestaat dat de drekgelden niet geheven werden bij de bewoners maar bij de eigenaren, want sommige personen (mogelijk huisjesmelkers) worden aangeslagen voor een heleboel panden.

Genoemd worden de bedragen die ze per half jaar moeten betalen.


Op de Poelestraat noordzijde woont naast de 'Bank van Leening', die 1-5- drekgeld moet betalen, 'juffrou Aaldriks' die 1 gulden moet betalen.
Dan 'Hindrik van Olst' die slechts -15 betaalt en dan 'heer Rijdel' (= Riedel de concertmeester) die voor zijn huis 1-5- betaalt en voor een kelder -4-.

De 'gesworen Bellinga', die voorkomt op de boedelverdelingen ten behoeve van Aalders kinderen uit zijn eerste huwelijk, heeft twee panden op de Heerestraat oostzijde waarvoor hij met 1-5- wordt aangeslagen plus een kelder voor -4-. Bovendien heeft hij een pand op de Karolijweg noordzijde, waarvoor hij -6- moet betalen.

Er staan geen Gummer of Gommer in dit kohier.

Burgemeester Van Iddekinge woont aan de Oosterstraat oostzijde en wordt aangeslagen voor 1-5.

De 'lieutenant Ludolphi' woont aan de Folteringestraat westzijde en betaalt -12-

Professor Van der Mark heeft huizen 'an de Walle na het Magazijn', aan de 'Nieuwe Ebbingestraat westzijde in de gank' en in de Broerstraat noordzijde, waarvoor hij respectievelijk -2-, -2- en 1-5- moet betalen.

Op de 'Ossemerkt noordzijde' woont 'mevrou Sichterman' die voor 2-10- wordt aangeslagen.

Op de 'Oude Boteringestraat oostzijde' woont 'raadsheer De Sitter', hij moet 1-5- betalen.

Op de 'Nieuwe Ebbingestraat oostzijde' woont de 'juffer Werumeus', die voor -15-  wordt aangeslagen en daarnaast voor -8- voor een bovenwoning.Je bent hier: OpeningBronnenGrA → Huiseigenaren 1765