AANTEKENINGEN bij Groninger bronnen en toegangen, Taxatielijst van de stad Groningen 1730/1731, door W.G. Doornbos en Petronella J.C. Elema, Groningen 1996

In 1726 werd besloten tot een nieuwe hoofdelijke belasting, die waarschijnlijk vanaf 1730 geheven werd, want er is een kohier bewaard gebleven met de geheven belasting in 1730 en met wijzigingen uit 1731. Gezinsgrootte deed er niet toe, het was een belasting op financiële draagkracht, net als de vermogensbelasting van de 400de penning. De te betalen bedragen lopen van 1 gulden tot 22 gulden en geven zo een goed idee van de persoonlijke welstand.

Achterin het boek zit een namenregister dat ik helemaal heb doorgenomen op namen die ik ook elders aangetroffen heb. Er staat GEEN de Sitter of de Zitter in.


In het eerste vaandel woont 'Mevrouw Ludolphii', zij betaalt 18 gulden.

In het tweede vaandel is in 1731 bijgeschreven 'Levi Goldtsmidt de Jode tafelhouder', hij betaalt 12 gulden. In deze wijk woont ook 'Stads Geweldiger Wilphorst', hij betaalt 10 gulden.

In het zevende vaandel woont 'Hillebrant Offeringa', hij betaalt 6 gulden.

In het tiende vaandel woont 'Hidde Offeringh', hij betaalt 5 gulden.

Het vijftiende vaandel valt onder 'hopman Blenke'. Hier wonen:
- 'Jacob Aaldrix koopman', hij betaalt 6 gulden;
- 'Jacob Tonnis', hij betaalt 1 gulden;
- 'lieutenant Prinsen', hij betaalt 4 gulden;
- 'Schryver Gommers', hij betaalt 6 gulden (er is GEEN Gummer(s)).

In het zestiende vaandel wonen 'Twee jufferen Werumeus', zij betalen 12 gulden.Je bent hier: OpeningBronnenGrA → Taxatielijst 1730