Op herkomst gesorteerd OVERZICHT van bronnen over het leven van Etta Palm

Dit overzicht van bronnen is gemaakt door Wil Schackmann, schrijver van het boek Etta Palm, van Nederlands eerste feministe tot staatsvijand, en het dient als

Er komt ook een verzameling van bronnen op CHRONOLOGISCHE volgorde en als die klaar is, zal die hier te vinden zijn.

Hieronder in de eerste kolom de afkorting zoals ik die gebruik, in de tweede kolom de omschrijving met in de meeste gevallen een verwijzing naar een pagina met meer informatie. Als dat een overzicht is, verwijst dat weer door naar transcripties of samenvattingen van de interessantste stukken.
Van artikelen/boeken waarvan de auteur meer dan 70 jaar geleden is overleden en waar dus geen copyright meer op rust, heb ik meestal de volledige tekst opgenomen, bij andere artikelen/boeken staan mijn aantekeningen met soms kleine fragmenten tekst.
Bij archieven hanteer ik de verkorting 'invnr' (in tegenstelling tot de gebruikelijke notatie zonder puntjes) voor inventarisnummer.
Als er bij een bron geen verwijzing staat heb ik er niets noemenswaardigs in gevonden (en dan hoeven andere onderzoekers hem ook niet meer te doen). Van boeken van de laatste soort zijn er meer dan hieronder vermeld en daar zal ik nog een aparte lijst van maken.

Archieven
GrA
Groninger Archieven. De rijkste informatiebron over de jeugd van Etta en over haar familie, met onder andere boedelinventarissen van het huishouden van haar en haar moeder. Plus onverwachte andere vondsten, zoals een lijstje van Etta's Parijse bezittingen in 1794, het medaillon, brieven over het bezoek van de achterneef na haar dood, brieven van Koppius over zijn onderzoek naar haar en nog veel meer. Zie een overzicht van de gebruikte toegangen, met doorverwijzingen naar transcripties/samenvattingen van stukken.
HGA
Haags Gemeentearchief. Twee stukken uit het Notarieel archief Den Haag met notariële akten waarin Etta voorkomt. Eentje dd 23 juni 1794 betreffende Jan Munniks, en eentje dd 15 september 1795 met een machtiging voor de afgevaardigde Reynaud im haar belangen in Parijs te behartigen, zie gedeeltelijke transcripties.
KB
Koninklijke Bibliotheek in Den Haag, waarvan ik ook diverse boeken gehaald heb, maar die staan bij de literatuur. Hier een overzicht bij de interessante gedeelten uit de pamflettenverzameling en twee door Etta geschreven krantenartikelen.
KH
Koninklijk Huisarchief in Den Haag. Hier is van belang A31, het archief van Willem V Batavus, met daarin 16 brieven van Etta aan de stadhouder of aan raadpensionaris Van der Spiegel. Daaronder de enige vier brieven die bewaard zijn gebleven van de correspondentie die ze vanuit Parijs voerde met de raadpensionaris. Zie een overzicht van opgenomen stukken uit dit archief, met doorverwijzingen naar transcripties van de brieven.
NL-HaNa
<
Nationaal Archief, Den Haag. Hier vandaan komen onder andere de brieven van raadpensionaris Van de Spiegel aan Etta, de activiteiten van het comité van waakzaamheid van de Provisionele Representanten van het Volk van Holland, inclusief vier van Etta afgenomen verhoren plus bij haar in beslag genomen correspondentie, en brieven van haar vanuit de gevangenis in Woerden. Zie een overzicht van de opgenomen stukken
RHI
Rijswijks Historisch Informatiecentrum. Informatie over het overlijden en de begrafenis van Etta, welke informatie is gebruikt bij de laatste paragraaf van hoofdstuk 8 en daar heb ik dit ondergebracht.
Tresoar
Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum in Leeuwarden. Informatie over Jan Munniks, waaronder een brief van hem aan Etta, maar ook de onverwachte supervangst van een beschrijving van Etta's reis naar Parijs. Zie een overzicht van de gebruikte stukken.
Door Etta geschreven stukken, op jaartal van uitkomen
Aanmerkingen
Aanmerkingen op een werk betytelt: Aan de Batavieren over het stadhouderschap, van De Mirabeau. Door Etta zelf gemaakte Nederlandse vertaling van haar boek Réflexions sur l'ouvrage intitulé Aux Bataves sur le Stadhouderat, uit 1788. Zie de gehele tekst met verwijzingen naar de passages in het boek van Mirabeau waarop zij reageert.
Dette
Uit brieven blijkt dat Etta in 1789/1790 werkt aan een ander boek als reactie op het door haar verafschuwde boek van Mirabeau. Van de bewaard gebleven boeken (= een belangrijk voorbehoud) is het enige dat in aanmerking komt het boek Ma dette payée a la patrie. Zie wat stukken tekst.daaruit.
Discours Discours sur l'injustice des Loix en faveur des Hommes, au dépend des Femmes, door Etta geschreven en op 3 december 1790 voorgelezen in de sociëteit Vrienden van de Waarheid. Zie hier de tekst.
Appel
Appel aux Francoises sur la régénération des moeurs et nécessité de l'influence des femmes dans un gouvernement libre, door Etta Palm, née d'Aelders, Parijs 1791. Haar magnum opus, met onder meer het hierboven genoemde Discours, haar dankwoorden aan Creil-sur-Oise voor de haar toegekende medaille, haar verhaal van 18 maart 1790 dat de stoot gaf tot de oprichting van de Vriendinnen van de Waarheid, het voorstel voor de oprichting van een liefdadigheidsorganisatie in Parijs en haar rede voor de Sociëteit van patriotten van beiderlei kunne. Zie een overzicht van de inhoud, met verwijzingen naar de volledige teksten.
Kranten
Ami
Drie door Etta met een brief meegezonden artikelen in L'ami de peuple van Jean-Paul Marat over de Nederlandse patriotten, geen transcripties, alleen de links naar de artikelen.
Bouche de fer
La Bouche de fer, het blad van de Cercle Social die de vergaderingen van de Vrienden van de Waarheid organiseert, met daarin diverse bijdragen van Etta en vermeldingen van haar activiteiten in de sociëteit en rond de Vriendinnen van de Waarheid, waaronder het verslag van haar eerste vergadering en later een voortgangsverslag. Zie mijn aantekeningen, bestaande uit een inleiding en transcripties/aantekeningen bij de nummers en een reconstructie van de data van de zittingen van de Vrienden van de Waarheid.
Courrier
Artikel van Etta in de krant Le courrier des 83 départements van 25 juli 1791 om zich te verdedigen tegen de aanvallen op haar in krantenartikelen, plus wat kleine aankondigende stukjes uit de dagen ervoor, zie de tekst.
Gazette
Van de Gazette universelle ou papier-nouvelles de tous les pays et de tous les jours heb ik hier alleen opgenomen hun aanval op Etta in de krant van 19 juli 1791, zie de transcriptie.
Moniteur
Een paar stukjes uit de Réimpression de l'ancien Moniteur, een overdruk van de Moniteur universelle, onder andere een advertentie van Etta's boek Appel, zie de stukjes.
Patriote
Stukjes uit de krant Le Patriote François van Jacques Pierre Brissot in 1791 over de Vriendinnen van de Waarheid, zie de teksten.
Revolutions
Artikelen uit het weekblad Révolutions de Paris in de week van 31 maart tot 7 april 1792, zie de teksten, over Etta's betoog voor het parlement op 1 april 1792, over één jaar Vriendinnen van de Waarheid en enkele anti-feministische stukken.
Spectateur
Twee fragmenten uit de jaargang 1791 van de krant Spectateur National over Etta en de Pruisische ambassadeur in Parijs, zie de tekst.
Literatuur waarin Etta voorkomt (op jaar van uitkomen)
Mercurius
Mercurius KLUGTIGE ZOOMERTOGT, na, in, en door AMSTELDAM. verhaalende op eene Geestige en SATYRIQUE TRANT, alle zyne wonderlyke AVONTUURTJES, bygewoond in de huizen der Amsteldamsche Inwoonders ... enzovoort, oktober 1771. Schrijft veel over Etta, maar op een nogal bedenkelijke manier, zie fragmenten tekst.
Buchez
Buchez, P. J. B. en Roux, P. C., Histoire parlementaire de la Révolution française, ou Journal des assemblées nationales depuis 1789 jusqu'en 1815 VIII en XI, Paris, 1834. De eerste geschiedschrijving over Etta, zie de teksten met toelichting.
Bacourt De Bacourt, Correspondance entre Mirabeau et le Comte de La Marck pendant les années 1789, 1790 et 1791. Bruxelles, 1851. Transcriptie van een klein stukje tekst over Etta.
Michelet
Twee boeken van Jules Michelet: Histoire de la Révolution française, Parijs 1847-1853, en Les femmes de la Révolution, Parijs 1854. Zie korte fragmenten uit beide boeken.
Avenel
G. Avenel, Anacharsis Cloots, l'orateur du genre humain, 2 delen, Paris, 1865. Schrijft over de reactie van Cloots op Etta's optreden in de sociëteir Vrienden van de Waarheid, maar geeft ook wat informatie over de Cercle Social, zie een paar stukjes tekst en aantekeningen.
Quack
H.P.G. Quack, De Socialisten, deel 1: Het socialisme vóór de negentiende eeuw, 1875. Hierin staat een vermelding van Etta met ook verwijzingen naar andere vindplaatsen, zie de tekst.
Vreede G. W. Vreede, Mr. Laurens Pieter van de Spiegel en zijne tijdgenooten (1737‑1800), Middelburg, 18761877, met in deel III informatie over het bezoek aan Etta in Parijs van een verkenner van de Nederlandse machthebbers, en in deel IC melding van de betalingen die raadpensionaris Van de Spiegel aan Etta gedaan heeft, zie de tekst met enkele aantekeningen.
Spiegel
Laurens van de Spiegel, Journaal van mijne detentie in de Casteleny van den Hove, op de Orange-zaal, anders het Huis in t Bosch, en op het Kasteel te Woerden, geschreven 1795-1798, maar pas in 1894 in druk verschenen in de Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 15. Bij de beschrijving van zijn gevangenschap noemt hij ook zijn mede-gevangene Etta enkele malen, zie mijn aantekeningen en enkele stukken tekst uit dit boek.
Choudieu
Klein stukje tekst uit Pierre René Choudieu, Mémoires et Notes du représentant du Peuple à l'Assemblée législative, à la Convention et aux armées (1761-1838), Paris, Plon, 1897, zie een stukje tekst over Etta en de avondjes die zij organiseert.
Lacroix
Sigismond Lacroix, Actes de la Commune de Paris pendant la Révolution, deel 7, Paris 1898, met een groot gedeelte over Etta en over de sociëteit van de Vriendinnen van de Waarheid. Zie de tekst, met onder andere het programma van de Vriendinnen van de Waarheid.
Aulard M.F.A. Aulard, Le féminisine pendant la Révolution française, in Revue bleue, 19 mars 1898. In vertaling als feuilleton verschenen in het Sociaal Weekblad, Haarlem 1899, pagina 23, 35, 47: Het feminisme gedurende de Fransche omwenteling. De eerste kennismaking van het Nederlandse publiek met de feministische activiteiten van Etta. Zie de Nederlandstalige volledige tekst uit het Sociaal Weekblad.
Lacour
Léopold Lacour, Les origines du féminisme contemporain, trois femmes de la Révolution, Olympe de Gouge, Théroigne de Méricourt, Rose Lacombe, Paris 1900. Etta wordt diverse malen in dit boek vermeld, zie de teksten met mijn aantekeningen.
Oelsner
Klein stukje tekst uit de Lettres de Paris van Konrad Engelbert Oelsner over Etta, overgenomen uit de Revue historique van januari-april 1903..
Colenbrander Herman Colenbrander, Rijks Geschiedkundige Publicatiën. Gedenkstukken der algemeene geschiedenis van Nederland van 1795-1840, eerste (inleidende) deel, Nederland en de revolutie 1789-1795, uitgegeven 1905, met daarin veel over Etta. Zie mijn aantekeningen, waar ik ook wat opmerkingen maak over de delen 2, 3 & 4 van de Rijks Geschiedkundige Publicatiën, waar Etta niet in voorkomt, maar o.a. Jan Munniks wel.
Bordeaux Paul Bordeaux, La Médaille d'honneur offerte par la Municipalité de Creil a Madame Palm Daelder en février 1791, Beauvais-Paris 1908, Over de medaille die Etta van de gemeente Creil-sur-Oise heeft gekregen, met achtergrondinformatie, zie de volledige tekst.
Mathiez-2
Le club des Cordeliers pendant la crise de Varennes et le massacre du Champ de Mars, door Albert Mathiez, Paris, 1910, zie mijn aantekeningen. met klein stukje tekst over Etta's arrestatie.
Villiers
Histoire des clubs de femmes et des légions d’amazones 1793-1848-1871, Libraire Plon, Parijs 1910, van baron De Villers heeft een hoofdstuk dat grotendeels over Etta gaat. Zie mijn aantekeningen bij dat hoofdstuk.
Sitter
J.H. de Sitter, Genealogische aantekeningen over het geslacht De Sitter, Arnhem, 1916. Geeft behalve genealogische informatie ook anekdotes bertreffende Wolter Reinolt de Sitter en diens zoon Albert Johan de Sitter. Zie mijn aantekeningen en flarden tekst.
Mathiez-3
La Révolution et les étrangers, door Albert Mathiez, Paris, 1918, zie mijn aantekeningen met ook stukken tekst uit dit boek, over Louis Pio en over Etta.
Mathiez
Autour de Danton, door Albert Mathiez, Paris, 1926. Zie mijn aantekeningen en grote stukken tekst uit het hoofdstuk over Claude Basire met daarin brieven van en aan Ettra.
Bolt
Feestrede uitgesproken bij gelegenheid van het 25e lustrum van het Natuurkundig Genootschap te Groningen, 1926, door dr. M. Bolt, GrA Tg 2392 invnr 44, maar ook afgedrukt in Groninger Volksalmanak 1927. Zie fragmenten.
Koppius
Dr. W. J. Koppius, Etta Palm (Barones Aelders), Nederland's eerste feministe tijdens de fransche revolutie te Parijs, in Vragen des tijds, mei 1928, en als boek Ploegsma Zeist, 1929. De eerste Nederlandse biografie over Etta. Zie de volledige tekst van het boek.
Hardenberg
Herman Hardenberg, Etta Palm, een Hollandse Parisienne, Van Gorcum, Assen, 1962. De tweede Nederlandse biografie over Etta, zie mijn aantekeningen..
Hastier
Louis Hastier, Vieilles histoires. Etranges énigmes, septième série, Paris, Fayard, 1965. Zie enkele aantekeningen.bij pagina 263-315, het hoofdstuk
Une Mata-Hari au XVIIIe siècle.
Levy ea
Women in Revolutionary Paris. 1789-1795. Selected Documents translated with notes and commentary by Darlene Gay Levy, Harriett Branson Applewhite et Mary Durham Johnson, Urbana, University of Illinois press, 1979. Volgens mij de eersten die lappen tekst van Etta in het Engels vertaalden en publiceerden. Hier slechts enkele aantekeningen.
Vega Judith Vega, Feminist republicanism: Etta Palm Aelders on justice, virtue and men, artikel in tijdschrift History of European ideas, jaargang 10 (1989) nummer 3, p. 333 t/m 351. Eerste gedegen Nederlandse studie over Etta's ideeën, zie mijn aantekeningen hierbij, waarbij ik ook even stil sta bij andere publicaties van Vega over Etta.
Bois Jean-Pierre Bois, Histoire des 14 Juillet, 1789-1919, Rennes, Editions Ouest-France, 1991. Klein stukje tekst over Etta en de viering van 14 juli 1790.
Hurst
Lynn Hurst, The French Revolution and Human Rights. A Brief History with Documents. Bedford/St. Martin's: Boston/New York, 1996. Was in het begin van mijn onderzoek zeer waardevol omdat er veel belangrijke stukken instaan, maar toen ik de originelen van die stukken eenmaal had, bleek dat beter te werken dat de Engelse vertalingen. Daarom slechts de inhoudsopgave..

Blanc
Olivier Blanc, Les libertines, Plaisir et liberté au temps des Lumières, Parijs 1997. Enkele aantekeningen bij dit boek staan op deze pagina, waar ik ook wat heb opgenomen over zijn boek De laatste brief. authentieke afscheidsbrieven van slachtoffers van de Franse Revolutie. Amsterdam, 1988
Arboit / Lacassin Aantekeningen bij en verwijzingen naar twee artikelen over Etta, Mata-Hari, ou la romance interrompue, door Francis  Lacassin uit 1970, en "Souvent femme varie", une espionne Hollandaise à Paris, door Gérald Arboit in 2008. Een discussie of haar werk voor de stadhouder moet worden opgevat als spionage en Etta zelf dus als spionne.

Schenkeveld
‘Abbandonné de tout excepté de mon courage’. Enkele ongepubliceerde brieven van Etta Palm (1743-1799) door Willemien Schenkeveld i.s.m. Anna de Haas, in Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 34 (2011). Het artikel is te vinden op de site van de DBNL, zie hier. Hieruit heb ik enkele transcripties overgenomen.
Petix & Green
Calogero Alberto Petix and Karen Green, Etta Palm D’Aelders and Louise Keralio-Robert: Feminist Controversy during the French Revolution, in Political Ideas of Enlightenment Women:Virtue and Citizenship, ed. Curtis-Wendlandt, Lisa, Paul Gibbard and Karen Green (Abingdon: Routledge, 2016), pp.63-78. Zie enkele aantekeningen met een mijnerzijds nogal geïrriteerd toontje.
Literatuur over/van betrokkenen bij haar leven
Hardenberg-2 Het hoofdstuk Domitilla uit het boek Liefde in de Pruikentijd, Den Haag, 1976, over Albertine Nyvenheim, Etta's tegenstreefster waar het ging om Frans militair ingrijpen in de Republiek der Verenigde Nederlanden. Zie enkele aantekeningen bij dit hoofdstuk.
Condorcet-1
Sur l'admission des femmes au droit de cité, door Jean-Antoine-Nicolas de Caritat, marquis de Condorcet, 1790. Het artikel waarmee een jaar na het begin van de Revolutie de discussie over de rechten van vrouwen werd gestart..Zie de volledige tekst van het artikel.
Condorcet-2 Déclaration de l'Assemblée Nationale aux puissances de l'Europe, een door de markies van Condorcet opgestelde verklaring die door de Nationale Vergadering wordt overgenomen en die door Etta in het Nederlands wordt vertaald en aangeboden aan diezelfde vergadering, zie hier.
Condorcet-3 Adresse aux Bataves / Bericht aan de Batavarieren, een boek dat in 1792 verschijnt en waarover Etta meermalen schrijft. Zie verwijzingen naar die brieven plus de tekst van de Nederlandse uitgave van Condorcets boek..
Dirks
J. Dirks, De uitgewekenen uit Nederland naar Frankrijk, 1787-1795 in Vaderlandsche Letteroefeningen 108 (1868), p. 69-120. Informatie over de uitgewekenen met wie Etta in chronisch conflict lag, zie mijn aantekeningen.
Rosendaal Bataven! Nederlandse vluchtelingen in Frankrijk 1787-1795, door Joost Rosendaal, Nijmegen 2003. Een modernere studie over de uitgewekenen met wie Etta in chronisch conflict lag, in welke studie Etta zelf ook meermalen genoemd wordt. Zie enkele aantekeningen.
Huisman 'Voor revolutiën gebooren', Brieven van Johannes Bosscha aan Gerard Tjaard Suringar, Parijs 1788-1793, uitgegeven door Gerda C. Huisman, 2001 Fryske Akademy. Geeft een leuk beeld van het milieu van de rijke uitgewekenen in Parijs en verslagen van de gebeurtenissen in Parijs, maar ik heb er (nog) geen aantekeningen van.
Kates Gary Kates, The Cercle Social, the Girondins, and the French Revolution, Princeton University Press 1985. Over de Cercle social, de organisatie die de sociëteit Vrienden van de Waarheid organiseert en over die sociëteit. Vrijwel alles is echter afkomstig uit het blad van de organisatie, Bouche de fer, dus uit dit boek het ik niet veel meer gehaald, slechts een paar aantekeningen.
Koene
Bert Koene, Schijngestalten, De levens van diplomaat en rokkenjager Gerard Brantsen (1735-1809), 2014 Verloren. Interessant boek over Etta's relatie Gerard Brantsen, maar zij wordt in het boek niet genoemd en ik heb hier geen aantekeningen van opgenomen.
Leeuw
K.M.M. de Leeuw, Cryptology and statecraft in the Dutch Republic, proefschrift uit 2000, op te halen bij de UvA. Over geheimschrift en de 'zwarte kamer' van Laurens van de Spiegel. Heel interessant maar voert te ver van het onderwerp weg, dus geen aantekeningen.
Mirabeau
Aan de Batavieren, over het stadhouderschap, door de graaf van Mirabeau, zie de volledige tekst, Nederlandse vertaling, uitgegeven te Antwerpen in 1788, van Aux Bataves sur le stathoudérat. Op dit boek reageert Etta met een tegenboek (zie hier boven bij de door Etta geschreven stukken).
Wynoldus
Levensschets van Wynoldus Munniks uitgesproken in eene vergadering van het Natuur- en Scheikundig Genootschap te Groningen, den 23 Januarij 1812. Groningen: Oomkens, 1812. 46 p. door J. (vermoedelijk Jacobus) Munniks. Geeft informatie over de whereabouts van Wynoldus Munniks die door Jan Munniks en Etta in Parijs wordt bezocht en daarna hun reisgenoot is door Frankrijk. Bij mijn notities heb ik ook opgenomen genealogische gegevens over de familie Munniks.
Literatuur over Groningen
Album
Album Studiosorum Academiae Groninganae, Historisch Genootschap Groningen, 1915, zie mijn aantekeningen.
Berkel
Klaas van Berkel, Universiteit van het Noorden: vier eeuwen academisch leven in Groningen, deel 1: De oude universiteit, 1614-1876, Hilversum 2014. Zie een paar aantekeningen.
Doornbos
W.G. Doornbos en Petronella J.C. Elema, Groninger bronnen en toegangen. Taxatielijst van de stad Groningen 1730/1731, Groningen 1996. Ondergebracht bij Groninger Archieven, zie aldaar.
Elema
Petronella J.C. Elema, Groninger bronnen en toegangen. Huiseigenaren van de stad Groningen 1765, uitgeverij Regest, Groningen, 1995. Ondergebracht bij de Groninger Archieven, zie aldaar.
Feenstra
H. Feenstra. Spinnen in het web, Groningse regenten in relatie tot het omringende platteland tijdens de Republiek, Uitgeverij Van Gorcum, 2007. Zie enkele aantekeningen hierbij.
Gabriels
A.J.C.M. Gabriëls, De heren als dienaren en de dienaar als heer, Het stadhouderlijk stelsel in de tweede helft van de achttiende eeuw,
Hollandse Historische Reeks XIV, 1990, zie mijn aantekeningen.
Groningen
Een gedeeltelijke transcriptie van Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden; twintigste deel; vervattende eenen aanvang der Beschrijving van STAD EN LANDE, 1793, geschreven door Etta's neef Albert Johan de Sitter, met veel informatie over Groningen in de 18e eeuw.
Hempenius
Mr. B.S. Hempenius van Dijk, De Weeskamer van de stad Groningen 1613-1811, Groningen, 1991. Geeft informatie over de werkwijze van de weeskamer die enkele boedelinventarissen van de familie van Etta gemaakt heeft, enkele notities.
Hempenius-2
Mr. B.S. Hempenius van Dijk, Huwelijkssluiting in de stad Groningen tussen 1594 en 1811, in Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau 36, ’s-Gravenhage, 1982 pagina's 195-210. Zie enige aantekeningen hierbij.
Hildebrand
Dr K. Hildebrand, Het Reglement Reformatoir in Stad en Lande in de praktijk, (1749-1780), Wolters Groningen 1932. Informatie over het reglement waardoor Anthony Adriaan van Iddekinge, en in diens kielzog Wolter Reinolt de Sitter, machtig werd, zie enige aantekeningen hierbij.
Koppius-2
Dr. W. J. Koppius, De papiermolen, een 18e-eeuwsche grootindustrie, in Maandblad Groningen, twaalfde jaargang 1929, blz 42-45, 62-66 en 82-85. Zie de tekst, aangevuld met notities over dit bedrijf dat eerst door Etta's vader en na diens dood door Etta's moeder gerund werd..
Koppius-3
Dr. W. J. Koppius, Anthony Adriaan van Iddekinge, in Groningen, geIllustreerd maandblad, jaargang 1929 vanaf pagina 202. Zie de tekst, met daarin een gedeelte waarin Koppius ingaat op Etta's huwelijk, wat hij ziet als drijfveer voor haar latere feminisme.
Schut
Engbert Schut, De joodse gemeenschap in de stad Groningen 1689–1796, proefschrift bij de RUG, 1995. Geeft een heleboel informatie over de Bank van lening die mede door Etta's vader gedreven werd, zie mijn aantekeningen.


Je bent hier: Opening → Bronnen