Brieven van, aan en soms over Etta, op chronologische volgorde

Een chronologisch overzicht van alles wat ik weet dat door haar aan brieven is geschreven. Omdat haar meeste brieven aan Van de Spiegel zijn verbrand en om toch een indruk te hebben waar ze over schreef, zijn hier zijn brieven aan haar ook opgenomen. En tenslotte zitten er  enkele brieven tussen die over haar gaan.

Alle brieven zijn in het Frans, alleen die waarbij NL staat zijn in het Nederlands. Zie voor gebruikte afkortingen/verwijzingen deze pagina.
Onderstaande is door middel van enkele tussenkopjes onderverdeeld in een paar perioden. In de derde kolom staat een link naar een transcriptie of nadere informatie.

Tot en met 1789

3 aug 1762
Brief van AA van Iddekinge aan Wolter Reinold de Sitter over een erfenis voor Etta en over haar huwelijk, GrA 694-39. Zie de transcriptie.
18 aug 1762
Afschrift van de verzegeling met de huwelijkse voorwaarden van Etta en Christiaan Lodewijk Ferdinand Palm, GrA 694-39. Zie de transcriptie.
± 1773 of begin 1774
Niet-ondertekend stuk door iemand die de belangen van de vrouw van Jan Munniks behartigt, over de reis van Etta en Munniks naar Parijs, Tresoar 347 - 1140, zie de transcriptie.
2 aug 1785
Maillebois aan Vergennes over Etta, zie op deze pagina noot 3 van pagina LI van de inleiding van RGP1.
3 okt 1788 Brief van Etta aan stadhouder Willem V waarin zij hem haar boek aanbiedt, uit KH A31-746, zie de transcriptie/vertaling.
5 dec 1788
Kopie van een brief van Van de Spiegel aan Etta uit NL-HaNa 3.01.26 - 49, zie de transcriptie plus een vertaling.
30 jan 1789 Kopie van een brief van Van de Spiegel aan Etta uit NL-HaNa 3.01.26 - 49, zie de transcriptie plus een vertaling.
8 mei 1789
Notitie van een betaling door Van de Spiegel aan Etta uit NL-HaNa 3.01.26 - 49, zie de transcriptie.
5 juli 1789
Kopie van een brief van Van de Spiegel aan Etta uit NL-HaNa 3.01.26 - 49, zie de transcriptie plus eene vertaling.
18 aug 1789
Notitie van een betaling door Van de Spiegel aan Etta uit NL-HaNa 3.01.26 - 49, zie de transcriptie .
25 okt 1789
Rudolf Hentzy vanuit Parijs aan de stadhouder over Etta, overgenomen uit RGP1 noot op pagina 156, zie de transcriptie.

1790

2 jan 1790
Kort briefje van raadpensionaris Van de Spiegel aan Prinses Wilhelmina van Pruisen over Etta's tweede boek, bij noot 3 van pagina LII van de inleiding van RGP1, zie de tekst..
18 jan 1790
Kopie van een brief van Van de Spiegel aan Etta, geciteerd in RGP1 blz 154-157, origineel in NL-HaNa 3.01.26 - 50, zie de transcriptie.
12 feb 1790
Kopie van een brief van Van de Spiegel aan Etta, gedeeltelijk geciteerd in RGP1 blz 159-160, origineel in NL-HaNa 3.01.26 - 50, zie de transcriptie van de volledige tekst, met ook vermelding van een betaling..
11 maart 1790
Kopie van een brief van Van de Spiegel aan Etta, gedeeltelijk geciteerd in RGP1 blz 160, origineel in NL-HaNa 3.01.26 - 50, zie de transcriptie van de volledige tekst.
23 maart 1790
Kopie van een kort brief van Van de Spiegel aan Etta, uit NL-HaNa 3.01.26 - 50, zie de transcriptie.
28 maart 1790
Kort briefje van raandpensionaris Van de Spiegel aan Prinses Wilhelmina van pruisen over Etta, bij noot 3 van pagina LII van de inleiding van RGP1, zie de tekst..
30 maart 1790
Kopie van een brief van Van de Spiegel aan Etta, geciteerd in RGP1 blz 161-162, origineel in NL-HaNa 3.01.26 - 50, zie de transcriptie met daarbij ook een snelle vertaling. 
15 april 1790
Brief van Etta aan Van de Spiegel, zes kantjes met bijlage, uit KH A31-1070, zie de transcriptie/vertaling
16 april 1790
Kopie van een brief van Van de Spiegel aan Etta, gedeeltelijk geciteerd in RGP1 blz 162, origineel in NL-HaNa 3.01.26 - 50, zie de transcriptie van de volledige tekst.
7 mei 1790
Kopie van een brief van Van de Spiegel aan Etta, gedeeltelijk geciteerd in RGP1 blz 165-166, origineel in NL-HaNa 3.01.26 - 50, zie de transcriptie van de volledige tekst.
24 mei 1790
Brief van Etta aan Van de Spiegel, vier kantjes met bijlagen, uit KH A31-1070, zie de vertaling.
± 1 juni 1790
Afschrift van een brief van Etta aan Élisée Loustallot van het weekblad Révolutions de Paris, zonder datum maar rond 1 juni 1790, gevoegd bij haar brief van 7 juni 1790, zie de transcriptie.
3 juni 1790
Brief van Élisée Loustallot van het weekblad Révolutions de Paris aan Etta, gevoegd bij haar brief van 7 juni 1790, zie de transcriptie.
7 juni 1790
Brief van Etta aan Van de Spiegel, vier kantjes met bijlagen, uit KH A31-1070, zie de vertaling.
20-21 juni 1790
Brief van Etta aan Van de Spiegel, vier kantjes met bijlagen, uit KH A31-1070, zie de transcriptie/vertaling.
9 juli 1790
Kopie van een brief van Van de Spiegel aan Etta, uit NL-HaNa 3.01.26 - 50, zie de transcriptie.
6 sept 1790
Van de Spiegel aan Etta, van welke brief ik (nog) GEEN transcriptie heb.
4 nov 1790
Kopie van een brief van Van de Spiegel aan Etta, gedeeltelijk geciteerd in RGP1 blz 162, origineel in NL-HaNa 3.01.26 - 50, zie de transcriptie van de volledige tekst.

 1791

28 jan 1791
Kopie van een brief van Van de Spiegel aan Etta, uit NL-HaNa 3.01.26 - 50, zie de transcriptie.
5 aug 1791
Kopie van een brief van Van de Spiegel aan Brantsen over Etta, vermoedelijk afkomstig uit NL-HaNa 3.01.26 - 50, gedeeltelijk geciteerd in RGP1 blz 173, zie de uit RGP1 overgenomen transcriptie.
2 sept 1791
Kopie van een brief van Van de Spiegel aan Etta, gedeeltelijk geciteerd in RGP1 blz 174, origineel in NL-HaNa 3.01.26 - 50, zie de transcriptie van de volledige tekst.
± nov 1791
Brief van Etta aan Claude Basire uit Mathiez, Autour de Danton, zie de tekst hier bij pagina 42-44.
19-20 dec 1791
Brief van Etta aan Claude Basire uit Mathiez, Autour de Danton, zie de tekst hier bij pagina 44-45

1792 - Parijs

19 jan 1792
Notitie van Dumont Pigalle dat Capellen tot den Marsch niet aan de balie van de Franse Nationale Vergadering wil verschijnen omdat Etta daar net geweest is, zie op deze pagina bij invnr 14.
28 jan 1792
Kopie van een brief van Van de Spiegel aan Etta, uit NL-HaNa 3.01.26 - 50, zie de transcriptie.
8 juni 1792
Aantekening van een betaling door Van de Spiegel aan Etta, uit NL-HaNa 3.01.26 - 50, zie de transcriptie.
14 juli 1792
Kopie van een brief van Van de Spiegel aan Etta, gedeeltelijk geciteerd in RGP1 blz 176-177, origineel in NL-HaNa 3.01.26 - 50, zie de transcriptie van de volledige tekst.
21 aug 1792
Kopie van een brief van Van de Spiegel aan Etta, uit NL-HaNa 3.01.26 - 50, zie de transcriptie.
24 aug 1792
Kopiën van twee brieven van Van de Spiegel aan Etta, uit NL-HaNa 3.01.26 - 50, waarvan ik geen transcriptie heb, eentje over de terugtrekking van de Nederlandse ambassadeur uit Parijs en eentje over opgepakte assignaat-vervalsers..
± 3 sept 1792
Kladje van een brief van Claude Basire aan Etta, uit Mathiez, Autour de Danton, zie de tekst hier bij pagina 45-46.
sept 1792
Een onbekende patriot schrijft vanuit Den Haag aan Dumont Pigalle in Frankrijk over Brantsen en Etta, zie op deze pagina bij invnr 86.
± sept/okt 1792
Kladje van een brief van Claude Basire aan Etta, uit Mathiez, Autour de Danton, zie de tekst hier bij pagina 46-47.

1792 - Den Haag

3 nov 1792
Briefje van Van de Spiegel aan de stadhouder n.a.v. de aankomst van Etta in Den Haag en notitie die de stadhouder op dat briefje maakt, zie de transcriptie.
4/5 nov 1792
Brieven van Van de Spiegel aan de stadhouder en van de stadhouder aan Van de Spiegel over het antwoord dat ze moeten geven op de vragen die Etta hen namens Frankrijk gesteld heeft, zie de transcripties.
5 nov 1792
Volgens noot in RGP1 blz 193 schrijft Etta aan minister Clavière dat ze een zeer kostbare reis heeft gehad, meldt ze: 'Il est impossible que je vive ici avec la plus grande économie a moins du 10 florins par jour' en vraagt ze om een gedeelte van het toegezegde geld.
6 nov 1792
Brief van Etta aan minister Lebrun, deels geciteerd in RGP1 blz 186-187, zie de gedeeltelijke transcriptie.
7 nov 1792
Briefje van de stadhouder aan raadpensionaris Van de Spiegel over Etta, volgens noot in RGP1 blz 188, waarin hij meldt haar 'hedenavond' te willen spreken in de antichambre van de prinses.
9 nov 1792
Brief van Etta aan minister Lebrun, geciteerd in RGP1 blz 187-188, zie de transcriptie.
11 nov 1792
Briefje van Van de Spiegel aan de stadhouder over Etta, volgens noot in RGP1 blz 189, waarin hij schrijft: 'Madame d'Aelders heeft een goed gedeelte van den avond mij opgehouden.'
12 nov 1792
Brief van Etta aan minister Lebrun, deels geciteerd in RGP1 blz 188-190, zie de gedeeltelijke transcriptie.
16 nov 1792
Brief van Etta aan minister Lebrun, deels geciteerd in RGP1 blz 190-191, zie de gedeeltelijke transcriptie.
20 nov 1792
Brief van Etta aan minister Lebrun, geciteerd in RGP1 blz 191-192, zie de transcriptie.
22 nov 1792
Fragment uit een brief van minister Clavière aan Etta, wat door Van de Spiegel op 27 november in afschrift aan de stadhouder zou zijn gezonden, geciteerd in RGP1 noot op pagina 190, zie de transcriptie.
25 nov 1792
Brief van minister Lebrun aan minister Clavière met twijfels over Etta's missie in Nederland, overgenomen uit Olivier Blanc, Les libertines, zie de transcriptie.
26 nov 1792
Brief van minister Lebrun aan Etta, geciteerd in RGP1 blz 193-194, waarin hij ook reageert op haar brief van 5 november aan minister Clavière, zie de transcriptie, waarvan een gedeelte door haar is gekopieerd en aan Van de Spiegel gegeven.
27 nov 1792
Brief van Etta aan minister Lebrun, deels geciteerd in RGP1 blz 194, zie de gedeeltelijke transcriptie.
27 nov 1792
Brief van Etta aan minister Clavière, geciteerd in RGP1 blz 194-195, zie de transcriptie.
30 nov 1792
Brief van Etta aan minister Lebrun, deels geciteerd in RGP1 blz 195, zie de gedeeltelijke transcriptie.
4 dec 1792
Brief van Etta aan minister Lebrun, deels geciteerd in RGP1 blz 195-196, zie de gedeeltelijke transcriptie.
7 dec 1792
Brief van Etta aan minister Lebrun, geciteerd in RGP1 blz 196-197, zie de transcriptie.
11 dec 1792
Brief van Etta aan minister Lebrun, deels geciteerd in RGP1 blz 197-198, zie de gedeeltelijke transcriptie.
12 dec 1792
Brief van Etta aan minister Clavière, deels geciteerd in RGP1 blz 198, zie de gedeeltelijke transcriptie.
14 dec 1792
Brief van Etta aan minister Lebrun, deels geciteerd in RGP1 blz 199-200, zie de gedeeltelijke transcriptie.
21 dec 1792
Brief van Etta aan minister Lebrun, deels geciteerd in RGP1 blz 200-201, zie de gedeeltelijke transcriptie.
25 dec 1792
Brief van Etta aan minister Lebrun, deels geciteerd in RGP1 blz 201, zie de gedeeltelijke transcriptie.
28 dec 1792 Brief van Etta aan minister Lebrun, deels geciteerd in RGP1 blz 201-202, zie de gedeeltelijke transcriptie.

1793 - Den Haag

3 jan 1793
Brief van Etta aan minister Lebrun, deels geciteerd in RGP1 blz 202-203, zie de gedeeltelijke transcriptie.
4 jan 1793
Brief van Etta aan minister Lebrun, deels geciteerd in RGP1 blz 203, zie de gedeeltelijke transcriptie.
5 jan 1793
Briefje van Lestevenon van Hazerswoude aan Valckenaer over Etta, overgenomen uit RGP1 blz 194noot, zie de transcriptie.
7 jan 1793
Kladje van een brief van Etta aan stadhouder Willem V over de aanwezigheid in Den Haag van ex-minister Breteuil, uit NL-HaNa 3.02.01 - 492, zie de notities hierbij.
11 jan 1793
Brief van Etta aan minister Lebrun, deels geciteerd in RGP1 blz 203-204, zie de gedeeltelijke transcriptie.
12 jan 1793
Brief van Van de Spiegel aan Etta die begint met de woorden 'Vous avez fait bien repondre à votre ami', uit NL-HaNa 3.02.01 - 492, zie de notities hierbij.
22 jan 1793
Brief van Etta aan minister Lebrun, deels geciteerd in RGP1 blz 204, zie de gedeeltelijke transcriptie.
± 1 feb 1793
Kladjes  van een brief van Etta over het uitbreken van de oorlog tussen Frankrijk en Nederland, uit NL-HaNa 3.02.01 - 492, zie de gedeeltelijke transcriptie en enkele notities hierbij.
8 feb 1793
Brief van Tinne, secretaris van Van de Spiegel, aan Etta als reactie op het uitbreken van de oorlog tussen Frankrijk en Nederland, uit NL-HaNa 3.02.01 - 492, zie de transcriptie plus vertaling en notities.
9 feb 1793
Kladje van een brief van Etta aan Tinne, secretaris van Van de Spiegel,als antwoord op zijn brief, uit NL-HaNa 3.02.01 - 492, zie de transcriptie plus vertaling en notities.
12 feb 1793
Brief van Etta aan minister Lebrun, deels geciteerd in RGP1 blz 204-205, zie de gedeeltelijke transcriptie.
8 maart 1793
Kladje van een brief van Etta aan stadhouder Willem V om hem te feliciteren met zijn verjaardag, uit NL-HaNa 3.02.01 - 492, zie notities hierbij.
3 april 1793
Brief van Etta aan minister Lebrun, deels geciteerd in RGP1 blz 205, zie de gedeeltelijke transcriptie.
5 april 1793
Kladje van een brief van Etta aan raadpensionaris Van de Spiegel over de inval in haar huis door Franse emigranten, uit NL-HaNa 3.02.01 - 492, zie notities hierbij.
30 april 1793
Brief van Etta aan minister Lebrun, deels geciteerd in RGP1 blz 205-206, zie de gedeeltelijke transcriptie.
9 mei 1793
Kopie van een brief van Van de Spiegel aan Etta, uit NL-HaNa 3.01.26 - 51, ook geciteerd in RGP1 blz 206-207, zie de transcriptie.
21 mei 1793
Brief van Etta aan minister Lebrun, deels geciteerd in RGP1 blz 300, zie de gedeeltelijke transcriptie.
29 mei 1793
Brief van Etta aan stadhouder Willem V waarin ze meldt naar Amsterdam te gaan en ze haar diensten aanbiedt, uit KH A31-746, zie de transcriptie/vertaling.
4 juni 1793
Brief van Etta aan Lebrun vanuit Amsterdam, uit RGP1 pagina 301, zie de gedeeltelijke transcriptie.
5 juli 1793
Brief van Etta aan stadhouder Willem V waarin ze zijn aandacht vraagt voor een kwestie die interessant is voor het leger, uit KH A31-746, zie notitie/transcriptie.
9 juli 1793
Brief van Etta aan stadhouder Willem V waarin ze uitlegt dat ze een paar duizend soldatenschoenen kan verhandelen, uit KH A31-746, zie notitie/transcriptie.
22 juli 1793
Brief van Etta aan stadhouder Willem V waarin ze nog een poging doet van hem te horen of het Nederlandse leger belangstelling heeft, uit KH A31-746, zie notitie/transcriptie.
29 juli 1793
Brief van Etta aan stadhouder Willem V met een laatste poging, al klinkt het een beetje moedeloos en lijkt ze te beseffen dat het schoenenhandeltje niet doorgaat, uit KH A31-746, zie notitie/transcriptie.
11 aug 1793
Notitie over Etta door een klerk van het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken ten behoeve van de nieuwe minister Deforgues, uit RGP1 blz 301-302. Zie de transcriptie.
12 aug 1793
Brief aan Etta van de nieuwe Franse minister van Buitenlandse Zaken Deforgues, uit RGP1 blz 302-303, zie de transcriptie.
sept 1793
Volgens RGP1 schrijft Etta aan de Franse minister van Buitenlandse Zaken Deforgues op 28 augustus 1793 en op 2, 5, 12, 15 en 21 september, welke brieven volgens RGP1 weinig meer inhouden 'dan haar verlangen naar vrede tusschen haar beide vaderlanden'. Van één van deze brieven drukt RGP1 een stukje af, zie hieronder:
2 sept 1793
Brief van Etta aan de Franse minister van Buitenlandse Zaken Deforgues, uit RGP1 pagina 303, zie de gedeeltelijke transcriptie.
5 okt 1793
Brief aan Etta van de Franse minister van Buitenlandse Zaken Deforgues waarin hij meldt van haar diensten af te zien, uit NL-HaNa 3.02.01 - 492, zie de transcriptie en notities hierbij.
8 okt 1793
Brief van Van de Spiegel aan Etta waaruit blijkt dat hij haar antwoord aan Deforgues op het postkantoor heeft laten kopiëren, uit NL-HaNa 3.02.01 - 492, zie de transcriptie en notities hierbij.
6 dec 1793
Brief van Etta aan stadhouder Willem V ter gelegenheid van de éénjarige leeftijd van zijn kleinzoon, uit KH A31-746, zie de transcriptie.
24 dec 1793
Brief van Etta aan haar neef Willem de Sitter over de jaarlijkse rente van de erfenis Werumeus, GrA 694-39. Zie de transcriptie.

1794 - Den Haag

februari of
maart 1794
Een notitie van Röell uit Amsterdam aan Van de Spiegel met daarin: "Mevrouw Aelders die zich lang in 's Hage opgehouden heeft en zich thans alhier bevind, hoezeer eene beminnelüke en aangename vrouw, verdient echter almede met voorzichtigheid en oplettendheid te worden behandeld.
Men twijfelt of zij niet van de eene of andere zijde gebruikt wordt, en zij is zekerlijk intriguant." Geciteerd in RGP1 blz 333
8 maart 1794
Brief van Etta aan stadhouder Willem V met wederom felicitaties, dit keer omdat hij op 8 maart 1766 meerderjarig en daardoor stadhouder was geworden, uit KH A31-746, zie de transcriptie.
22 maart 1794
Kladje van een brief van Etta aan raadpensionaris Van de Spiegel, met de vraag om het hoofdredacteurschap van de Gazette de la Haye, uit NL-HaNa 3.02.01 - 492, zie de transcriptie plus vertaling en notities.
24 maart 1794
Brief van Etta aan stadhouder Willem V waarin ze solliciteert naar de positie van hoofdredacteur van de Gazette de la Coeur, uit KH A31-746, zie de  transcriptie, vertaling en notities.
mei/juni 1794
Brief van Etta aan stadhouder Willem V, uit KH A31-746, met bijgevoegd een plan om weeskinderen borduurwerk te leren. Zie de transcriptie van de brief en de bijgevoegde notitie plus van de laatste de vertaling.. 
23 juni 1794
Notariële akte waarbij Etta de advocaat Wierdsma machtigt het aan Munniks geleende geld op te vorderen, uit Haags Gemeentearchief toegang 0372-01 invnr 5524, zie de transcriptie.
30 juni 1794
Brief van Etta aan de stadhouder, uit KH A31-986. Deze brief bevindt zich als attachment (al heette dat toen nog niet zo) bij de brief (NL) van Van de Spiegel aan de prins dd 7 juni 1794, A31-986. Een gedeelte is gepubliceerd in RGP 1 blz 398-399, stuk nr 286. Zie de transcriptie.
7 juli 1794
Reacties op de brief hierboven van de stadhouder tegenover Van de Spiegel en van Van de Spiegel.tegenover de stadhouder, uit RGP1 blz 398 en 400, zie de transcriptie.
8 juli 1794
Brief van Etta aan Van de Spiegel met bijgevoegd een notitie, uit KH A31-986. Gedeeltelijk geciteerd in RGP1 blz 402. Zie de transcriptie van de volledige brief en notitie.
24 juli 1794 Brief van Van de Spiegel aan Etta die begint met de woorden 'Je vous ai deja dit que mon ministère n'a rien'. Met het aanbod voor een woonruimte te betalen, maar nog zonder de vermelding dat dat buiten den Haag moet zijn, uit NL-HaNa 3.02.01 - 492, zie de vertaling.en notities hierbij.
30 juli 1794
Kladje van een brief van Etta aan raadpensionaris Van de Spiegel over een door hem verlangde verhuizing naar buiten Den Haag, uit NL-HaNa 3.02.01 - 492, zie kleine stukjes transcriptie en notities hierbij.
4 okt 1794
Brief van Etta aan haar neef Willem de Sitter over de jaarlijkse rente van de erfenis Werumeus, GrA 694-39. Zie de vertaling.
okt 1794
Kladje van brief van Etta aan Van de Spiegel die begint met 'Monsr Tinne m'est venu dire de', gedateerd oktober 1794 (zonder precieze datum), uit NL-HaNa 3.02.01 - 492, zie de notities hierbij.
± okt 1794 Twee kladjes met de in 1792 door Etta in Parijs gemaakte onkosten ten behoeve van Van de Spiegel, uit NL-HaNa 3.02.01 - 492, zie de transcriptie en notities hierbij.
25 okt 1794
Notitie van een betaling van 600 guldens door Van de Spiegel aan Etta.

1795 - Den Haag

14 maart 1795
Brief van Johannes Munniks aan Etta, uit Tresoar Pb4830, transcriptie op deze pagina.
6 mei 1795
Ingezonden brief van Etta in de Nationaale Courant, als reactie op een artikel dd 18 april 1795, over de 'ceremonie van de onderrok', zie de transcriptie.
13 mei 1795
Ingezonden brief van Etta in de Nationaale Courant, over de manier waarop ambten vervuld worden, zie de transcriptie.
15 sept 1795
Noratiële akte waarbij Etta de afgevaardigde Reynaud machtigt om namens haar in Parijs op te treden, uit Haags Gemeentearchief toegang0372-01 invnr 5583,zie de gedeeltelijke transcriptie.

Vanuit het kasteel te Woerden

11 april 1796
Hele lange brief (NL) van Etta uit wat zij noemt de donjon van Woerden, uit NL HaNa 3.02.02 - 426, zie de transcriptie.
19 april 1796
Was alleen gedateerd 19 april, maar lijkt zo sterk op die van 11 april dat het 1796 moet zijn, uit NL-HaNa 3.02.04 - 123, zie de transcriptie
8 april 1797
Brief met een kopietje van de verklaring uit Creil. Laatste niet getranscribeerd, uit NL-HaNa 3.02.04 - 123, zie de transcriptie.
30 april 1798
Beetje vermoeid klinkende en niet zo lange brief, uit NL-HaNa 3.02.04 - 123, zie de transcriptie
9 mei 1798
Brief die ik zelf niet gezien heb, maar die komt uit Schenkeveld en die afkomstig is uit NL HaNa 2.01.01.01 - 508, brief nr. 188. Zie de transcriptie.
± mei 1798
Een ongedateerde brief, maar omdat ze verwijst naar de coup van 22 januari moet het wel in 1798 zijn, uit NL-HaNa 3.02.04 - 123, zie de transcriptie.
4 juni 1798
Brief van Etta vanuit Woerden uit NL-HaNa 2.01.12 - 132, zie hier

NB: Er zullen meer brieven van Etta vanuit Woerden zijn, maar daar heb ik niet naar gezocht, want ze zijn toch allemaal zo'n beetje hetzelfde.

Na haar dood

april/mei 1799
Brieven van 'achterneef' vanuit Den Haag aan zijn moeder en aan zijn oom Albert Johan de Sitter, dd 18 april 1799, 20 april 1799 en 11 mei 1799, uit GrA 574-33, zie de transcripties.
april/mei 1799
Notice de madame Gedet, gemaakt in 1799, GrA 694-39, over Etta's bezittingen, maar lastig ontcijferbaar, zie een poging tot transcriptie.
1831-1832
Brieven van de familie De Sitter aan elkaar en aan anderen over de nalatenschap van Etta, uit GrA 694-30 en GrA 694-60, zie een overzicht met ook stukjes transcriptie.
1927-1942
Brieven van W.J. Koppius aan J.H. de Sitter over hun onderzoeken naar het leven van Etta, zie een overzicht met ook stukjes transcriptie.


Je bent hier: Opening → Brieven