Verantwoording van de in het boek gebruikte bronnen en citaten


De verantwoording kan per hoofdstuk online bekeken worden en per hoofdstuk als pdf opgehaald worden (klik op het pdf-plaatje). Bij de online-versie is er meer zekerheid dat alle links werken dan via de pdf's. Ik doe mijn best dat te herstellen.

Inleiding op de verantwoording

pdf

Hoofdstuk een: De raad van policie en tucht voor de gewone koloniĆ«n  -  1818 tot 1826

pfd

Hoofdstuk twee: De vele onaangenaamheden waarmede de wijkmeesters bijna dagelijks te kampen hebben - januari 1827 tot november 1828

pdf

Hoofdstuk drie: Met de broek op de hakken - november - 1828 tot 8 juli 1829

pdf

Hoofdstuk vier: Dat tot geene vernietiging van tot de archieven behoorende stukken worde overgegaan - juli 1829 tot januari 1833

pdf

Hoofdstuk vijf: Dan zoekt men de loop der natuur zelve te stremmen - 1833 tot 1835

pdf

Hoofdstuk zes: De verordening van tucht toepassen zoals dezelver liggen - 1836 tot 1839

pdf

Hoofdstuk zeven: Gij zijt ook al een van die onderdrukkers - 1840 tot 1842

pdf

Hoofdstuk acht: Het opmerkelijke jaar 1843 - 1843

pdf

Hoofdstuk negen: Daar op de kolonie is toch een onbezorgt leven - 1844 tot 1859

pdf

Hoofdstuk tien: Quod licet Iovi non licet bovi - 1860 tot 1886

pdf