Terug naar de openingspagina Zoeken


Onderzoek in het archief naar INVENTARISNUMMERS 1371 tot en met 1386: Mutaties van alle koloniebewoners


De omslag van een jaar is steeds:
'Mutatiestaten, ingezonden door den Directeur der koloniŽn 18xx'

Daarna per maand een mapje met aan de buitenkant de stand van de contingenten bedelaars per provincie per 1e van de daaropvolgende maand. Dus 1e mapje 1842 geeft die stand per 1 februari 1842, enzovoort.

Daarachter zitten dan de mutaties van de maand januari 1842.

Voorbeeld van een maand-omslagtekst (invnr 1375): 'Nominatieve staat van voorgevallen veranderingen in het personeel der kolonisten huisgezinnen, weezen, bedelaars kolonisten, hulpbehoevenden, arbeiders- en veteranenhuisgezinnen, alsmede de ambtenaren gedurende de maand October 1840'

Interessant is dat er via deze staten ook precies valt te volgen wanneer bedelaarstransporten van de Ommerschans naar Veenhuizen zijn.


Hoewel ik niet alle jaren gezien heb, lijkt mij het stramien door de jaren heen ongewijzigd te blijven. Hieronder een beschrijving van de indeling van invnr 1380 (de jaren 1848 en 1849) waarvan ik dus aanneem dat het gelijk is aan de indeling van andere invnrs in deze serie:

● Eerst de personele mutaties (geboren, overleden, afgevoerd, enzovoort) van kolonie 1, 2, 3 (steeds onderverdeeld in kolonisten en ambtenaren)

● dan idem Ommerschans (onderverdeeld in bedelaars, strafkolonisten, hoevenaars, militaire kolonisten, arbeiders en ambtenaren)

● Veenhuizen 1 (wezen, bedelaarkolonisten, arbeidershuisgezinnen, gedetacheerden, ambtenaren)

● Veenhuizen 2 (bedelaars, militaire kolonisten, strafkolonisten)
- Veenhuizen 3 (bedelaars, militaire kolonisten, strafkolonisten - in vroegere jaren moeten hier ook weeskinderen bij genoemd zijn)

● Op het eind een overzicht van alle overledenen.

● Dan de nieuw-gevestigde bedelaars, waarbij er bijstaat of ze vrijwillig of veroordeeld zijn.

●Dan Staat van de sterkte der bevolking (cijfermatig overzicht)

●Dan Aankomststaat kolonistenhuisgezinnen en bestedelingen in de gewone kolonien.

● Dan staat van aangekomen wezen

● Nominatieve staat van ouderloos geworden kinderen van bedelaarkolonisten.

●Plus aankomststaat wezen-op-bijzonder-contract + militaire huisgezinnen

Alles dus over de voorafgaande maandTerug naar de openingspagina