Terug naar de pagina Bedelaars --- Terug naar de openingspagina Zoeken


Onderzoek in het archief naar invalide bedelaars in INVENTARISNUMMER 1567 (827-1843): Door de directie van de Ommerschans gemaakte concept-invaliditeitslijsten en extracten uit het invaliditeitsregister.


● Nominative Staat der halve invaliden aan de kolonie Ommerschans 1827. Lijst ondertekend door adjunct-directeur Harloff 22 april 1827. De lijst telt 108 personen, met de navolgende kwalen:
▪ gebroken (3 maal)
▪ verval van kragten (4 maal)
▪ altijd ziekelijk (1 maal)
▪ zwak en gebroken (1 maal)
▪ gebrekkig in de rug (1 maal)
▪ borstkwaal (15 maal)
▪ borstkwaal en zwak (1 maal)
▪ kwade borst (1 maal)
▪ kwade aamborstigheid (1 maal)
▪ reumatiek (1 maal)
▪ zwak en verminkt (1 maal)
▪ geastropieerd aan de hand (1 maal)
▪ ongeneeslijke beenkwaal (1 maal)
▪ waterzugt of waterzuchtig (7 maal)
▪ waterzugt in de beenen (1 maal)
▪ waterzugtig en gebrekkelijk (1 maal)
▪ innocent (3 maal)
▪ afgeleefd (1 maal)
▪ zware breuk (1 maal)
▪ zwak en ziekelijk (7 maal)
▪ zwak (3 maal)
▪ zwak en afgeleefd (1 maal)
▪ ziekelijk (6 maal)
▪ kragteloos (2 maal)
▪ oud en gebrekkig (1 maal)
▪ beenkwaal (1 maal)
▪ altijd ziekelijke toestand (1 maal)
▪ zwak en immer ziekelijk (2 maal)
▪ zware vallende ziekte (1 maal)
▪ gebrekkig (1 maal)
▪ een lamme arm (1 maal)
▪ zwak en sukkelig (1 maal)
▪ zwak en oogenziekte (1 maal)
▪ bloedspuwing (1 maal)
▪ gebrekkige armen (1 maal)
▪ zwak en waterzuchtig (2 maal)
en de overigen zijn 'onder de jaren' of '(al) te klein van gewas'.

● Nominative Staat der heele invaliden aan de kolonie Ommerschans 1827. Lijst ondertekend door adjunct-directeur Harloff 22 april 1827. De lijst telt 189 personen.


● Naamlijst der bedelaars-kolonisten in het etablissement enzov van 1 januari tot den 10 oktober 1827. Bevat 497 hoofden, ondertekend door adjunct-directeur Frederiks en geneesheer Hanzon.


● Lijst van tussen 16 oktober 1827 en 31 november 1827 aangekomen gedeeltelijk ongeschikten.
● Lijst van tussen 16 oktober 1827 en 31 november 1827 aangekomen geheel ongeschikten.
● Lijst van tussen 16 oktober 1827 en 31 november 1827 aangekomen voor altijd en ten enenmale tot elke koloniale arbeid ongeschikten.


● Lijst van 1 december 1827 tot ultimo mei 1828 met personen die niet in staat zijn het onderhoud geheel te verdienen.
● Lijst van 1 december 1827 tot ultimo mei 1828 met personen die voor altijd en ten enenmale tot arbeid ongeschikt zijn.
● Lijst van 1 december 1827 tot ultimo mei 1828 met personen die voor altijd en ten enenmale tot elke koloniale arbeid ongeschikt zijn (mod3).


● Lijst van 1 juni 1828 tot 31 november 1828 met personen die niet in staat zijn het onderhoud geheel te verdienen.
● Lijst van 1 juni 1828 tot 31 november 1828 met personen die niet in staat zijn het onderhoud geheel te verdienen (klad).
● Lijst van 1 juni 1828 tot 31 november 1828 met personen die voor altijd en ten enenmale onbekwaam zijn.
● Lijst van 1 juni 1828 tot 31 november 1828 met personen die voor altijd en ten enenmale onbekwaam zijn (klad).


● Lijst van 1 december 1828 tot 31 mei 1829 met half invaliden.
● Lijst van 1 december 1828 tot 31 mei 1829 met geheel invaliden.


● Lijst van 1 juni 1829 tot 31 november 1829 met half invaliden.
● Lijst van 1 juni 1829 tot 31 november 1829 met geheel invaliden.


● Lijst van 1 december 1829 tot 31 mei 1830 met half invaliden.
● Lijst van 1 december 1829 tot 31 mei 1830 met geheel invaliden.
● Lijst van 1 december 1829 tot 31 mei 1830 met veranderingen in invaliditeit.


● Lijst van 1 juni 1830 tot 31 november 1830 met half invaliden.
● Lijst van 1 juni 1830 tot 31 november 1830 met geheel invaliden


De extracten uit het invaliditeitsregister beginnen per 2e helft 1831

Bij 1e halfjaar 1832 staan achterin apart: onechte kinderen en bedelaars geplaatst op bijzondere kontrakten. Dat laatste heeft qua invaliditeit niet zoveel zin omdat ze niet zijn geplaatst door het gouvernement en er voor hen dus geen extra vergoeding betaald wordt.
Bij 2e helftjaar 1832 staan achterin apart: kolonisten gevestigd op particulier contracten, onecht geboren kinderen en strafkolonisten

idem 1 december 1832 t/m ultimo mei 1833 (Gepke Sipkes de Vries: zwakheid des verstands en uit dien hoofde niet in staat om alle hare werkzaamheden behoorlijk te verrigten. Catharina Barenfanger staat vermeld met de term 'ongeneeslijke kwalen'. De strafkolonist Gerrit Molen wordt als 'krankzinnig' omschreven.)
Erbij staat met potlood dat die laatste er niet op behoort, als zijnde niet door de overheid geplaatst en dan kan er geen sprake zijn van extra vergoeding.

Daarna staan strafkolonisten, op bijzonder contract geplaatste bedelaars en in onecht geboren kinderen er af en toe wel en af en toe niet bij.


Terug naar de openingspagina