Invnrs vrije kolonisten


Overzicht stichting en nummering vrije kolonies

In volgorde van oprichting:
Kolonie 1, Frederiksoord, de proefkolonie met 52 hoeves, gesticht najaar 1818
Kolonie 2, Frederiksoord-2, 50 hoeves aan de andere kant van de Vledderweg, gesticht eind 1819 en begin 1820
Kolonie 3, Willemsoord, 100 hoeves op het Steenwijkerwoldeheideveld, provincie Overijssel, gesticht voorjaar 1820
Kolonie 4, Wilhelminaoord, 100 hoeves ten noorden van Frederiksoord, gesticht voorjaar 1821
Kolonie 5, Ommerschans, de grote hoeves op de gronden rond de vesting werden kolonie 5 genoemd of Ommerschans-Buiten. In de vesting waren gevestigd de strafkolonie en het bedelaarsgesticht, samen vaak aangeduid als Ommerschans-Binnen. In 1859 werd dit alles overgenomen door de staat.
Kolonie 6, Oost en West Vierde Parten, ongeveer 100 hoeves, waarvan enkele in de provincie Friesland, op de gronden van de Steggerder Compagnie, gesticht 1821-1822
Kolonie 7
, Boschoord of Wateren of Doldersumsche veld, bestaande boerderijen en enkele nieuwe hoeves, gesticht 1822-1823

Hernummering kolonies 1823
- April 1823 worden kolonie 1 en kolonie 2 administratief tot Frederiksoord 1&2 samengevoegd, in de stukken vaak aangeduid als kol 1&2.

Hernummering kolonies 1825
- Vanaf 1825 wordt Frederiksoord 1&2 en een deel van Wilhelminaoord omgedoopt tot kolonie 1, Frederiksoord.
- De rest van Wilhelminaoord, Oost Vierde Parten en Boschoord worden dan samen kolonie 2, Wilhelminaoord.
- Tegelijk komt West Vierde Parten bij Willemsoord wat verder als kolonie 3, Willemsoord door het leven zal gaan.

(overgenomen uit De proefkolonie, 2e druk, blz 391-392)

Alfabetische registers op stamboeken vrije kolonisten, Drents Archief toegang 0186


Periode
Invnr
Opmerkingen
1825-1835 1364
1835-1850 1365
1850-1855 1366

NIEUW!! De hierboven genoemde registers staan sinds kort op internet. Ze vallen te bereiken via deze pagina.

Bevolkingsregisters vrije koloniėn, Drents Archief toegang 0186


Periode
Invnr
Opmerkingen
±1826-1828 1346
Frederiksoord
1828-1830
1347
Frederiksoord
1830-1835
1348
Frederiksoord
1835-1841
1349
Frederiksoord
1841-1848
1350
Frederiksoord
1848-1859
1351
Frederiksoord±1826-1828 1352
Wilhelminaoord
1828-1829
1353
Wilhelminaoord
1830-1835
1354
Wilhelminaoord
1836-1840
1355
Wilhelminaoord
1841-1848
1356
Wilhelminaoord
1848-1859
1357
Wilhelminaoord±1821-±1823
1407
Willemsoord
±1826-1828
1358
Willemsoord
1828-1830
1359
Willemsoord
1830-1834
1360
Willemsoord
1835-1840
1361
Willemsoord
1841-1847
1362
Willemsoord
1848-1859
1363
Willemsoord

NIEUW!! De hierboven genoemde registers staan sinds kort op internet. Ze vallen te bereiken via deze pagina.


Raad van Politie en Tucht in de vrije koloniėn, Drents archief toegang 0186


Periode
Invnr
Opmerkingen
1825-1837 1615
1838-1849 1616
1856-1861
3283
vanaf september 1856 tot en met januari 1861

Notulen Kleine Raad voor de vrije koloniėn, Drents Archief toegang 0186

Periode
Invnr
Opmerkingen
1825-1836 1624
1837-1849 1625Mutatie-registers per maand, Drents Archief toegang 0186


Periode
Invnr
Zie voor algemene beschrijving onder de tabel
1833, 1834 1371
1835, 1836 1372
1837, 1838 1373

1839 1374

1840, 1841 1375

1842, 1843 1376

1844, 1845 1377

1846 1378

1847 1379

1848, 1849 1380

1851, 1852 1381

1853 1382

1854 1383

1855, 1856 1384

1857 1385

1858, 1859 1386


Zie voor wat meer informatie de pagina Mutaties INVNR 1371-1386