Naar het overzicht
van Veenhuizense weeskinderenMaart 1838: Lengtes van enkele voor de militaire dienst gekeurde weesjongens


De onderstaande brief van de directeur der koloniŽn met het nummer N603 is gedateerd 19 maart 1838 en bevindt zich in invnr 193, scan 368. Het is een van de meerdere brieven in het archief waarin hij naar aanleiding van een keuring voor de militaire dienst rapporteert over lengtes van weesjongens:


Frederiksoord, 19 Maart 1838

Ter voldoening aan de Marginale van den 3e dezer maand N. 5 heb ik de eer UWEdGeb. te berigten, dat de lengte maat van de navolgende weezen is, als volgt:

Pieter Stķķrman
1.427 el
Hendrik Havik 1.565 el
P. L. Uijttendaal 1.590 el
Js, Roos 1.548 el
Cs. Haarman 1.564 el
Hk. Broķwer, meer dan de vereischte lengte voor de miliciŽns en
Jan Kort 1.563 el

en dat, alzoo, slechts P. L. Uijttendaal en Hk. Brouwer, die overigens ook geen ligchaams gebreken hebben, voor de militaire dienst geschikt zijn en daar bij geen aanspraak maken op vrijstelling, om eenige andere redenen.

De juiste lengte van Hk. Brouwer is mij  niet opgegeven geworden en, om geen meer tijd te verliezen, heb ik gemeend hierover niet verder aan de Directie van het 1e Gesticht te moeten schrijven.
De Directeur der Kolonien
J. van Konijnenburg


Voor de duidelijkheid: een el is een meter. Wie meer over bovenstaande wil weten zal naar het archief moeten om in invnr 470 te kijken naar de brief van 3 maart 1838 met nummer N5 die de aanleiding is voor dit schrijven en in invnr 471 naar de bespreking van deze brief op 24 maart 1838 onder agendapunt N31.
Hieronder doe ik een poging te achterhalen welke jongens hier door de directeur bedoeld worden. Zie op deze pagina hoe de scans van de hier genoemde wezenregisters te bereiken zijn.

Pieter Stuurman

Er zijn twee weesjongens die Pieter Stuurman heten, maar die uit Schagen (geboren 26 mei 1819, weesnummer 1273 in de wezenregisters met de invnrs 1410 en 1411) is op 13 mei 1837 in militaire dienst gegaan, dus die kan het niet zijn.
De juiste Pieter Stuurman heeft het weesnummer 376 in de wezenregisters met invnrs 1411 en 1412, is geboren 12 oktober 1819, en is afkomstig uit Haarlem dat hem op 18 april 1833 het kindergesticht heeft binnengevoerd.
Later is hij uitverkoren voor een vervolgopleiding op het Instituut voor Landbouwkundige Opvoeding te Wateren. In het kwekelingenregister met invnr 1582 (daarvan zijn geen scans) staat hij met kwekelingennummer 35. Hij is op 28 juli 1836, dus drie jaar na aankomst, van Veenhuizen overgegaan naar Wateren. Hij zal op 15 april 1839 het kindergesticht met ontslag verlaten.