Naar het overzicht
van Veenhuizense weeskinderenKinderen in Veenhuizen geplaatst op particulier contract - ±1843 - 1859 (de vierde lijst)

Op een andere pagina wordt uitgelegd wat op contract geplaatste Veenhuizense wezen zijn en dat hun registraties niet volledig bewaard zijn gebleven. Hier staan transcripties van wat er WEL is aan registratie van de kinderen met een PK-nummer. De transcripties zijn gemaakt door Luurt Vrijen en door mij aangepast voor op de site.

±1843 - 1859, toegang 0137.01 invnr 652

Vanaf rond 1843 is er weer een bewaard gebleven registratie van op particulier contract geplaatste weeskinderen. Dit stamboek heeft een andere opzet doordat het over meerdere jaren loopt. Er staan meer dan 240 kinderen in. Nog niet alles is hieronder ingevoerd.
De indeling in kolommen hieronder wijkt af van die in het stamboek. Hieronder is het als volgt:

● 1e kolom het PK-nummer. Als iemand overlijdt of weggaat, krijgt de volgende dat nummer.

2e kolom de naam. Bij bijna allemaal staat daarachter het B-nummer. Daarmee valt de persoon op te zoeken in het register van alle op contract geplaatste koloniebewoners met invnr 1389, klik hier. Maar dat register is niet altijd perfect bijgehouden. Een aantal van de mensen zonder nummer zal ik onderaan de pagina nog behandelen.

● 3e kolom achtereenvolgens:

- de geboortedatum (indien vermeld) zoals die in het stamboek staat;

- de grondslag van de plaatsing. Meestal een verwijzing naar een contract. Zie voor uitleg over contracten de contractenpagina en een overzicht van contracten per plaats staat op deze pagina. In vervanging wil zeggen dat er eerder een ander weeskind op hetzelfde contract zat.

Overgenomen van algemeen contract wil zeggen dat de persoon eerst op het contract met de regering in het kindergesticht was. Meestal staat het weesnummer erbij; Dan is de persoon te vinden in de database weeskinderen, want daar zitten alle op contract met de regering geplaatste kinderen in: www.alledrenten.nl -> kies linksboven 'Veenhuizen/Ommerschans' en klik de 'Signalementskaarten' weg.

Er wordt vermeld of de persoon in het Instituut te Wateren zat. Vreemd genoeg staat dat ook bij sommige meisjes terwijl volgens mij dat Instituut alleen voor jongens is... Zie voor meer informatie over Wateren de overzichtspagina van Veenhuizense weeskinderen.

En er staan letterlijk overgeschreven de gebeurtenissen (indien vermeld) tijdens het verblijf in het wezengesticht. 'Ged' betekent gedeserteerd, 'O/S' staat voor Ommerschans, 'strafkol' is de strafkolonie, 'N.M.' is Nationale Militie (de dienstplicht).

Af en toe wordt verwezen naar een brief of besluit van de permanente commissie . Dat bevindt zich bij de uitgaande post in het archief.

in 1859, als de Staat de gestichten overneemt, verdwijnt het verschijnsel 'op particulier contract geplaatste weeskinderen'. Degene die er nog zitten worden overgeplaatst naar de vrije koloniën. Ze zijn dan verder te volgen in de kolonistendatabase: www.alledrenten.nl -> kies linksboven 'Maatschappij van Weldadigheid' en klik de 'Brieven' weg.

4e kolom de datum van aankomst in de koloniën. In moderne notatie. Dit is bij nagenoeg alle personen op deze lijst de datum dat ze vanuit de buitenwereld in het wezengesticht komen.

5e kolom verwijzingen. Als er elders op de site (of onderaan de pagina) iets staat over de persoon, wordt daar in deze kolom naar verwezen.

1
Maria Willemina Kuh (B423)
31 Dec 1827, s Gravenhage, 2 Maart 1847 ontslagen
1839-05-03

1
Lodewijk Wilhelm Alexander Mulder (B815)
14 Aug 1835, Utrecht, Wateren, 1 Aug 1857 in dienst bij het 7e Reg Inf
1847-06-21

2
Hendrika Roggers (B28)
29 Dec 1830, Enkhuizen, 2  Maart 1850 ontslagen
1839-05-18

2
Nicolaas Adrianus Bouwens (B91)
27 Aug 1836, Rotterdam, bij contr met het armbestuur, 29 Nov 1855 in zeedienst
1851-05-28

2
Johanna Harmina Siegers (B486)
22 Sept 1839, Groningen, bij contr met de Archidiaken, 31 Aug 1859 naar kol 1 N. 102
1856-07-01

3
Henke van Steenwijk
 17 Mei 1831, Ommerschans
1834-12-31

4
Antonia van Steenwijk
4 Aug 1832, Ommerschans
1834-12-31

5
Wilhelmina Strik (B343)
30 Sept 1829, Utrecht, in vervanging, 3 Septembr 1850 ontslagen
1843-10-05

5
Johannes Antonius Bouwens (B92)
5 Mei 1838, Rotterdam, bij contr enz, 29 Nov 1855 in zeedienst
1852-05-28

5
Hendrik Munderman (B476)
17 Mrt 1836, Groningen, bij contract met de Archidiaken, 24 Sept 1857 ontslagen
1856-04-10

6
Elisabeth Wilhelmina Kuh (B431)
25 Sept 1830, s Gravenhage, 4 Aug 1853 ontslagen
1839-05-03

6
Johanna Henderika Zwaanstra (B497)
24 April 1838, Groningen, bij contr met de Archidiaken, 31 Aug 1859 naar kol 1 N. 2
1856-04-16

7
Willem Waldekker (B1035)
30 April 1826, Rotterdam, strafkol N. 56, 8 Nov 1843 gedesert
1841-07-01
zie hier
7
George Claude Mulder (B816)
22 Febr 1837, Utrecht, 14 Mei 1858 ontslagen
1847-06-21

7
Jacob Leonard (B1006)
3 April 1827, Hellevoetsluis, subcomm Rotterdam, O/S strafk. N. 35, 27 Mei 1844 gedesert, 27 Julij terug te O/S; 12 Oct 1844 gedesert, 14e terug, 24 April 1866 ontsl
1844-04-13

8
Pieter Franciscus Gillet (B374)
6 Mei 1824, Haarlem, 1 April 1844 ontslagen
1835-07-23

8
David Beukers (B374)
23 Nov 1833, Haarlem, in vervanging 12 Oct 1850 tijdelijk in arrest te Assen, 8 Nov terug; 21 Julij 1851 ged., 22 terug; 23 Mei 1856 ontslagen
1844-04-19

8
Willem Harting (B425)
17 Sept 1842, s Gravenhage, bij contr met het Burg armbest in vervanging, Wateren,
1856-12-26

9
Tjibbe Beemster (B25)
15 Aug 1827, Enkhuizen, 4 Febr 1848 overleden
1836-04-15

9
Henricus Johannes van Veen (B1019)
8 Sept 1828, Delft, bij contr met Mej C. van Veen te Delft, 16 Oct 1849 gedesert
1849-03-16

9
Margaretha Verwer (B25)
5 Maart 1834, Veenhuizen, overgen. van N 360; bij contr met de Regenten van het Ger. Weeshuis te Enkhuizen, 12 Aug 1856 ontslagen
1850-06-14

10
Hendrik van Beusekom (B339)
7 Julij 1828, Utrecht, bij contr met de Aalmoezenierskamer, 29 Mei 1849 als Milicien in Mil dienst
1843-10-05

10
Daniel van Scheer (B182)
29 Sept 1838, Dordrecht, bij contr met de Aalmoezenierskamer in vervanging, Wateren, 21 April 1858 ontslagen
1849-10-04

11
Johannes Hendrik Bitter (B797)
10 Febr 1834, Dordrecht, Wateren, 21 Nov 1849 ged en terug; 25 Aug 1853 voor de N.M. ontslagen
1847-06-24

11
Pieter Wijnand Smit (B545)
27 Dec 1828, s Gravenhage, 13 Dec 1845 overgeplaatst naar de O/S strafk N 24
1838-10-04

11
Jan Walburg (B423)
22 Jan 1840, s Gravenhage, bij contr met Burg. en weth., Wateren,
1856-05-15

12
Maria Haldeman (B430)
25 Dec 1824, s Gravenhage, 21 Maart 1860 overgeschreven onder de Vrijwilligers in de bedelaarsgestichten onder Stamboek N 3
1833-06-15

13
Jacobus Petrus Zwanenburg (B855)
20 febr 1831, s Gravenhage, 9 Sept 1851 ontslagen
1840-06-19

13
Lodewijk August van Littow (B93)
26 Junij 1837, Rotterdam, bij contr met het armbestuur, Wateren, 20 Sept ged, 24 terug; 9 Oct 1853 ged
1852-05-28

13
Pieternella Elisabeth de Ruiter (B421)
6 Maart 1844, s Gravenhage, bij contr met Burg. en weth., 31 Aug 1859 naar kol 2 N. 35
1856-05-15

14
Adrianus Bijkerk (B120)
12 April 1824, Rotterdam, 4 Mei 1847 ontslagen
1831-03-10

14
Cornelis Bitter (B198)
26 Mrt 1836, Dordrecht, 14 Mei 1858 overleden
1847-06-24

15
Hendrik Frederik Karel Emilius van den Bosch
27 Julij 1819, Coevorden, 13 Nov 1843 ontslagen
1825-04-23

15
Adriana Petronella Maria Harmse (B417a)
4 Dec 1834, Vlissingen, overgen van N 110 Alg Contract zie Resol: der P.C. 15 Nov 1843 N5, 4 Junij 1858 ontslagen
1843-05-22

16
Alida Witbols (B30)
19 Nov 1824, Enkhuizen, 30 Oct 1845 ontslagen
1837-04-21

16
Klaas Urker (B30)
14 Oct 1830, Enkhuizen, overgen van het Alg Contr N 826, zie Resol: der P.C. 20 Sept 1845 N 4; 2 Mrt 1850 ontslagen
1845-04-17

16
Antje Cornelis (B30)
28 Nov 1835, Enkhuizen, overgen van het Alg Contr N 1491, zie Resol: der P.C. 22 April 1850 N 3; 3 April 1857 ontslagen
1847-05-27

17
Arie Kunz (B834)
21 April 1825, Delft, Wateren, 21 April 1848 ontslagen
1841-04-19

17
Pieter Hubertus van Scheer (B184)
28 Aug 1840, Dordrecht, bij contract in vervanging
1849-10-04

18
Roeloffina Steffens (B472)
3 Mei 1823, Groningen, 23 Junij 1846 ontslagen
1835-04-15

18
Fokkeltje Visser (B978)
10 Aug 1833, Baarderadeel, bij contr ad f 60.- met T. P. Goslinga, 27 Julij 1849 overleden
1847-11-03

18
Willem van Littow (B94)
30 Aug 1840, Rotterdam, bij contract armbest,. Wateren, kol 1, 4 April 1854 ged en terug
1852-05-28

19
Jan Christoffel Wendel (B75)
12 Julij 1824, de Rijp, 4 April 1845 gedesert
1831-05-18

19
Jan Andries Borgstede (B962)
29 Jan 1833, Amsterdam, bij contr Wateren, 28 April 1852 ontslagen
1847-04-29

19
Georg Fredrik van Littow
1 Octob 1844, Rotterdam, bij contr met armbestuur, Wateren, 1 Oct 1857 ged, 2 terug
1852-05-28

20
Johanna Apolonia Giberius (B184)
24 Maart 1836, Dordrecht, 9 April 1847 overleden
1843-06-19

20
Bernardus Borgstede (B963)
29 Dec 1835, Amsterdam, overgen. ban N. 222 Alg contract, Wateren, kol 1, 31 Januarij 1851 ontslagen
1847-04-29

20
Neeltje Schroele (B101)
27 Junij 1833, Rotterdam, Bij contract, 13 October 1859 naar kol 3 N. 67
1852-05-28

21
Maria van den Eikel (B963)
14 Junij 1827, Warmond, 4 October 1844 ontslagen
1842-10-04

21
Petrus Meijnardus Hendrikus Schmidt (B986)
27 Mei 1836, Amsterdam, bij contract met den Heer T. A. N. Raguin, 29 Junij 1855 ontslagen
1848-02-25

22
Michiel Goedmaat (B29)
5 Julij 1828, Enkhuizen, 27 Sept 1845 ontslagen
1837-04-21

22
Hermanus Mos (B29)
13 Dec 1830, Enkhuizen, overgen N 254 Algemeen Contract, Wateren, 2 Maart 1850 ontslagen
1843-07-14

22
Caspar Schröder (B102)
11 April 1838, Rotterdam, Bij ontract, Wateren, 1 April 1859 voor de N.M. ontslagen
1852-05-28

23
Grietje Lutjenhuis (B77d)
13 Febr 1821, de Rijp, 3 Junij 1844 ontslagen
1824-09-13
zie hier
23
Jan Schmidt (B989)
1 Dec 1838, Amsterdam, bij contract met den Heer T. A. N. Raguin, Wateren, 20 Sept 1853 ged, 24 terug; 9 Oct 1853 ged, 24 terug; 29 Junij 1855 ontslagen
1848-02-25

23
Johanna Pieternella Hagen (B175)
8 Jan 1844, Dordrecht, bij contr met Burg. en weth., Wateren, 31 Aug 1859 naar kol 2 N. 76
1856-07-23

24
Maria Johanna van  Niersen (B442)
3 Mrt 1829, s Gravenhage, 5 Januarij 1849 overleden
1837-05-12

24
Hendrik Schröder (B100)
16 Dec 1840, Rotterdam, Wateren,
1852-05-28

25
Johanna Groenendijk (B384)
23 Junij 1831, Oudewater, 27 Julij 1855 ontslagen
1838-04-12

25
Jozina Hagen (B178)
13 Febr 1847, Dordrecht, bij contr met Burg. en weth., 13 Oct 1859 van kol 1 N. 919
1856-07-23

26
Trijntje Degelink (B33)
10 Febr 1827, Enkhuizen, 5 Aug 1847 ontslagen
1836-04-15

26
Jan Veldt (B36)
1 Sept 1838, Enkhuizen, overgen van N 1274 Algem Contract, 2 Maart 1850 ontslagen
1846-09-03

26
Dirk Cornelis (B33)
29 Sept 1839, Enkhuizen, overgen van N 1495 Algem Contract, zie brief der P.C. dd 28 april 1850 N 3, 31 Aug 1850 overleden
1847-05-27

26
Frederik Schöder (B113)
3 Maart 1845, Rotterdam, bij contract met het Arm. Best., Wateren,
1852-05-28

27
Mietje Zwart (B36)
29 Sept 1826, Enkhuizen, 5 Augustus 1847 ontslagen
1835-04-03

27
Pietertje Veldt (B36)
19 Maart 1834, Enkhuizen, overgen van N 1272 Alg Contract, 2 Maart 1850 ontslagen
1846-09-03

27
Gerrit Jan Verwer (B36)
31 Maart 1840, Veenhuizen, overgen van N 361, met Regt van het Gereform weeshuis te Enkuizen, 16 Aug 1851 overleden
1850-06-14

27
Adriana Margaretha Drieberg (B114)
5 Mei 1840, Rotterdam, Wateren,
1852-05-28

28
Adriana Cornelia Breederoo (B815)
14 Nov 1823, Utrecht, 22 Oct 1846 als ontslagen afgevoerd
1831-08-22

28
Karel Dirks (B1002)
9 Junij 1828, Amsterdam, bij contract met Bestuurderen van het D.I.A. weeshuis te Amsterdam, 6 April 1849 gedesert
1848-04-26

28
Rosalie Rijs
13 Nov 1832, Heusden, veteranen kind, opgen volg Resl der P.C. dd 7 Junij 1853 N 2, 15 Junij 1853 overgen het 2e Gest N 23; 1 Junij 1856 wegens 3 jare onderst ontslagen en 30 Julij weder opgenomen; 29 Octob 1858 naar de O/S strafkol. N 26
1839-11-11

29
Pieter Johannes Kannengieter (B417)
26 Jan 1823, Vlissingen, 1 Julij 1843 ontslagen
1836-05-09

29
Dirkje Giberius (B185)
22 Febr 1838, Dordrecht, overgen van N 225 Alg Contract, 21 Augustus 1857 ontslagen
1843-06-19

30
Catharina Duringshoff (B830)
26 Mrt 1830, Zaandam, 25 Junij 1852 ontslagen
1837-05-15

30
Albert Jetzes (B506d)
22 Jan 1839, Groningen, bij contract met de Archidiaken, Wateren,
1853-07-25

31
Geertruij Rijke (B681)
27 Mrt 1828, Schiedam, 12 Novemb 1858 ontslagen
1840-07-30

32
Wouter Goedmaat (B34)
13 April 1831, Enkhuizen, 2 Maart 1850 ontslagen
1838-03-30

32
Eije Hendrikszoon  Ham (B1070)
12 Mei 1839, Delft, bij contr met Burg. Van Wijdenes en Oosterleek, 6 Oct 1853 ged. en terug; 31 Aug 1857 ged, 2 Sept terug; 15 April 1859 ontslagen
1853-07-20

33
Jacob Giberius (B186)
20 Mrt 1840, Dordrecht, overgen van het alg. contract N 226, 28 December 1846 overleden
1843-06-19

33
Jacobus Reppel (B202)
19 Dec 1833, Dordrecht, bij contr met Burg en weth, Wateren, 6 Sept 1852 ontslagen
1848-05-20

33
Maria Emmel (B506c)
10 Sept 1835, Groningen, bij contr met de Archidiaken, 2 Maart 1855 overleden
1853-07-25

33
Machiel Hagen (B187)
29 April 1851, Dordrecht, bij contr met Burg en weth, 13 Oct 1859 van kol 1 N. 149
1856-07-23

34
Thomas Rijke (B682)
30 Aug 1829, Schiedam, 1 Junij 1851 in dienst bij de Marine, 21 terug; 20 Mei 1852 ontslagen als vallende enz enz
1840-07-30

34
Pieter Coenraads (B1054)
13 Mei 1835, Delft, bij contr met Regt van het R. weeshuis, 13 Aug 1853 in dienst bij de Marine, 15 Sept terug; 11 April 1855 als Milicien in dienst; 31 Mei 1855 form ontslagen
1852-08-04

34
Arie Broeders (B187)
13 Oct 1844, Dordrecht, bij contr met Burg en weth, 5 Oct 1859 naar kol 2 N 37
1856-07-23

35
Cato Duringshoff (B831)
9 Febr 1825, Zaandam, 25 Junij 1852 ontslagen
1837-05-15

35
Cornelis Christoffel (B1055)
28 Mei 1832, Delft, bij contr met Regt van het R. weeshuis, 19 Mei 1854 vrijwillig in dienst bij het 7e Regt Inf
1852-08-04

35
Lodewijk Frank (B736)
6 Febr 1841, s Gravenhage, bij contr met,  5 Oct 1859 naar kol 3 N 162
1856-08-02

36
Johanna Rijke (B684)
10 Jan 1832, Schiedam, Wateren, 10 Mei 1855 ontslagen
1840-07-30

36
Pieter Wieringa (B486)
14 Junij 1843, Groningen, bij contr met de Archidiaken, Wateren
1856-08-15

37
Elisabeth Wiltenburg (B371)
8 Febr 1829, Middelburg, 2 Mei 1847 overleden
1836-05-09

37
Willem Benjamin Feltman (B1011)
1 Nov 1835, Amsterdam, bij contr ad f 60.- met Mej D. Feltman, Wateren, 22 Sept 1850 ged, 24 terug; 8 Oct 1850 naar het 2e Gest; 8 Aug 1851 ged, 13e terug; 15 Nov 1853 naar de O/S; 9 Junij 1854 in mil dienst bij het 7e Regt Inf
1848-07-27

37
Anthonia Adriana Nooijer de (B417c)
15 Aug 1846, Vlissingen, bij contr met het arm- gast- en weeshuis, 14 Sept 1859 naar kol 2 N 51
1856-08-30

38
Johannes Samuel van Stokkum (B867)
23 Oct 1829, Middelburg, bij contr met het Armbestuur van den Haag, 18 Mei 1852 ontslagen
1836-05-09

38
Johannes Smeets (B1064)
15 Febr 1838, Rotterdam, OS, Veenhuizen-2 strafk, 13 Aug 1853 in dienst bij de Marine, 15 Sept terug; 14 Sept 1855 naar het 2e gest strafk; 21 Julij 1857 als Milicien bij de ?????? armee
1852-12-29

39
Jacob Nicolaas Oosting D (B739)
27 Mrt 1827, s Gravenhage, 1 April 1848 ontslagen
1837-05-08

39
Evert Johan Ferdinand Makay (B186)
24 Dec 1843, Dordrecht, bij contr met Brug en wethouderen, in vervanging van J. Giberius, 10 Februarij 1849 overleden
1848-08-17

39
Maria Margrieta van Scheers (B186)
3 Sept 1842, Dordrecht, bij contr met Brug en wethouderen in vervanging van J. Giberius, 5 Octob 1859 naar kol 3 N 106
1849-10-04

40
Jurriaan Siegelaar (B832)
4 Aug 1825, Zaandam, 24 Junij 1850 ontslagen
1833-04-25

40
Johannes Grootegoed (B859)
29 Maart 1838, s Gravenhage, bij contr met Regt der R. Armen ter vervanging van G. Harrigra, zie aanschr der PC dd 4 Junij 1853 N2, 9 Junij 1853 overg van Alg contract N. 614; 4 Junij 1858 ontslagen
1852-07-28

41
Sicco Jacobus Oosting  D (B743)
26 April 1829, s Gravenhage, 3 Augustus 1848 ontslagen
1837-05-08

41
Jacobus Huser (B416)
20 Aug 1832, Vlissingen, overgen van het Alg Contr N. 116, zie aanschr der PC dd 5 Sept 1848 N 3, 26  Maart 1852 ontslagen
1843-05-22

41
Aaltje Wories (B506b)
29 Mei 1842, Groningen, bij contr met de Archidiaken van de N.H. Gem,. 19 Junij 1857 ontslagen
1853-07-25

42
Dirk Rams (B1030)
3 Mrt 1822, Delft, 5 April 1844 ontslagen
1841-04-19

42
Pieter Wijnand Smit (B545)
27 Dec 1823, s Gravenhage, strafkol N 24, 22 Julij 1850 als Milicien bij het 2e Regt Inf
1838-10-04

42
Johannes Roeraade (B544)
12 April 1843, s Gravenhage, bij contr met diaken der N.H.Gem, Wateren, 6  Oct 1853 ged en terug; 27 Julij 1856 ged, 10 ????? Terug
1853-09-01

43
Johannes Rademaker (B187)
10 April 1832, Dordrecht, zie Resol der PC dd 16 Dec 1843 N 13, overgen Alg Contr N 355, 2 Julij 1852 in dienst bij het ?e Regt Inf
1843-09-25

43
Hinderkien Reinders (B483)
4 Mei 1831, Groningen, bij contr met de Archidiaken, 14 Sept 1859 naar kol 3 N 39
1853-09-07

44
Jan Smit (B815)
18 Dec 1820, Utrecht, Wateren, OS N 19, 26 Februarij 1851 ontslagen
1828-07-06

44
Gijsbert van Meeteren (B479)
13 Nov 1837, Groningen, bij contr met de Archidiaken, 16 Januarij 1855 ontslagen
1853-09-07

44
Anthonetta Dijkgraaf (B417c)
11 Jan 1849, Vlissingen, bij contract met het arm- gast- en weeshuis, 21 Mei 1857 ontslagen
1856-08-30

45
Catharina Johanna Rademaker (B188)
22 Febr 1836, Dordrecht, overgen van Alg Contr N 356, Wateren, 11 Junij 1858 ontslagen
1843-09-25

46
Maria Wilhelmina Philippe (B414)
21 Jan 1820, Vlissingen, 25 Junij 1844 ontslagen
1828-08-25

46
Pieter Johannes van Duiven (B533)
7 Dec 1839, Bergen op Zoom, bij contr met Regt van het Stadswees- arm- en kinderhuis; Veenh 2e gest strafk, 1 April 1859 als Milic. bij het 8 Regt Inf
1853-10-29

47
Ewaldus Teerlink (B175)
26 Junij 1826, Dordrecht, 17 April 1849 ontslagen
1841-05-15

47
Peter Jan Santman (B175)
31 Aug 1838, Dordrecht, bij contr met Burg en weth, 16 Maart 1851 overleden
1849-08-01

47
Arie Hellendoorn (B541)
18 Oct 1843, s Gravenhage, bij contr met diaken der N.H.Gem in vervanging, Wateren
1853-11-25

48
Jannetje van den Broek (B417b)
9 Jan 1830, Vlissingen, Wateren, 1 Julij 1853 van verlof achtergbleven
1840-04-27

48
Leendert Kerkveld (B473)
18 April 1842, Groningen, bij contr met de Archidiaken, 6 Mei 1859 ontslagen
1853-12-19

49
Simon Teerlink (B176)
6 Febr 1829, Dordrecht, 2 Aug 1849 ontslagen
1841-05-15

49
Johannes Hollegraaff (B177)
2 Oct 1846, Groningen, bij contr met de Archidiaken in vervanging, Wateren
1854-01-20

50
Cornelis van der Pol (B376)
22 Junij 1825, Haarlem, 4  April 1845 ontslagen
1834-03-24

50
Anna Elizabeth Thonhaüser
13 Mei 1829, Veenhuizen, voor rekening der maatschappij, 14 April 1854 ontslagen
1846-06-22

50
Dora Cornelia van Dijk
13 April 1850, Vlissingen, bij contr met het arm- gast- en weeshuis, 5 Oct 1859 naar kol 2 N 39
1856-08-30

51
Johannes van der Pol (B377)
4 Nov 1827, Haarlem, 6 April 1849 ontslagen
1834-03-24

51
Hendrikus Johannes Karreman (B858)
7 Jan 1838, s Gravenhage, bij contr met het wees- en armbestuur, 29 Nov 1855 in zeedienst
1854-05-03

51
Joannes Lakenberg
??, Groningen, overgeschr op Alg Contract N. 753
1854-02-06

51
Trientje Jans (B472)
20 Aug 1844, Groningen, bij contr met de Archidiaken in vervanging, 14 Sept 1859 naar kol 3 N 168
1856-11-21

52
Dina Kannegieter (B417c)
24 Jan 1826, Vlissingen, 4 April 1845 ontslagen
1836-05-09

52
August Theodoor Herman Thonhaüser
21 Aug 1837, Veenhuizen, voor rekening der Maatschappij, 30 Julij 1856 in dienst bij het Inst Batt te Kampen
1846-06-22

53
Antje onder den Boom (192bis)
25 Aug 1816, Dokkum, 15 Mei 1846 overleden
1837-11-20

53
Mariana Katarina Wilhelmina Thonhaüser
10 Oct 1840, Veenhuizen, voor rekening der Maatschappij
1846-06-22

54
Arend Tiemes Kannegieter (B417d)
4 Maart 1828, Vlissingen, Wateren, 21 Mei 1851 ontslagen
1836-05-09

54
David van  Dijke (B417d)
24 Dec 1840, Vlissingen, bij contr in vervanging, Wateren
1852-08-31

55
Jan Deegelink (B26)
14 Junij 1823, Enkhuizen, 29 Oct 1843 overleden
1836-04-15

55
Gerritdina Jacoba Rademaker (B189)
7 Mei 1838, Dordrecht, overgen van het Alg Contr N 358, 8 Decemb 1852 overleden
1843-09-25

55
Huibert van de Graaf (B203)
25 Nov 1840, Dordrecht, bij contr met Burg en weth, 28 Mei 1854 aan den Regtbank te Assen
1854-05-22

55
Joannes Franciscus Singerling
Groningen, overgen van het Alg Contr N 755
1854-02-06

56
Levie Jacob van  Kollen (B1015)
24 Oct 1827, Amsterdam, 9 April 1844 gedesert
1842-10-18

56
Johannes Thonhaüser
31 Mei 1843, Veenhuizen, voor rekening der Maatschappij
1846-06-22

57
Rijk Jonkman (B35)
19 Mei 1825, Enkhuizen, Wateren, 30 Oct 1844 ontslagen
1833-05-03

57
Pieter Urker (B35)
2 Maart 1836, Enkhuizen, overgen van Alg Contr N 827, 23 December 1846 overleden
1845-04-17

57
Johannes Willem Harting (B1080)
17 Mei 1836, s Gravenhage, van de subcommissie ad f 60.-, 29 Junij 1855 vrijwillig in mIl dienst
1854-06-19

58
Hendrik Bosman (B177)
6 Oct 1831, Dordrecht, 9 April 1847 ontslagen
1841-05-15

58
Frans van  Scheers (B177)
31 Oct 1836, Dordrecht, bij contract in vervanging, 23 Mrt 1856 naar het 2e gest strafk;, 1 Mei 1856 ???, 2e ???? 16e ontslagen
1849-10-04

59
Hendrik van Dee (B180)
15 Feb 1830, Dordrecht, OS strafkolonie, Wateren, 13 Mei 1850 in Mil dienst, 22 Sept terug en weer opgenomen; 28 October 1852 ontslagen
1841-05-15

59
Simon Marinus Koetsch (B1081)
14 Mrt 1843, s Gravenhage, van de subcommissie ad f 60.-, zie brief 1 April 1856 N 15, Wateren, 15 Aug 1859 vrijw in dienst bij het Instr Batt te Kampen
1854-06-19

60
Jan Hendriks (B417f)
8 Jan 1827, Vlissingen, 21 Mei 1850 ontslagen
1838-05-14

60
Gijsbertus Langede (B417f)
15 April 1832, Vlissingen, overgen van Alg Contr N 1694, 28 Junij 1852 ontslagen
1847-09-08

60
Johannes Leendert in 't Hout (B1084)
16 Aug 1835, Rotterdam, bij contr a f 60.- met de Comm der Kempen, Wateren, Junij 1855 tijdens zijn verlof te Rotterdam overleden
1854-07-21

61
Jan Trompetter (B563)
4 April 1823, Koog aan de Zaan, Wateren, 18 April 1848 ontslagen, weer opgenomen 18 september 1848; bevorens hetzelfde Nr, Wateren, 3 Mei 1851 ontslagen
1834-04-17

61
Hendricus Honings (B817)
7 Febr 1839, Utrecht, bij contr met de Aalmoez kamer, Wateren, 6 April 1859 ontslagen
1855-01-12

62 Jacobus de Klerk (B178)
10 Oct 1829, Dordrecht, 15 Januarij 1852 ontslagen
1841-06-25

62
Cornelis Anthonie Honings (B825)
13 Julij 1844, Utrecht, bij contr met de Aalm: kamer, Wateren
1855-01-12

63
Maria Helena de Klerk (B179)
Jan 1834, Dordrecht, Wateren, 10 Junij 1857 ontslagen
1841-06-25

64
Jan Vergeer (B127)
19 Nov 1821, Rotterdam, O/S strafk: N. 6, 9 April 1844 naar de O/S; 23 April 1844 in dienst bij het 6 Regt Inf
1829-04-06

64
Arie Lugten (B194)
1 Febr 1838, Dordrecht, bij kontrakt met Burg en wethoud, Wateren, 1 Julij 1857 ontslagen voor de N.M.
1846-09-11

65
Jacob Boek (B27)
5 Jan 1833, Enkhuizen, 2 Maart 1850 ontslagen
1840-05-09

65
Johannes Theodorus Mittelbeek (B1094)
20 Sept 1840, Utrecht, bij contr met Regt der oude R.C. Aalm kamer, 29 Nov 1855 in zeedienst
1854-01-12

66
Pieter Karsdorp (B182)
13 Nov 1831, Dordrecht, overgen van Alg Contr N. 1808, 20 Mei 1848 ontslagen
1841-11-24

66
Jacob Valkenburg (B199)
25 April 1832, Dordrecht, bij contr met Burg en weth, 2 Julij 1852 in dienst bij het 8 Regt Inf
1848-05-20

66
Abraham Hartog ook Abraham Hartog Ikkersheim (B1095)
17 Febr 1838, s Gravenhage, bij contr met de subcommissie, 7 Nov 1859 naar Kol 3 N 133
1855-04-19

67
François Johannes Wilhelmus Heghuizen (B181)
18 Sept 1829, Dordrecht, overgen van Alg Contr N. 1834, Wateren, 21 Oct 1848 ged, 23 terug; 17 Febr 1849 ged, 25 terug; 15 Junij 1849 ter beproeving in Mil dienst, 26 junij terug; 18 Junij 1850 ter beproeving in reserve bij het 8 Regt, 25 terug; 27 April 1852 ontslagen
1841-12-29

67
Roelof Hunderman (B482)
13 Aug 1844, Groningen, bij contr met de Archidiaken in vervanging, Wateren, 1 Oct 1857 ged, 28 terug; 25 Junij 1858 ged, 26 terug; 8 Julij 1859 ged , 9 terug
1855-06-01

68
Nanne Scherling (B478)
12 Jan 1821, Groningen, 9 Mei 1844 ontslagen
1829-10-26

68
Geertje Lugten (B195)
6 Sept 1835, Dordrecht, bij contr met Burg en weth, 24 April 1857 ontslagen
1846-09-11

69
Arendje de Haan (B37)
27 Aug 1822, Enkhuizen, 10 Oct 1843 ontslagen
1834-05-08

69
Arie Tinmans (B183)
12 Jan 1830, Dordrecht, overgen van Alg Contr N 2115, Wateren, 20 Junij 1847 ged, 27 terug; 17 April 1850 ontslagen
1842-07-20

69
Christiaan Poortman (B503)
16 Mei 1846, Groningen, bij contr met de Archidiaken in vervanging, 22 Mei 1857 ontslagen
1855-07-11

70
Adam Degelink (B38)
22 Nov 1824, Enkhuizen, 21 April 1846 ontslagen
1836-04-15

70
Everdina Lugten (B196)
10 Oct 1841, Dordrecht, bij contr met Burg en weth, 2 April 1858 ontslagen
1846-09-11

71
Jan Hendrik Zimmerman (B190)
1829, Dordrecht, overgen van Alg Contr N. 405 ?????, 23 April 1850 ontslagen
1843-11-13

71
Gerrit Wegman (B190)
18 Dec 1840, Dordrecht, bij contr met Burg en weth, Wateren, 2 Julij 1856 ged, 10 terug
1851-07-30

72
Hendrik Storij (B835)
27 Jan 1822, Delft, 6 April 1844 gedeserteerd
1836-09-12

72
Adolph August Radermacher (B859)
14 Oct 1832, s Gravenhage, bij contr met Regt der R. weezen en armen in vervanging, 15 Aug 1848 ontslagen
1847-02-22

72
Hermanus Laurentius Jansen (B859)
24 Mei 1834, s Gravenhage, bij contr met Regt der R. weezen en armen in vervanging, 2 November 1849 ontslagen
1848-10-10

72
Arnoldus Jacobus van Ingen (B342)
2 Oct 1834, Veenhuzen bij contr met Regt der aalm kamer Utrecht; bevorens bed kol N. 1775, 5 Mei 1856 ontslagen
1851-09-20

73
Gerrit Schukking (B492)
7 Nov 1817, Hoogezand, 24 Mei 1844 ontslagen
1834-11-14

73
Frederik Christiaan Muller (B964)
13 Jan 1826, s Gravenhage, bij contr met Diaken der Luth Gemeente, 10 Maart 1854 ontslagen; weer opgenomen als B1077 1 juni 1854; 16 Febr 1855 naar het 2e Gest strafkol; 11 Dec 1858 naar het 2e Gest strafkol; 26 Junij 1859 afgehaald als krankzinnig 1847-05-27

74
Johannes Wijnand Jonkman (B370)
2 Sept 1822, Middelburg, 9 April 1844 naar de O/S strafk 9; 10 Sept 1844 in mil. Dienst getreden
1837-05-08

74
Simon Veld (B38)
20 Junij 1833, Enkhuizen, bij contr met het gecombineerde wees- en kinderhuis in vervanging, 2 Maart 1850 ontslagen
1847-05-27

74
Willem Groenboom Mendersing (B479)
9 Sept 1835, Groningen, bij contr met de Archidiaken en ?????, 22 Nov 1856 ged, 23 terug; 5 Febr 1857 ged, 11 terug; 6 Maart 1857 ontslagen
1855-09-17

74
Karel Wolters (B429)
25 Dec 1840, Groningen, bij contr met de Archidiaken en ?????, Wateren,
1858-05-05

75
Adrianus Jacobus Borsboom (B368)
12 April 1826, Middelburg, 20 September 1847 overleden
1837-05-08

75
Willem Vrijland (B351)
30 Julij 1851, Schiedam, bij contr met Reg der Magistr Armkamer te ?????, 13 Oct 1859 na kol 1 N 143
1855-09-29

76
Jan Mos (B37)
15 Mrt 1831, Enkhuizen, overgen van Alg Contr N 257, 2 Mrt 1850 ontslagen
1843-07-14

76
Jan Moll (B37)
15 Oct 1840, Enkhuizen, bij contr met Regt in vervanging, 18 October 1855 ontslagen
1850-05-30

76
Wolter Wolters (B494)
17 Aug 1843, Groningen, bij contr met de Archidiaken, Wateren,
1858-05-05

77
Woudje van Leeuwen (B262)
4 Febr 1835, Enkhuizen, overgen van Alg Contr N. 264, 2 Maart 1850 ontslagen
1843-07-14

77
Wilhelm Antonius Akeman (B1029)
13 Maart 1832, s Gravenhage, bij  contr met D. Ruigrok van Brussel, 22 Julij 1851 in dienst bij het 8e Regt Inf
1850-08-17

77
Wilhelmina Dorothea Thomann (B367)
23 Oct 1833, Middelburg, bij contr met Burg en weth (2e maal), 13 Oct 1859 naar kol 1 N 118
1855-10-05

78
Hermanus van Efferen (B191)
8 Sept 1829, Dordrecht, 20 Junij 1848 als Milic. In dienst bij het 8e Regt
1844-03-14

78
Margrieta van Scheers (B191)
4 Dec 1844, Dordrecht, bij contr in vervanging, 13 October 1859 na kol 3 N. 106
1849-10-04

79
Johanna van den  Hoorn (B827)
12 April 1831. Utrecht, 14 Mei 1858 ontslagen
1837-05-29

79
Teunissien Ruis (B476)
1 Jan 1840, Groningen, Bij contr met den Archidiaken, 14 Sept 1859 na kol 1 N 119
1858-07-07

80
Magdalena van Gelderen (B411)
31 Oct 1830, Vlissingen, overgen van Alg Contr N. 101, 28 Mei 1852 ontslagen
1843-05-22

80
Eelke Numeijer N 960)
14 April 1841, Sappemeer, bij contr a f 60.-met de diaken der doopsgez. Gemeente, 3 April 1857 ontslagen, 30 Mei 1857 weder opgenomen; 1 Oct 1857 als ontsl afgevoerd
1855-10-18

80
Roelf Bruning (B503)
2 April 1845, Groningen, bij contr met de Archidiaken, Wateren,
1858-09-14

81
Johannes van Gelderen (B413)
30 Junij 1833, Vlissingen, overgen van Alg Contr N. 102, 13 Dec 1851 ontslagen
1843-05-22

81
Jacoba Wilhelmina van Dijke (B412)
5 Sept 1846, Vlissingen, bij contr in vervanging, 5 Octob 1859 na kol 2 N 43
1852-08-31

82
Johanna van  Gelderen (B114)
14 Jan 1835, Vlissingen, overgen van Alg Contr N. 103, Wateren, 19 Aug 1852 ontslagen
1843-05-22

82
Jan Casper Bakker (B506)
17 Mei 1843, Groningen, bij contr met de Archidiaken der Herv gem
1855-11-02

83
Berendina Erenstein (B500)
5 Febr 1821, Groningen, 14 Mei 1844 ontslagen
1834-03-04

83
Johanna Putters (B858)
22 febr 1831, s Gravenhage, in vervanging van Regenten der R.C. weezen en armen, 19 Novemb 1846 ontslagen
1846-01-15

83
Cornelia de Groot Viertelhauzer (B858)
11 Sept 1829, s Gravenhage, in vervanging van Regenten der R.C. weezen en armen, 1 Augustus 1848 ontslagen
1846-11-19

83
Gerardus Steffer (B858)
11 Nov 1834, s Gravenhage, in vervanging van Regenten der R.C. weezen en armen, strafkol O/S N 34, 7 febr 1854 naar de O/S strafkol; 22 April 1854 ontslagen
1848-10-10

83
Cornelia de Groot Viertelhauzer (B858)
11 Sept 1829, s Gravenhage, in vervanging van Regenten der R.C. weezen en armen, 10 Decemb 1845 ontslagen
1844-10-21

83
Willem Bakker (B493)
23 Aug 1845, Groningen, bij contr met de Archidiaken, Wateren,
1855-11-02

84
Cornelis Felix van Paeschen (B415)
10 Aug 1833, Vlissingen, overgen van Alg Contr N. 104, 18 Julij 1848 ged, 19 terug; 8 Aug 1854 ontslagen
1843-05-22

84
Johannes Doornbosch (B481)
25 April 1845, Groningen, bij contr met de Archidiaken der Herv gem, 5 Julij 1858 overleden
1855-11-02

85
Arnoldus Franciscus Nieuwstad (B1003)
11 Maart 1824, Delft, bij contr met Regenten van het R.C. weeshuis, 1  Nov 1845 naar Veenh N 2 gedetach; 10 Jan 1846 overgen van Veenh N2 en 12 Jan 1846 ontslagen
1845-06-12

85
Megina Nicolaas (B35)
31 jan 1833, Enkhuizen, bij contr met Regenten van 't weeshuis in vervanging, 2 Maart 1850 ontslagen
1847-05-27

85
Cornelis Voorn (B35)
6 Oct 1833, Enkhuizen, idem/overgen van N. 1489 (Alg Contr), Wateren, 1 Junij 1851 in dienst bij de Marine
1847-05-27

85
Johan Hendrik Behagel (B538)
22 Sept 1839 s Gravenhage, bij contr met Diaken der Herv Gem in verv, 4 Novemb 1858 ontslagen
'1855-12-01

86
Albert Albertsma
27 Febr 1816, Schoterland, kol 2, 27 April 1855 gehuwd ontslagen
1825-07-02
zie hier
86
Pierre Jean Charles Suisson (B858)
22 Aug 1838, s Gravenhage, bij contr met Regt der R.C.Armen te 's Hage, 18 Julij 1857 ontslagen
1856-02-07

87
Franciscus Frinks (B417)
6 Nov 1833, Vlissingen, overgen van Alg Contr N. 105, 19 Junij 1853 in zeedienst getreden
1843-05-22

87
Cornelia Johanna Thienpondt (B411)
27 Febr 1849, Vlissingen, bij contr met Regt van het arm etc etc ?, bij contr met Regt van het arm etc etc ?bij contr met Regt van het arm etc etc ? 5 Oct 1859 na kol 2 N 41
1856-03-18

88
Theresia Francisca van Paeschen (B417c)
28 April 1829, Vlissingen, 30 April 1852 ontslagen
1837-05-08

88
Maria Elizabeth van Dijke (B417c)
31 Dec 1842, Vlissingen, bij contr in vervanging, 13 Oct 1859 naar kol 2 N 28
1852-08-31

89
Johannis van der  Parren (B192)
17 April 1837, Dordrecht, bij contr met Burg en wethouders, 29 Nov 1855 in Z.M.  Zeedienst
1845-10-15

89
Wilhelmina Catharina Thienpondt (B412)
1 Febr 1851, Vlissingen, bij contr met Burg en wethouders, 16 Oct 1859 naar kol 2 N 40
1856-03-18

90
Bernardus Bekkers (B61)
30 Oct 1825, Kampen, 30 October 1845 ontslagen
1837-10-07

90
Helena van Leeuwen (B335)
19 Junij 1835, Utrecht, 15 Augustus 1848 ontslagen
1847-06-21

90
Hendrik Marijnus Konijnenburg (B814)
17 Febr 1832, Veenhuizen, bij contr met Regt der Aalm kamer Utrecht; bevorens bed kol N. 165, 22 Sept 1851 ontslagen
1850-02-22

90
Frederik de Boer (B91)
13 Febr 1837, Monnickendam, bij contr in vervanging, 13 Aug 1853 in dienst bij de Marine
1852-10-18

90
Dirk Ferdinandus Thienpondt (B415)
21 Oct 1852, Vlissingen, bij contr in vervanging, 16 Oct 1859 naar kol 2 N 40
1856-03-18

91
Adrianus van der Parren (B193)
23 Nov 1842, Dordrecht, bij contr met Burg en wethouders, 5 Oct 1859 na kol 1 N 61
1845-10-15

92
Anna Maria Woutersch (B857)
10 Oct 1827, s Gravenhage, 22 Junij 1849 ontslagen
1837-10-07

92
Berendina Johanna Konijnenburg (B818)
4 Febr 1835, Veenhuizen, bij contr met Regt der Aalm kamer Utrecht; bevorens bed kol N. 879, Wateren, 1 Julij 1858 ontslagen
1850-02-22

93
Albertus Bloem (B480)
24 Sept 1831, Groningen, bij contr met de Archidiaken der Herv gem in vervanging, 10 Augustus 1848 ontslagen
1845-11-28

93
Cornelia Ottelina de Vries (B183)
16 Julij 1834, Dordrecht, bij contr met Burg en wethouders, 27 Julij 1857 ontslagen
1850-04-18

94
Hermanus Tits (B502)
12 Febr 1834, Groningen, bij contr met de Archidiaken der Herv gem in vervanging, 6 Dec 1845 ged en terug, 16 Dec 1845 ged, 24 terug;23 Dec 1848 overleden
1845-11-22

94
Jacob Butterman (B102)
27 Mei 1839, Monnickendam, bij contract in vervanging, Wateren, 16 Mei 1857 ontslagen
1852-10-18

95
Alida van Lier (B336)
13 Febr 1837, Utrecht, 15 Augustus 1848 ontslagen
1847-06-21

95
Frederikus Carolus Faurel (B1030)
14 Maart 1834, Rotterdam, bij contr met het Arm en Weezbestuur der R.C. gemeente aan den Steiger, 6 November 1852 ontslagen
1850-11-06

95
Bernardus Nicolaas Admiraal (B963)
22 Oct 1840, Alkmaar, bij contr met Regt van het R.C. weeshuis, 2 Julij 1857 ontslagen
1856-03-21

96
Johanna Barbara Lier van (B341)
8 Jan 1839, Utrecht, 15 Augustus 1848 ontslagen
1847-06-21

96
Hendrik Johan Stumpff (B1035)
1 Mei 1839, s Gravenhage, bij contr met de heer J. F. Stumpff a f 60.-, 16 April 1852 ontslagen
1851-06-05
zie hier
96
Pieter Butterman (B4)
14 Julij 1843, Monnickendam, bij contr in vervanging, 15 Julij 1857 overleden
1852-10-18

Naar het overzicht van lijsten van op particulier contract geplaatste weeskinderen.