Naar het overzicht
van Veenhuizense weeskinderenKinderen in Veenhuizen geplaatst op particulier contract - 1829-1831 (de derde lijst)

Op een andere pagina wordt uitgelegd wat op contract geplaatste Veenhuizense wezen zijn en dat hun registraties niet volledig bewaard zijn gebleven. Hier staan transcripties van wat er WEL is aan registratie van de kinderen met een PK-nummer. De transcripties zijn gemaakt door Luurt Vrijen en door mij aangepast voor op de site.

1829-1831, invnr 1410

Deze derde lijst komt uit het wezenregister met invnr 1410 en staat achterin dat register. De indeling in kolommen hieronder wijkt af van die in het stamboek. Hieronder is het als volgt:

● 1e kolom het PK-nummer. Als iemand overlijdt of weggaat, krijgt de volgende dat nummer.

2e kolom de naam;
- soms zet de klerk achter de voornaam een m of v om het geslacht aan te geven;
- in de periode van dit register krijgen alle mensen in alle koloniŽn die op contract geplaatst zijn een B-nummer. Die heb ik achter de naam gezet. Die personen zijn op volgorde van B-nummer te vinden in invnr 1389

● 3e kolom achtereenvolgens:
- de geboortedatum (indien vermeld) zoals die in het stamboek staat;
- de grondslag van de plaatsing. Soms een heel verhaal, vaak een verwijzing naar een contract. Daarbij staat de 'L' voor Litera, wat betekent 'onder de letter'. Dus 'L A' duidt op een A-contract, 'L E' op een E-contract. Zie voor uitleg de contractenpagina;
- vaak wordt niet meer vermeld waar iemand voorheen gevestigd was;
- gebeurtenissen (indien vermeld) tijdens het verblijf in het wezengesticht. Gebeurtenissen die een einde maken aan dat verblijf heb ik vet gemaakt. In enkele gevallen is een naam doorgestreept zonder dat er vermeld wordt om welke reden (ontslagen, overleden, gedeserteerd) die persoon is afgevoerd. Als die persoon een B-nummer heeft kan het worden opgezocht in invnr 1389, anders blijft het gissen.

4e kolom de datum van aankomst in de koloniŽn. In moderne notatie. Dit is in diverse gevallen de aankomst in Frederiksoord, Wilhelminaoord of Willemsoord, in enkele gevallen komt iemand rechtstreeks van buiten in het wezenetablissement.

5e kolom verwijzingen. Als er elders op de site iets staat over de persoon, wordt daar in deze kolom naar verwezen.

1
Charlotte Johanna Barbara vd Bosch
7 febr 1813, Koevorden, Gratis van de subk te Koevorden
1823-04-23

2
Johanna Cornelia Middelhoff
14 July 1820, Leyden, Kontrakt La A N29, Middelhoff overleden 20 Aug 1829
1826-02-15

2
Maria Katharina Kligge
24 January 1818, Deventer, uit de militaire contributie Overijssel, Kligge uit Kol. 2 hoeve 10 21 Sept 1829
1824-03-13

3
Maria Alida Ekkers (B339)
1814, Utrecht, Kontrakt La A N36
1827-10-04

4
Gerrit van den Oever (B397)
20 April 1819, Zalt Boemel, 10-Kontrakt La A N23
1828-08-10

5
Klaas Dimans (B340)
18 Mei 1813, Utrecht, Kontrakt La A N36, Dimans ontslagen 14 Oct 1829
1824-12-30
zie hier
6
Hendrika de Roock (B395)
29 Aug 1811, Zalt Boemel, Kontrakt La A N. 23
1821-06-24

7
Christiaan van Os (B392)
2 Maart 1809, Zalt Boemel, Kontrakt La A N. 23
1821-06-24

8
Antonia van der Mark (B394)
6 Aug 1809, Zalt Boemel, Kontrakt La A N. 23
1821-06-24

9
Adrianus van Doesburg (B391)
6 Aug 1811, Zalt Boemel, Kontrakt La A N. 23
1821-06-24

10
Evert van Os (B393)
23 October 1811, Zalt Boemel, Kontrakt La A N. 23
1821-06-24

11
Jeune Gerdina den Oude
2 Maart 1819, Willemstad, Uit de Kontributie Willemstad
1823-09-17

12
Dirk den Oude
'14 Maart 1812, Willemstad, Uit de Kontributie Willemstad, ontslagen 10 Junij 1831
1823-09-17

13
Cornelia Teuna den Oude
2 Maart 1819, Willemstad, Uit de Kontributie Willemstad, den Oude ontslagen 28 Oct. 1831
1823-09-17

13
Elisabeth Gilessen
16 Aug 1811, Amsterdam, Vroeger op het Cont met 't Gouvernement
1831-11-17

14
Maria Gesina van den Bosch
Koevorden, Gratis van de subk te Koevorden
1827-01-30

15
H.K.F.E van den Bosch
27 July 1819, Koevorden, Gratis van de subk te Koevorden, v.d Bosch uit het 3e Etabl (N. 30) den 4 October 1827
1823-04-23

16
Quirinus Roeloffinus van den Bosch
27 Octob 1815, Koevorden, Gratis van de subk te Koevorden
1823-04-23

17
Petronella Johanna Middelhoff (B461)
1 Octob. 1816, Leijden, Kontrakt La A N. 29
1826-02-15

18
Anna de Rooy (B343)
17 febr 1812, Utrecht, Kontrakt La A N. 36, doorgestreept
1825-04-28
zie hier
18
Klaas Teeuwits Alberts
6 Jan 1810, Schoterland, Kontrakt met het Gouvernement, van het algem. Contract ontslagen 17 maart 1841 en weer overgeschreven
1825-07-02

19
Josina Hazelaar (B821)
31 Juny 1811, Utrecht, Kontrakt La D N. 12
1825-04-28

20
Johanna Hazelaar (B823)
16 Juny 1814, Utrecht, Kontrakt La D N. 12
1825-04-28

21
Maria van den Berg
1817, Leyden, Gratis van het Gouvernement, Uit de Strafkol 12 Sept 1830
1825-04-21
zie hier
21
Jacobus Deutekom (B826)
1814, Utrecht, Kontrakt La D N. 12
1825-04-28

22
Leentje Lutkenhuis (B77)
13 Maart 1818, de Rijp, Kontrakt La A N. 6
1820-06-08
zie hier
23
Grietje Lutkenhuis (B77)
13 Febr 1821, de Rijp, Kontrakt La A N. 6
1820-06-08
zie hier
24
Elisabeth Lutkenhuis (B77)
6 Sept 1816, de Rijp, Kontrakt La A N. 6
1820-06-08
zie hier
25
Annaatje Lutkenhuis (B77)
14 Aug 1813, de Rijp, Kontrakt La A N. 6
1820-06-08
zie hier
26
Maartje Prins
1814, Nieuwe Niedorp, Gratis van de Subk Alkmaar
1824-01-21
zie hier
27
Trijntje Prins
1818, Nieuwe Niedorp, Gratis van de Subk Alkmaar
1824-01-21
zie hier
28
Jan Hamstra (B968)
23 Aug 1806, Leeuwarden, Kontrakt La E N. 25, Hamstra uit kol 1 N 11  den 3 Decb 1827
1820-06-??
zie hier
29
Neeltje Prins
1824, Nieuwe Niedorp, Gratis van de Subk Alkmaar, Prins overleden 26 Aug 1829
1824-01-21
zie hier
30
Jan Romkes Smit
1818, Amsterdam, Kontrakt La E N. 62, Smit ontslagen 19 April 1829
1828-05-05
zie hier
30
Maria Machielse (B342)
1 July 1815, Utrecht, Kontrakt L. A N. 36
1828-11-17

31
Frans van der Spek (B441)
30 Sept 1814, s Gravenhage, Kontrakt La A N. 41
1824-06-16
zie hier
32
 Appolonia Bouwman (B542)
12 Aug 1812, s Gravenhage, Kontrakt La A N. 37
1822-06-21

33
Wilhelmina Berendina Fulling
15 Maart 1810, s Gravenhage, Kontrakt La A N. 37
1824-06-26

34
Jansje Dieren (B978)
11 January 1814, Utrecht, Kontrakt La E  N. 60
1828-04-06

34
Dirk van den Berg
1819, Leyden, Gratis van het Gouvernement, Uit de Strafk. 12 Sept 1830
1825-04-21
zie hier
35
Antonie van Heijst
9 Sept. 1811, Eindhoven, Uit de Kontributie Eindhoven, Heijst in mil dienst 15 Nov 1830
1828-11-28

35
Johannes Gnitla
1809, Amsterdam, Vroeger op het Contr met 't Gouvern . Onder N., Gnitla gedeserteerd 1 Jan 1832
1831-11-17

36
Willem Romkes Smit
1820, Amsterdam, Kontrakt La E N. 62, Smit ontslagen 19 April 1829
1828-05-05
zie hier
36
Elisabeth Langeveld (B341)
23 Jan 1820, Utrecht, Kontrakt L. A N. 36
1828-11-17

37
Jacobus Hofman (B447)
8 Mei 1808, Leyden, Kontrakt La A N. 29, doorgestreept
1823-07-03

38
Maarten de Vos (B21)
17 Septb 1809, Alkmaar, Kontrakt La A N. 2
1820-06-13

39
Hendrika van Kempen (B827)
1814, Utrecht, Kontrakt La D N. 12
1825-03-19

40
Avina Elisabeth Romkes Smit
1815, Amsterdam, Kontrakt La E N. 62, Smit ontslagen 19 April 1829
1828-05-05
zie hier
40
Pieter Jager (B479)
1815, Groningen, Kontrakt La A N. 33, Jager uit kolonie 3 hoeve 95
1829-07-12

41
Hendrik Antes (B96)
26 Sept 1817, Rotterdam, Kontrakt La A N. 8
1828-07-06

42
Sybrand Posthumus
1807, Amsterdam, Kontrakt met het Gouvernement / ontslagen; vergund nog een jaar te blijven, Posthumus overleden 11 July 1829
1824-02-20

42
Johannes Leenders (B849)
27 Mei 1818, Nijmegen, Bij kontrakt La D N.5
1829-07-20

43
Pieter van Leijden (B333)
12 Decemb 1819, Utrecht, Kontrakt La A N.17
1828-07-06

44
 Jan Smit (B813)
20 Decb 1820, Utrecht, Kontrakt La D N.1
1828-07-06

45
Geertrui Allegonda Gerrits
1805, Amsterdam, Kontrakt met het Gouvernement / ontslagen; vergund nog een jaar te blijven, ontslagen 25 April 1831
1824-02-20

46
Johannes Antes
16 febr 1823, Rotterdam, Kontrakt La A N. 8, Antes overleden 18 Mei 1829
1828-07-06

46
Maria Wilhelmina Philippe (B414)
21 January 1814, Vlissingen, Kontrakt La A N. 26
1829-06-24

47
Jelle (m) Liefhebber (B30)
5 October 1812, Enkhuizen, Kontrakt La A N. 3, doorgetreept
1828-07-01

47
Pieter Pielaar
Dec 1811, Amsterdam, vroeger op het Contr met 't Gouv onder N.
1831-11-17

48
Frederik Roebel (B29)
'21 Maart 1818, Enkhuizen, Kontrakt La A N. 3
1828-07-01

49
Samuel Hartel
16 Aug 1819, Breda, Gratis van den Prov. Kontr van Noord-Braband
1828-12-06

50
Jan Jacob van Heijst
2 febr 1815, Eindhoven, Uit de Kontributie Eindhoven
1828-11-28

51
Peter van Heijst
12 Juny 1818, Eindhoven, Uit de Kontributie Eindhoven
1828-11-28

52
Willempje Laborius (B27)
14 Sept 1808, Enkhuizen, Kontrakt La A N. 3
1822-10-31

53
Aaltje Robart
15 July 1806, Enkhuizen, Kontrakt La A N. 20, Robart overleden 7 Mei 1829
1824-06-29

53
Berend Reiswijk van Bolhuis (B472)
1818, Groningen, Contract La A N. 33Bolhuis uit kol. 3 N.93
1825-04-29 1829-07-12

54
Gerritje Slord (B37)
26 Mei 1812, Enkhuizen, Kontrakt La A N. 20
1825-10-12

55
Herke (m) Kreek (B36)
14 Sept 1807, Enkhuizen, Kontrakt La A N. 20
1824-07-05

56
Frans Robart (B35)
15 Juny 1806, Enkhuizen, Kontrakt La A N. 3
1824-06-29

56
Hermanus van den Berg
1821, Leyden, Gratis van het Gouvernement, Uit de Strafkol. 12 Sept 1830
1825-04-21
zie hier
57
Swerus de Hart (B28)
20 Dec 1811, Enkhuizen, Kontrakt La A N. 3
1825-10-12

58
Margaretha Hendrica Middelhoff
11 Maart 1825, Leyden, Kontrakt La  A N. 29, Middelhoff overleden 8 Febr 1829
1826-02-15

58
Johanna van Varick (B982)
30 Jan 1813, Amsterdam, Kontrakt La E a f 60: N.67
1829-03-26
zie hier
59
 Pierre Joseph Hartel
30 April 1821, Breda, Gratis van den Prov. Kom. van Noord-Braband
1828-12-06

60
Leyen Jobse
12 April 1817, Middelburg, Kontrakt La A N.19
1829-04-06

61
Johannes Jobse (B366)
12 Juny 1819, Middelburg, Kontrakt La A N. 9, doorgestreept
1829-04-06

61
Samuel Snijders
1809, Amsterdam, Kontrakt met 't Gouvernement, Snijders van verlof achtergebleven 15 Oct 1831
1824-09-23

62
Jacobus van Maldegom (B413)
1 Mei 1816, Vlissingen, Kontrakt La A N. 26
1829-04-06

63
Jacob Middendorp (B114)
17 Febr 1822, Rotterdam, Kontrakt La A N. 12
1829-04-06

64
Jan Vergeer (B127)
19 Nov 1821, Rotterdam, Kontrakt La A N. 32, Ag 4 September 1829 N. 3/39
1829-04-06


Naar de vorige lijst, 1828-1829. Naar de volgende lijst, 1843-en-verder.

Naar het overzicht van lijsten van op particulier contract geplaatste weeskinderen.