Naar het overzicht
van Veenhuizense weeskinderenKinderen in Veenhuizen geplaatst op particulier contract - 1828-1829 (de tweede lijst)

Op een andere pagina wordt uitgelegd wat op contract geplaatste Veenhuizense wezen zijn en dat hun registraties niet volledig bewaard zijn gebleven. Hier staan transcripties van wat er WEL is aan registratie van de kinderen met een PK-nummer. De transcripties zijn gemaakt door Luurt Vrijen en door mij  aangepast voor op de site.

1828-1829, invnr 1571

Deze tweede lijst komt uit het register Veenhuizen-1 1824-1828, met invnr 1571, de pagina's 54 tot 56 met een vervolg op pagina 119. De indeling in kolommen hieronder wijkt af van die in het stamboek. Hieronder is het als volgt:

● 1e kolom het PK-nummer. Als iemand overlijdt of weggaat, krijgt de volgende dat nummer.

2e kolom de naam.

● 3e kolom achtereenvolgens:
- de geboortedatum (indien vermeld) zoals die in het stamboek staat;
- de grondslag van de plaatsing. Soms een heel verhaal, vaak een verwijzing naar een contract. Daarbij staat de 'L' voor Litera, wat betekent 'onder de letter'. Dus 'L A' duidt op een A-contract, 'L E' op een E-contract. Zie voor uitleg de contractenpagina;
- waar iemand voorheen gevestigd was (indien vermeld);
- gebeurtenissen (indien vermeld) tijdens het verblijf in het wezengesticht. Gebeurtenissen die een einde maken aan dat verblijf heb ik vet gemaakt.

4e kolom de datum van aankomst in de koloniŽn. In moderne notatie. Dit is in diverse gevallen de aankomst in Frederiksoord, Wilhelminaoord of Willemsoord, in enkele gevallen komt iemand rechtstreeks van buiten in het wezenetablissement.

5e kolom verwijzingen. Als er elders op de site iets staat over de persoon, wordt daar in deze kolom naar verwezen.1
Charlotta Johanna Barbara v.d. Bosch
7 Febr 1813, Koevorden, Gratis bij kontr met het Gouv: van de Subk. Koevorden, v.d Bosch uit het 3e Etabl N.30
1823-04-23

2
Pieter Johannes Verhey
4 Septemb 1819, Zaltboemel Bij Kontrakt L. A. N 23, Verhey overleden 25 Sept 1828
1828-08-10

2
Johanna Cornelia Middelhoff
14 July 1820, Leiden, Bij Kontrakt L. A. N 29, Middelhoff uit de straf kolonie 1 October 1828
1826-02-15

3
Maria Alida Ekkers
1814, Utrecht, Bij kontrakt met de aalmoez. Kamer te Utrecht L. A. N 36
1827-10-04

4
Gerrit van den Oever
20 April 1819, Zaltboemel, Bij kontrakt L.A. N 23
1828-08-10

5
Klaas Dimans
18 Mei 1813, Utrecht, Bij kontrakt met de aalmoez. Kamer te Utrecht L. A. N 36, Dimans van kol 3 hoeve 35, den 31 December 1824
1824-12-30
zie hier
6
Hendrika de Roock
29 Aug 1811, Zaltboemel, Bij kontrakt met de Regt. der gecomb Weesh. Te Z.Boemel a f 60. L.A. N 23, de Rook van kol 4 hoeve 22 den 11 February 1825
1821-01-24

7
Christiaan van Os
2 Maart 1809 gedoopt, Zaltboemel, Bij kontrakt met de Regt. der gecomb Weesh. Te Z.Boemel a f 60. L.A. N 23, van Os van kol 4 hoeve 22 den 11 Febr 1825
1821-01-24

8
Antonia van der Mark
6 Aug 1809, Zaltboemel, Bij kontrakt met de Regt. der gecomb Weesh. Te Z.Boemel a f 60. L.A. N 23, v.d Mark van kol 4 hoeve 22 den 11 Febr 1825
1821-01-24

9
Adrianus van Doesburg
6 Aug 1811, Zaltboemel, Bij kontrakt met de Regt. der gecomb Weesh. Te Z.Boemel a f 60. L.A. N 23, v. Doesburg van kol 4 hoeve 22 den 11 Febr 1825
1821-01-24

10
Evert van Os
23 October 1811, Zaltboemel, Bij kontrakt met de Regt. der gecomb Weesh. Te Z.Boemel a f 60. L.A. N 23, Van Os van kol 4 hoeve 22 den 11 Febr 1825
1821-01-24

11
Jeune Gerdina den Oude
2 maart 1819, Willemstad, Uit de Kontributie Willemstad, J.G. den Oude uit kol 3 hoeve 18
1823-09-17

12
Dirk den Oude
14 Maart 1812, Willemstad, Uit de Kontributie Willemstad, D. den Ouden uit kol 3 hoeve 18
1823-09-17

13
Cornelia Teuna den Oude
2 Maart 1819, Willemstad, Uit de Kontributie Willemstad, C.F. den Ouden uit kol 3 hoeve 18
1823-09-17

14
Maria Gesina v.d. Bosch
Koevorden, Gratis bij kontr met het Gouv: van de Subk. Koevorden
1827-01-30

15
Henk Karel Frederik Emil v.d. Bosch
27 July 1819, Koevorden, Gratis bij kontr met het Gouv: van de Subk. Koevorden, v.d Bosch uit het 3e Etabl(N. 30) den 4 October 1827
1823-04-23

16
Quirinus Roeloffinus v.d. Bosch
27 October 1815, Koevorden, Gratis bij kontr met het Gouv: van de Subk. Koevorden, v.d Bosch uit het 3e Etabl (N30) den 4 October 1827
1823-04-23

17
Johanna Wilhelmina de Rooij
20 Febr 1807, Utrecht, Bij kontrakt met de aalmoez. Kamer te Utrecht L. A. N 17, de Rooy ontslagen 18 Oct 1828
1825-04-28

17
Petronella Johanna Middelhoff
1 October 1816, Leiden, Bij Kontrakt L. A. N 29 Middelhoff uit de strafkolonie 1 Oct 1828
1826-02-15

18
Anna de Rooij
17 Febr 1812, Utrecht, Bij kontrakt met de aalmoez. Kamer te Utrecht L. A. N 36
1825-04-28
zie hier
19
Josina Hazelaar
31 Juny 1811, Utrecht, Bij kontrakt met de aalmoez. Kamer te Utrecht L. D. N 12
1825-04-28

20
Johanna Hazelaar
16 Juny 1814, Utrecht, Bij kontrakt met de aalmoez. Kamer te Utrecht L. D. N 12
1825-04-28

21
Jacobus Deutekom
1814, Utrecht, Bij kontrakt met de aalmoez. Kamer te Utrecht L. D. N 12
1825-04-28

22
Leentje Lutkenhuis
13 Maart 1818, de Rijp, Bij kontrakt met den Schout van de Rijp, gratis met het gezin van hunnen vader L.A. N 6
1820-06-08
zie hier
23
Grietje Lutkenhuis
13 Febr 1821, de Rijp, Bij kontrakt met den Schout van de Rijp gratis met het gezin van hunnen vader L.A. N 6
1820-06-08
zie hier
24
Elisabeth Lutkenhuis
7 Sept 1816, de Rijp, Bij kontrakt met den Schout van de Rijp gratis met het gezin van hunnen vader L.A. N 6
1820-06-08
zie hier
25
Annaatje Lutkenhuis
14 Aug 1813, de Rijp, Bij kontrakt met den Schout van de Rijp gratis met het gezin van hunnen vader L.A. N 6
1820-06-08
zie hier
26
Maartje Prins
Nieuwe Niedorp, Gratis bij kontrakt met het Gouv. Van de Subk Alkmaar met het gezin van hun overleden vader K. Prins
1824-06-21
zie hier
27
Trijntje Prins
Nieuwe Niedorp, Gratis bij kontrakt met het Gouv. van de Subk Alkmaar met het gezin van hun overleden vader K. Prins
1824-06-21
zie hier
28
Kornelis Prins
Nieuwe Niedorp, Gratis bij kontrakt met het Gouv. van de Subk Alkmaar met het gezin van hun overleden vader K. Prins uit het 1 Etabl N 73 den 8 Oct 1826; Cornelis Prins overleden 26 April 1827                                 
1824-01-21
zie hier
28
Jan Hamstra
23 Aug 1806, Leeuwarden, Bij kontrakt met id Hues te Leeuwarden a f 60. L.E. N 25
1820-06-

29
Neeltje Prins
Nieuwe Niedorp, Gratis bij kontrakt met het Gouv. van de Subk Alkmaar met het gezin van hun overleden vader K. Prins
1824-06-21
zie hier
30
Jan Romkes Smit
1818, Amsterdam, Bij kontrakt met Mejufrouw J. Appelton, Wed Romkes Smit te Amsterdam a f 60. L.E. N 62
1828-05-05
zie hier
31
Frans van der Spek
30 Sept. 1814, s Gravenhage, Bij kontrakt met Burgemeester van 's Hage a f 60. L.A. N 41, vd Spek uit kol 1 H3 den 27 Oct 1826
1824-06-16
zie hier
32
Appolonia Bouwman
12 Aug 1812, s Gravenhage, Bij kontrakt met Diak der Ned. Herv Gem. te 's Hage a f 60. L.A.N 37, Bouwman uit kol 103 den 27 Oct 1826
1822-06-21

33
Wilhelmina Berendina Fulling
15 Maart 1810, s Gravenhage, Bij kontrakt met Diak der Ned. Herv Gem. te 's Hage a f 60. L.A.N 37, Fulling uit kol 103 den 27 Oct 1826
1824-06-16

34
Jansje Dieren
11 January 1814, Utrecht, Bij kontrakt met den Heer M. Rivel te Utrecht L.E. N 60 a f 60.
1828-04-16

35
Antje Haverkamp
1 February 1815, de Rijp, Bij kontrakt met de Schout van de Rijp L.A. N 6, Haverkamp ontslagen 17 October 1828
1828-04-16

35
Antonie van Heijst
9 Sept 1811, Eindhoven, Uit de Kontributie
1828-11-28

36
William Romkes Smit
1820, Amsterdam, Bij kontrakt met Mejufrouw J. Appelton, Wed J. Romkes Smit te Amsterdam a f 60. L.E. N 62
1828-05-05
zie hier
37
Jacobus Hofman
8 Mei 1808, Leiden, Bij kontrakt met Regenten van het H.G. Huis te Leiden a f 60.- L.A. N 29, Hofman uit kol 2 hoeve 6 den 27 Oct 1826
1823-07-03

38
Maarten de Vos
17 Septemb 1809, Alkmaar, Bij kontrakt met Regent. Van het Aalm. Huis te Alkmaar a f 60. L.A. N 2,  uit kol 2 hoeve 25 den 27 Oct 1826
1820-06-13

39
Hendrika van Kempen
1814, Utrecht, Bij kontrakt met de Aalmoezeniers kamer te Utrecht a f 60.- L.D. N 12,  uit kol 3 hoeve 83 den 28 Oct 1826
1825-03-19

40
Avina Elisabeth Romkes Smit
1815, Amsterdam, Bij kontrakt met Mejufrouw J. Appelton, Wed J. Romkes Smit te Amsterdam a f 60. L.E. N 62
1828-05-05
zie hier
41
Hendrik Antes
26 Sept. 1817, Rotterdam, Bij kontrakt L.A. N 8
1828-07-06

42
Sijbrand Posthumus
1807, Thiel, 11 Sept 1826 overgeboekt van N 76; mag nog een jaar na ontslag in de kolonien verblijven
1824-02-20

43
Hendrik Gelderman
1806, Thiel, 26 Novb 1826 overgeboekt van N 42; mag nog een jaar na ontslag in de kolonien verblijven, Gelderman ontslagen 28 July 1828
1824-02-20

43
Pieter van Leijden
Utrecht, Bij kontrakt L.A. N 17
1828-07-06

44
Jan Harme Dieseriewind
1806, Amsterdam, 26 Nov 1826 overgeboekt van N 995; mag nog een jaar na ontslag in de kolonien verblijven. Dieseriewind ontslagen 28 July 1828
1825-04-27

44
Jan Smit
Utrecht, Bij kontrakt L.D. N 1
1828-07-06

45
Geertrui Allegonda  Gerrits
1805, Thiel, 26 Novb overgeboekt van N 36; mag nog een jaar na ontslag in de kolonien verblijven
1824-02-20

46
Johannes Antes
16 February 1823, Rotterdam, Bij kontrakt L.A. N 8
1828-07-06

47
Jelle Liefhebber
5 October 1812, Enkhuizen, Bij kontrakt L.A. N 3, Liefhebber uit Kol 1 N 57
1828-07-07

48
Frederik Roebel
20 Maart 1818, Enkhuizen, Bij kontrakt L.A. N 3, Roebel uit Kol 2 N 34
1828-07-07

49
Elbert de Graaf
7 February 1817, Enkhuizen, Bij kontrakt L.A. N 20, E de Graaf overleden 22 Nov 1828
1828-07-07

49
SamuŽl Hartel
16 Aug 1819, Breda, Uit de kontributie Noord Braband
1828-12-06

50
Jacob de Graaf
16 Decb 1820, Enkhuizen, Bij kontrakt L.A. N 3, Graaf uit Kol 2 N. 34. J. de Graaf overleden 13 Nov 1828
1828-07-07

50
Jan Jacob van Heijst
2 Febr 1815, Eindhoven, Uit de kontributie
1828-11-28

51
Jan de Boer
28 Aug 1813, Enkhuizen, Bij kontrakt L.A. N 20, de Boer uit Kol 2 N. 53. J. de Boer overleden 6 Nov 1828
1828-07-07

51
Peter van Heijst
12 Juny 1818, Eindhoven, Uit de kontributie
1828-11-28

52
Willempje Laborius
14 Sept 1808, Enkhuizen, Bij kontrakt L.A.N 3, Laborius uit Kol 3 N. 14
1822-10-31

53
Aaltje Robart
15 Julij 1806, Enkhuizen, Bij kontrakt L.A. N 20, Robart uit Kol 3 N. 14
1824-06-29

54
Gerritje Slord
26 Mei 1812, Enkhuizen, Bij kontrakt L.A. N 20, Slord uit Kol 3 N. 14
1825-10-12

55
Herke Kreek
14 Sept. 1807, Enkhuizen, Bij kontrakt L.A. N 3, Kreek uit Kol 3 N. 14
1824-07-05

56
Frans Robart
12 Juny 1806, Enkhuizen, Bij kontrakt L.A. N 3, Robart uit Kol 3 N. 14
1824-06-29

57
Severus de Hart
20 Decb 1811, Enkhuizen, Bij kontrakt L.A. N 3, de Hart uit Kol 3 N. 14
1825-10-12

58
Margaretha Henda Middelhoff
11 Maart 1825, Leiden, Bij kontrakt L.A. N 29. Middelhoff uit de Strafkolonie 1 Oct 1828
1826-02-15

59
Pierre Joseph te Hartel
30 April 1821, Breda, Uit de kontributie Noord Braband
1828-12-06


Naar de vorige lijst, 1825-1828. Naar de volgende lijst, 1829-1831.

Naar het overzicht van lijsten van op particulier contract geplaatste weeskinderen.