Tucht voor bedelaarskolonisten in Veenhuizen

In eerste instantie wonen de Veenhuizense bedelaars alleen in de zalen van het tweede gesticht, maar al snel zijn er getrouwde bedelaars die in gezinsverband - als 'bedelaarshuisgezinnen' - leven in de woninkjes aan de buitenkant van het eerste gesticht en later het derde gesticht.

Na verloop van tijd worden er voor bedelaars ook zalen in gebruik genomen bij eerst het derde gesticht en tenslotte ook het eerste gesticht. Daarom staan hier tuchtzaken uit zowel het eerste gesticht (VH1) als het tweede gesticht (VH2) als het derde gesticht (VH3).

Ik heb lang niet van alle tuchtzaken van bedelaars transcripties, met name niet van die bij het tweede gesticht. Zie de grote tijdsgaten in de linkerkolom.
Ik heb wel al alle data opgenomen waarvan ik transcripties heb, maar heb tot nu toe alleen de transcripties geplaatst van zaken die ik heb gebruikt voor De strafkolonie.


Zitting
Betrokkenen
08-07-1829
VH2:
27-07-1829
VH2:
05-10-1829
VH2:
21-10-1829
VH2:
03-01-1830
VH2:
14-01-1830
VH2:
05-05-1830
VH2:
17-07-1830
VH2:
26-07-1830
VH2:
19-08-1830
VH3: Familie Altenau en H. van Dorst: desertie.
19-08-1830a
VH2:
19-08-1830b VH2:
24-09-1830 VH2:
14-10-1830
VH2:
28(?)-10-1830
VH2:
09-11-1830
VH2:
17-11-1830
VH2:
15-12-1830
VH2:
08-03-1831
VH2:
15-03-1831
VH2:
26-03-1831
VH2:
09-04-1831
VH2:
11-04-1831
VH2: Aanklachten zaalopzieners van Eck en Kloppenburg: Anna Geertruida Snijder, Catrina Viret en Berendina van Vuuren zijn gedeserteerd.
13-04-1831
VH2: Aanklacht zaalopziener Muller: Johannes Borelaard heeft medekolonist Antheunis van Lingerden geslagen en is daarna brutaal geweest tegen de zaalopziener.
19-05-1831
VH2:
24-05-1831
VH2:
20-06-1831
VH2:
08-07-1831
VH2:
11-07-1831
VH2:
20-07-1831
VH2:
27-07-1831
VH2:
01-08-1831
VH2:
09-08-1831
VH2:
13-08-1831
VH2:
18-08-1831
VH2:
08-09-1831
VH2:
12-09-1831
VH2:
27-09-1831
VH2:
15-10-1831
VH2:
20-10-1831
VH2:
15-12-1831
VH2:
01-02-1832
VH2, maar zit abusievelijk in invnr 1618 (VH1): E.L. Kloot(?), T. Schoon(?) en J. Timmerman(s): desertie.
01-03-1832
VH2:
14-03-1832
VH2:
10-09-1832
VH2:
25-09-1832
VH2:
07-12-1832 VH2:
12-12-1832
VH2:
12-06-1833
VH2:
26-07-1833
VH2:
27-07-1833
VH2: Aanklacht zaalopziener Schagen: Maria Wilhelmina Wittenberg heeft kleding verkocht aan Grietje Heijmans en Steyntje Pruiksma en die laatste heeft doorverkocht aan J.M.Klansing. Die laatste mag drie maanden niet meer op bezoek bij haar neef, de veteraan De Liefde.
Aanklacht zaalopziener Buck: A. Houvast is brutaal geweest tegen de kindermoeder L. van den Hooff.
23-09-1833
VH2:
02-01-1834
VH2: Aanklacht zaalopziener Schagen:Elisabeth de Haan heeft een voerlakensche rok verkocht aan de met ontslag gaande bedelaarskolonisten Van Maurik, Catharina Geraats en Dinkje Smaak hebben ook een voerlakensche rok verkocht.
12-05-1834
VH2:
22-07-1834
VH2:
28-11-1835
VH2, maar zit abusievelijk in invnr 1618 (VH1): Bedelaar-veldwachter Fredrik Eksteen beschuldigt opziener der gebouwen L. Knuwer van onzedelijke omgang met zijn vrouw Ester de Kort.
09-07-1836
VH2, maar zit abusievelijk in invnr 1618 (VH1): Bedelaars ??Marke en A. de Bruin: desertie.
19-07-1836
VH2, maar zit abusievelijk in invnr 1618 (VH1): Bedelaar F. Battinger(?): desertie.
02-01-1838
VH2: Geen transcriptie, alleen samenvatting.
05-02-1840
VH2:
17-02-1840
VH2:
23-02-1840
VH2:
05-03-1840
VH2:
07-11-1842
VH3: R. Hietstra, J. J. van der Leeuw en P. F. Tamsma: desertie
19-11-1842
VH3: J. H. van der Woude: desertie.
28-11-1842
VH3: J. J. van der Leeuw: desertie.
03-01-1843
VH2:
01-02-1843
VH2:
18-02-1843
VH2:
25-02-1843
VH2:
04-03-1843
VH2:
07-03-1843
VH2:
21-03-1843
VH2:
13-07-1844
VH2:
15-07-1843
VH2:
22-07-1844
VH2:
14-06-1848
VH1: Ouke Stuurman is pinkstermaandag zonder verlof weggegaan, is beschonken teruggekomen en heeft de weduwe Morriën onzedelijk aangegrepen en mishandeld.
16-06-1848
VH1: Warner Bruins Slot: desertie, diefstal kantschop en geld van kolonist E. Y. de Jong op hoeve N7..
27-10-1848
VH1: Tjalling Talsma: desertie
04-11-1848
VH1: Lodewijk Sleuring: desertie.
11-11-1848
VH1: Warner Bruins Slot: desertie.
03-02-1849
VH1: Grades Weting: desertie.
13-02-1849
VH1: Anthonie Rietveld: desertie en verkoop kledingstukken.
22-02-1849
VH1: Johannes Wilhelmus Bloemers: desertie om zijn familie in Roermond te zien.
17-03-1849
VH1: Rut Slot: desertie en verkoop kledingstukken.
04-05-1849
VH1: Pieter Seijes van Assen: desertie, opgebracht naar de Ommerschans.
20-06-1849
VH1: Willem of Jacobus van Rooijen: desertie met medenemen kleding.
30-06-1849
VH1: Hartog Abraham Berkenhoff: brutaliteit tegen zaalopziener J. Jacobson.
12-07-1849
VH1: Warner Bruins Slot: desertie.
13-10-1849
VH1: Warner Bruins Slot: desertie. Ook genoemd de Wees F. J. W. Heghuijzen en Rokus Man.
08-11-1849
VH1: Johannes van der Bijlaard: desertie.
24-11-1849
VH2:
06-04-1850
VH1: Joseph Mozes Aardappel en Meijer Prins: desertie
04-11-1854
VH2:
18-11-1854
VH2:
25-11-1854
VH2:
11-09-1856
VH1: Onderdirecteur Heidema beschuldigt bedelaar J. Costerus van het opkopen (en doorverkopen) van beddegoed dat is gestolen door de wezen G. E. Smits en G. Kieliger en de bedelaarsjongen C. Furst.
04-04-1857
VH2:
25-04-1857
VH3: Petronella Raaijmakers, Cornelis Vermeer, Mozes Hannaart, Jan Hendrik Smit en Hendrik Bunk: desertie.
15-11-1858
VH1: F.H. Feckers en G. Stoffers: twee schragen van zaaltafels aan stukken geslagen en in de kaghel verbrand.
26-11-1858a
VH1: Mededeling aan de raad dat de bedelaarsmeisjes E. van Kooten en A. B. de Jong in de provoost zijn opgesloten, evenals de bedelaarskolonist L. M. Levert. Maar dit verhaal krijgt meteen een Hele Lange Staart in de volgende zitting:
26-11-1858b
VH1: Als onderbrigadier-veldwachter Breek 's morgens vroeg de cel van L. M. Levert inkomt, treft hij of het bedelaarsmeisje E. van Kooten of het bedelaarsmeisje A. B. de Jong (daarover schept adjunct-directeur Rensing verwarring) daar aan. Er zijn stenen uit de tussenmuur gebroken, waardoor er niet meer jongens en meisjes tegelijk opgesloten kunnen worden.
Met als bijlagen een verontruste directeur der koloniën en een doordravende Gecommitteerde der regering.
02-12-1858
VH1: J. W. Rikkers heeft de familie Lindeman te Willemsoord bezocht en dat moet worden aangemerkt als desertie. Maar volgens een naschrift mag hij in tegenstelling tot andere deserteurs wel zijn oververdienste houden.
15-01-1859
VH1: Johannes Mol is van de hoeve van Van Eisden naar de Smilde gegaan.
14-02-1859
VH1: Mozes Vigevan: ontvreemding schoenen van zekere J. Holst op de Smilde.
Izaak Hijman Grishaver: te zoek maken broke en kousen.
Salomon Elshof: te zoek maken paar kousen.
Simon Hendriks: zoek maken hemd.
Salomon Meijer Hennipziel en Mozes Agtseribbe: vechten.
26-03-1859
VH1: Hendrikus Markfeld: van werk weggelopen en sterke drank gebruikt in Westervelde.
05-05-1859
VH1: Michel Michels: desertie.
21-05-1859
VH1: Jan ten Pierik: desertie.
31-05-1859
VH1: Jan Willem Hubert Schrooders: desertie.
04-06-1859
VH1: Michel Michels: desertie.
12-07-1859
VH1: De bokschuit-vaarders die turf uit het veen vervoeren Thomas Dendaas en Hermanus Esseboom: weggelopen en te Westervelde sterke drank gebruikt.