Tucht voor 'Weezen, Vondelingen en Verlatene Kinderen' bij het EERSTE gesticht te Veenhuizen

De wezen wonen op slaapzalen van dertig meter bij vier meter zeventig. Met tachtig kinderen per zaal, twee zalen onder het toezicht van een zaalopziener die met zijn gezin tussen die twee zalen in woont. De eersten arriveren in februari 1824.

Per november 1824 maakt directeur der koloniën Wouter Visser 'Eenige reglementaire en huis houdelijke bepaalingen voor een etablissement van weezen' op grond waarvan af en toe kinderen berecht worden. Daarvan is slechts één verslag bewaard gebleven (althans: tot nu toe terug gevonden, er kunnen er nog meer opduiken).

Dan treedt in werking het 'Reglement van Tucht voor de Gestichten van Weezen, Vondelingen en verlatene kinderen van den 8 july 1829' (zie bij Reglementen) en daarvan zijn alle (voor zover bekend) verslagen bewaard gebleven.

Vrijwel al deze transcripties zijn gemaakt door Luurt Vrijen. Zie voor algemene opmerkingen over de transcripties op de 'Openingspagina tucht'.

Wezen die zijn geplaatst op contract met de regering kunnen worden opgezocht in de database wezenregisters.
Als de naam van een wees in het zittingsverslag anders wordt gespeld dan in de database, melden we dat onderaan de pagina.
Op die plek geven we zo mogelijk ook informatie over wezen die zijn geplaatst op particulier contract en ook onderaan de pagina staat hoe bedelaarskinderen die bij de wezen wonen (zie bij de tijdvakken na 1838) op te zoeken zijn.

Om de omvang van deze pagina in de hand te houden is die opgeknipt in tijdvakken, met elk rond de vijftig tuchtzittingen. Te bereiken via de linkerkolom. De kolom 'Voortgang' houdt grofweg bij hoeveel van de zittingsverslagen al ingeklopt zijn. Er komt later een pagina met hoeveel tuchtzaken er per jaar zijn.

Boven elke periode staat welke employés van de Maatschappij gedurende die tijd zitting hebben in de tuchtraad. Van die raadsleden is ook een overzichtsfile 1829-1859.


Periode
Voortgang
1828-1832
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□□□□□□□□□□□□□ (46)
1833-1835
■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ (51)
1836-1837
■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ (48)
1838-1840
■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ (54)
1841-1842
■■■■■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ (62)
1843-1844
■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ (51)
1845-1846
■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ (41)
1847-1848
■■■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ (56)
1849-1852
■■■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ (51)
1853-1854
■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ (46)
1855-1856
■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ (56)
1857-1859
■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ (51)