Overzicht van de SOORT behandelde zaken bij de tuchtraad van de Ommerschans

van 11 mei 1844 tot 26 oktober 1844


In de eerste kolom de datum, in de tweede kolom de omschrijving en in de derde kolom de link naar de foto.

11- 05-1844
2 maal desertie voor de 1e keer, 2 maal verkoop kleding, 1 maal zwangerschap, op 18 mei verklaart de door haar aangewezen veroorzaker dat hij nooit met haar in aanraking is geweest, verkoop en koop schoenen (meestal zeggen ze dat ze de koper niet kennen).
bonmama
18-05-1844
1 maal desertie voor de 2e keer, 1 maal desertie voor de 4e keer, 2 maal diefstal aardappelen, 1 maal diefstal katoenen garen.
bonmama
28-05-1844
1 maal zwangerschap.
bonmama
01-06-1844
1 maal ongehoorzaamheid tegen hoevenaar + met opzet de steel van de schep gebroken, 5 maal ongehoorzaamheid tegen hoevenaar.
bonmama
08-06-1844
1 maal desertie voor de 5e keer (maar de 1e keer in dit gesticht), (gaat om de wees Christiaan Kraan),  2 maal desertie voor de 1e keer, 2 maal verkoop kleding, 1 maal verruiling oud jak voor nieuw.
bonmama
15-06-1844
1 maal poging tot desertie voor de 4e keer, 1 maal desertie voor de 1e keer, 2 maal verkoop kleding, 2 maal ongehoorzaamheid jegens fabriekbaas.
bonmama
22-06-1844
in bezit hebben van rok van iemand anders voor wie ze hem zou moeten verkopen (verhaal blijkt te kloppen), 1 maal ongehoorzaamheid jegens wijkmeester, die haar wegens onbetamelijk gedrag in de kolonietuin naar de Onder Directeur had willen brengen, hetgeen zij halsstarrig weigerde, 2 maal desertie voor de 1e keer.
bonmama
02-07-1844
1 maal verkoop kleding, 1 maal desertie voor de 1e keer, 2 maal diefstal van een som zilver geld (slecht te lezen).
bonmama
20-07-1844
1 maal desertie voor de 2e keer, 1 maal poging tot desertie, 1 maal desertie bij complot, 1 maal belediging mede kolonist.
bonmama
25-07-1844
1 maal misbruik sterke drank, 1 maal belediging mede kolonisten met woorden, 1 maal maken van een lijfje of borstrok van een hemd.
bonmama
29-07-1844
1 maal poging tot desertie omdat ze goederen had verkocht, 1 maal geschreeuw ???.
bonmama
10-08-1844
1 maal misbruik van sterke drank, 1 maal diefstal van kousen.
bonmama
17-08-1844
1 maal desertie voor de 1e keer, 1 maal desertie voor de 3e keer, 1 maal belediging mede kolonisten met woorden.
bonmama
26-08-1844
1 maal verkoop schoenen, 2 maal misbruik van sterke drank, 3 maal desertie voor de 1e keer, 1 maal ongehoorzaamheid jegens de fabriekbaas, 1 maal onzedig gedrag in woorden.
bonmama
31-08-1844
2 maal desertie voor de 4e keer, 1 maal desertie voor de 2e keer.
bonmama
14-09-1844
1 maal verkoop kleding, 1 maal onderling schelden, kijven, vloeken, razen, 1 maal schelden en brutaal bejegenen van onderbaas, 1 maal onzedig gedrag in woorden.
bonmama
23-09-1844
1 maal ongehoorzaamheid, 1 maal vloeken, razen en schelden.
bonmama
28-09-1844
1 maal poging tot desertie, 1 maal desertie voor de 2e keer, 1 maal desertie voor de 1e keer, 4 maal vijf kop aardappelen gestolen van het land.
bonmama
12-10-1844
1 maal misbruik sterke drank, 1 maal zedeloze omgang met anderen en zwanger, zij zegt dat de vader iemand is die naar de Oost vertrokken is, maar hij is op de Ommerschans niet bekend, 1 maal desertie voor de 1e keer, 1 maal verkoop kleding, 1 maal onderling verruilen van een doek.
bonmama
17-10-1844
1 maal desertie voor de 2e keer, 1 maal desertie voor de 1e keer.
bonmama
26-10-1844
1 maal poging tot desertie voor de 1e keer, 1 maal desertie voor de 2e keer, 1 maal verkoop kleding, 1 maal zedeloze omgang met andere en zwanger (iemand wiens naam ze niet kent).
bonmama

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1623