Overzicht van de SOORT behandelde zaken bij de tuchtraad van de Ommerschans

van 19 augustus 1843 tot 20 april 1844


In de eerste kolom de datum, in de tweede kolom de omschrijving en in de derde kolom de link naar de foto.

19- 08-1843
4 maal verkoop kleding, 1 maal diefstal aardappelen, 1 maal desertie voor de 2e keer, 1 maal verkoop kleding.
bonmama
09-09-1843
2 maal desertie voor de 2e keer, 4 maal verkoop kleding en1 maal  verkoop kerkboeken, 1 maal diefstal van een doek.
bonmama
16-09-1843
6 maal verkoop kleding, 1 maal verkoop kerkboek, 1 maal diefstal 11 cent, 1 maal onbruikbaar maken van een koffiezak, 1 maal als assistent schrijver knoeien met de gesloten rekening van een kolonist voor een bedrag van 10 gulden.
bonmama
07-10-1843
1 maal diefstal aardappelen, 1 maal diefstal vijl en spijkers, 4 maal verkoop kleding, 1 maal fraude door kolonisten bij opschrijven van hoeveelheden aardappelen die door hen gerooid zijn, 1 maal belediging, slaan en vloeken, 1 maal zedeloos gedrag, 2 maal misbruik sterke drank..
bonmama
26-10-1843
1 maal brutaliteit, 2 maal poging tot desertie, 1 maal godslasterlijke taal, 1 maal ongehoorzaamheid.
bonmama
15-11-1843
2 maal verkoop kleding, 1 maal desertie voor de 1e keer.
bonmama
23-11-1843
2 maal desertie voor de 1e keer.
bonmama
02-12-1843
4 maal diefstal aardappelen, 1 maal mishandeling zaalopziener, 1 maal mishandeling en belediging kolonist, 1 maal diefstal aardappelen, 1 maal diefstal kop bremzaad.
bonmama
16-12-1843
1 maal diefstal aardappelen, 2 maal diefstal wortelen, 1 maal diefstal olie uit de lampen der klompenmakerij, 1 maal diefstal vijl en oliesteen uit klompenmakerij, 1 maal desertie voor de 4e keer (14 dagen opsluiting, 40 rietslagen en 4 maanden desertiepak).
bonmama
23-12-1843
1 maal diefstal aardappelen, 1 maal desertie voor de 3e keer met diefstal kantschop.
bonmama
10-01-1844
1 maal zwangerschap, ze noemt twee namen, maar de eerste is ontslagen en de tweede ontkent, 2 maal het drijven van handel in de zalen in ???? boter e.d.
bonmama
29-01-1844
6 maal verkoop kleding.
bonmama
17-02-1844
1 maal desertie voor de 1e keer.
bonmama
19-02-1844
stalknecht aangehouden op publieke weg met nieuwe kleren die hij wilde verkopen, verkregen van een ontslagen kolonist (wordt niet geloofd), 1 maal desertie voor de 1e keer.
bonmama
12-03-1844
1 maal desertie voor de 2e keer, 1 maal belediging mede kolonisten met daden, 1 maal verkoop kleding, 1 maal verkoop rok, zij beweert het voor haar levensonderhoud tijden de reis naar Leiden (opgeroepen door de rechtbank) te hebben moeten doen, terwijl de Raad zegt dat zij van post tot post is getransporteerd en volledig is verpleegd.
bonmama
25-03-1844
3 maal verkoop kleding, verruilen oud hemd voor een nieuw (ontdekt door de Heer Inspecteur), 1 maal verbergen van ┬╝ mud aardappelen in zijn hoofdkussen, gestolen van bouwboer, 3 maal desertie voor de 1e keer.
bonmama
04-04-1844
2 maal verkoop kleding, 2 maal desertie voor de 1e keer.
bonmama
13-04-1844
1 maal desertie voor de 4e keer (weer 40 rietslagen etc.), 1 maal verkoop kleding, 2 maal desertie voor de 1e keer, 1 maal verkoop kleding, 1 maal belediging mede kolonisten met woorden.
bonmama
20-04-1844
1 maal desertie voor de 3e keer (30 rietslagen), 1 maal verkoop kleding.
bonmama

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1623