Raad van Tucht Gehouden binnen het Gesticht de Ommerschans
Zitting van den 4e July 1829


Johannes Torn zich schuldig gemaakt hebbende aan ’t verzetten tegen overheden met dadelijkheden Zal ingevolge Art 14 van het Reglement van Tucht met agt dagen opsluiting in den boeyen, om den anderen dag te water en brood en met 20 Rietjes slagen gestraft worden .
Gedaan en gevonnisd in den raad als boven door derzelver leden onderteekend

(handtekeningen moeilijk leesbaar:)

P. van de Wal
J. Frederiks (onderdirecteur-binnen)
G. ten Broek (fabrieksbaas)
M. Mensink (zaalopziener)
A.J. Vorman (zaalopziener)
C. Seijl (zaalopziener)
Pous (boekhouder)
BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1623