Raad van Tucht, gehouden in het Gesticht de Ommerschans

Zitting van den 26 Juny


Jan Jurrien Borgman, zich schuldig gemaakt hebbende aan desertie voor de 1ste maal zal ingevolge art 11 van het Reglement van tucht voor 5 dagen opsluiting en het dragen van het distinctief pak gestraft worden.

Jacob de Groot, zich schuldig gemaakt hebbende aan desertie voor de 2e maal zal ingevolge art 11 van bovengemeld Reglement met 5 dagen opsluiting, 10 rietslagen en het dragen van het distinctief pak gestraft worden.

Gedaan en gevonnisd in den raad als boven door derzelver leden onderteekend

(handtekeningen moeilijk leesbaar:)

P. van de Wal
J. Frederiks (onderdirecteur-binnen)
J.A. Bosscha (onderdirecteur-buiten)
G. ten Broek (fabrieksbaas)
M. Mensink (zaalopziener)
Müller (zaalopziener)
C. Seijl (zaalopziener)
Pous (boekhouder)
BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1623