Raad van Tucht, gehouden in het Gesticht de Ommerschans

Zitting van den 17 Juny


Cornelis Nieuwland
, Corn. Jacob van de Velden, Hendrik van den Berg, Frederik George Hesseland (of Hesselink) & Jan van der Broek, zich schuldig gemaakt hebbende aan desertie voor de 1ste maal zullen ingevolge art 11 van het Reglement van tucht voor 5 dagen opsluiting om den anderen dag in de boeyen te water en brood en het dragen van het distinctief pak gestraft worden.

Gedaan en gevonnisd in den raad als boven door derzelver leden onderteekend

(handtekeningen moeilijk leesbaar:)

P. van de Wal
J. Frederiks (onderdirecteur-binnen)
J.A. Bosscha (onderdirecteur-buiten)
G. ten Broek (fabrieksbaas)
M. Mensink (zaalopziener)
Müller (zaalopziener)
A.J. Vorman (zaalopziener)
C. Seijl (zaalopziener)
Pous (boekhouder)
BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1623