Miniem stukje transcriptie van:

Raad van Policie en tucht in de Gewone Koloniën,

op den 27 April 1842


(...)

Nog wordt gelezen een proces-verbaal van den Raad van Toezigt van kolonie N2 van den 25 dezer maand, houdende beschuldiging:

1. tegen den kolonist J. Inpijn, wegens oneenigheden met zijn huisgezin.
De beschuldigde, binnengeroepen zijnde, geeft te kennen, dat zijn huisgezin uit eigener beweging de woning had geruimd, zonder dat hij hetzelve daartoe had genoodzaakt, hetwelk bij den Raad echter niet veel geloof verdient.

De Raad, gelet op Artikel 2 paragraaf b en artikel 3 paragraaf 1 van het reglement van tucht, waarbij opsluiting van drie tot acht dagen in de strafkamer op dat misdrijf is gesteld,

Besluit:

J. Inpijn de straf opteleggen van drie dagen opsluiting in de strafkamer

(...)Bijlage 1: Raad van toezicht van Willemsoord van 26 april 1842


GEEN transcriptie


Bijlage 2: Raad van toezicht van Frederiksoord van 26 april 1842


GEEN transcriptie.


Bijlage 3: Raad van toezicht van Wilhelminaoord van 25 april 1842


Raad van Toezigt gehouden in kolonie N2 op Maandag den 25 April 1842

Is voor den Raad geroepen den kolonist J. Inpijn wonende in den 2e wijk op hoeve N40 uit hoofde hij op maandag den 11 dezer door huisselijke ongenoegens met zijne vrouw en ingedeelden, dezelfden buiten de deur heeft gejaagd.
Hem hiervan gehoord hebbende zegt dat zij, zonder door hem daar toe te zijn genoodzaakt, van zelven het huis hebben verlaten.

(...)


 

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1616

Notities bij het zittingsverslag