Tucht in de vrije koloniën (Frederiksoord, Wilhelminaoord, Willemsoord)

In het prille begin zijn er al tuchtzaken, maar die zijn niet gebaseerd op een tuchtreglement (of misschien op een gegeven moment ook wel, maar dan is dat reglement niet bewaard gebleven). Het kan zijn dat er die eerste jaren meer tuchtzittingen geweest zijn, waarvan misschien ooit nog eens een verslag opduikt.

Daarna volgt het door Johannes van den Bosch geschreven reglement van 12 september 1825 (zie bij Reglementen) en daarna worden de meeste zittingsverslagen bewaard. Geleidelijk zitten er ook steeds vaker de voorbereidende zittingen van de Raden van Toezicht (zie het reglement) bij en uiteindelijk wordt dat de standaard. Er verandert niet zo heel veel na het reglement van 8 juli 1829.

Veel van deze transcripties zijn gemaakt door Luut Vlastra uit Zoetermeer en verder door Jan van de Dool uit Willemsoord en diverse nazaten die stukjes of hele zittingen hebben ontcijferd. Zie voor algemene opmerkingen bij de transcripties de 'Openingspagina tucht'.

Om de omvang van deze pagina's een beetje in de hand te houden, is het geheel in stukken geknipt. Vrij willekeurig gekozen tijdvakken die moeten zorgen voor ongeveer even grote overzichtspagina's.
Zittingen
Voortgang
1825-1829
Transcripties van alle 34 zittingen staan er nu op. In deze periode zijn het alleen de verslagen van de raad van politie en tucht. Naar de bijbehorende raden van toezicht wordt wel verwezen, maar ze zitten er nog niet bij. Dat is niet zo erg want in deze periode is de raad van politie en tucht zelf nog levendig en informatief, dat verandert pas later.
1830-1833
Van niet alles heb ik transcripties, maar wat ik heb (en samenvattingen van de rest) staat er nu allemaal op. In totaal 36 zittingen, waarvan 32 gedeeltelijk of geheel getranscribeerd. Gedurende deze periode zijn steeds vaker de voorbereidende zittingen van de raden van toezicht plus allerhande verklaringen en processen verbaal bijgevoegd.
1834-1837
Raden van toezicht en dergelijke zitten er nu standaard bij. Van niet alles in deze periode heb ik transcripties, maar alles wat ik wel heb (plus samenvattingen van de rest) staat er nu op. In totaal 37 zittingen, waarvan 31 gedeeltelijk of geheel getranscribeerd.
1838
Een jaar met 7 enorm grote zittingen. Merendeels transcriptie, met af en toe stukjes samenvatting.
1839-1840

1841-1842
Totaal 11 omvangrijke zittingen. Niet compleet, er moeten enkele missen die nog niet teruggevonden zijn. Deels transcripties, anders samenvattingen.
1843-1844
Vijf grote zittingen in 1843 en vier in 1844. Uit die van 17-10-1844 blijkt dat de voorafgaande zitting op 25-07-1844 was, dus misschien is het compleet.
1845-1846
Nog niet volledig, staan pas twee zittingen uit 1845.
1847-1849
Nog maar net mee begonnen.
1850-1864 Slechts sporadisch transcripties van enkele teruggevonden tuchtzittingen.

Of er zijn in 1865-1866 geen tuchtzittingen geweest of er zijn geen verslagen van gemaakt of die verslagen zijn nog niet teruggevonden.
1867-1885
Slechts vier transcripties, de andere worden kort samengevat zonder namen