Strafkolonisten: aanvullende informatie bij het boek De strafkolonie

Het boek De strafkolonie, met als ondertitel 'Verzedelijken en beschaven in de koloniŽn van Weldadigheid (1818-1859)' verscheen juni 2018. Het werd gepresenteerd op de locaties waar het zich afspeelt: Veenhuizen (vrijdagmiddag 20 juni), Ommerschans (vrijdagavond 20 juni), Frederiksoord/Wilhelminaoord (zaterdagmiddag 21 juni) en Willemsoord (zaterdagavond 21 juni). Een impressie van die presentaties volgt nog.
Zie voor recensies en algemene informatie de site van uitgeverij Atlas/Contact.
Deze pagina's geven aanvullende informatie bij het boek. Om te beginnen is er de verantwoording van de gebruikte bronnen, met name archiefstukken, met soms wat extra informatie en met veel verwijzingen naar stukken op deze site. Die verantwoordingen per hoofdstuk zijn via deze pagina in te zien en/of op te halen. Op een andere pagina staan de in het boek voorkomende persoonsnamen en weer elders de plaatsnamen.


Dan de navolgende pagina's / verzamelingen:

Uitleg over de registers/stamboeken van de strafkolonie in het archief.
Alle stukken over hoofdpersoon Willempje van der Dooze (en Christiaan Willem Harbrecht).
Alle stukken over hoofdpersoon Johannes Hermanus Kniesenburg en zijn gezin,

Het aantal bewoners van de strafkolonie volgens de jaarverslagen van de Maatschappij. volgt
Stukken betreffende de bouw van de strafkolonie in september 1822.
De functie 'opzichter der strafkolonie': 1. De aanstelling op 8 oktober 1827 van Hendrik van Vianen.
De functie 'opzichter der strafkolonie': 2. De aanstelling op 4 mei 1830 van Haaije Hoogstra.
Op 6 september 1828 wordt een concept-besluit genomen over vrijlating e.d. van strafkolonisten.
Het besluit tot terugplaatsing, overplaatsing of ontslag van strafkolonisten per 31 augustus 1829
Johannes Lehmbroek gaat december 1830 naar de strafkolonie na twee jaar luidruchtig protesteren.
Op 25 september 1833 is er ' jaarlijksch onderzoek van de strafkolonisten te Ommerschans'.
Beoordeling van het gedrag van de strafkolonisten over 1834 en 1835 in september 1835.
De reactie van Hermanna Friso op een mogelijke verbanning naar de strafkolonie in januari 1837.
Sjoukjen Ulbels Wijnia gaat in 1838 voor het eerst de strafkolonie in. Later volgen nog twee keer.
De hartstochtelijke pleidooien in 1843 voor de vrijlating van Cornelia Pennink uit de strafkolonie.En tenslotte een lijst van alle mensen die in de strafkolonie hebben gezeten. De lijst is gemaakt door Luurt Vrijen uit de registers uit Drents Archief toegang 0186 met invnrs 1442, 1580, 1584, 1585 en 1586 (zie deze pagina). Daarna hebben Wil Schackmann en Luurt Vrijen de (vele) ontbrekende gegevens in de registers aangevuld vanuit de invnrs 1389, 1543, de kolonistendatabase en de wezendatabase en de stamboeken van arbeiders, veteranen en vrije kolonisten. Het is dus GEEN letterlijke weergave van de stamboeken.

De lijst is zo onhanteerbaar lang dat ik hem in stukken van vijf jaar heb opgeknipt. Als onderstaande schema klaar is, geeft het een indruk van ontwikkelingen in de toestroom van bannelingen. In de eerste kolom het jaar, in de tweede kolom waar de strafkolonisten vandaan komen (VK = vrije koloniŽn; VH = Veenhuizen; OS = Ommerschans; alleenstaanden uit VK zijn of ingedeelden of kolonistenkinderen) en in de derde kolom de verwijzing naar de lijst waar dat jaar bij staat.

1820
drie ingedeelden uit VK
zie hier
1821
9 kolonistengezinnen uit VK met in totaal 48 personen, 10 alleenstaanden uit VK en 1 alleenstaande die rechtstreeks van buiten de koloniŽn geplaatst is
1822
6 kolonistengezinnen uit VK met in totaal 34 personen,13 alleenstaanden uit VK
1823
3 kolonistengezinnen uit VK met in totaal 12 personen,10 alleenstaanden uit VK
1824
1 kolonistengezin uit VK met in totaal 5 personen, 5 alleenstaanden uit VK, voor het eerst 1 arbeidersgezin uit VH
1825
Per 8 oktober 1825 begint de Raad van Policie en Tucht in VK en daar zijn veroordelingen naar de strafkolonie te volgen.

1826
Eind van het jaar komt de allereerste recidivist in de strafkolonie: Johannes Hermanus Kniessenburg en gezin.
zie hier
1827
Er komt ook een vrije kolonist die niet tot de strafkolonie is veroordeeld, maar alleen hier wordt opgesloten om wat af te koelen: Antonie van Dalen
1828
De eerste keer dat een wees uit de kinderetablissementen in Veenhuizen naar de strafkolonie wordt gezonden: Pieter Nuijl / Nuil
1829
Slechts vier gezinnen uit VK en ťťn ingedeelde vandaar. Verder niets, dus niemand uit Veenhuizen.
1830
Vier wezen uit VH, twee arbeidershuisgezinnen, drie gezinnen en twee ingedeelden uit VK

1831

zie hier
1832

1833

1834

1835


1836

zie hier
1837

1838

1839

1840


1841

zie hier
1842

1843

1844
Opvallend veel wezen uit VH: 10 stuks. Geen gezinnen, alleen 2 alleenstaande moeders uit VK met in totaal 6 peronen, en 9 alleenstaanden uit VK.
1845
1 VK-gezin dat net hoevenaar was met 6 personen, 2 alleenstaande moeders met kind, veel (20) alleenstaanden uit VK, 1 arbeirdersgezin uit VH met 5 personen, 1 veteranendochter uit VH en 4 wezen uit VH

1846

zie hier
1847
5 kolonistengezinnen uit VK met in totaal 35 personen, 25 alleenstaanden uit VK, 2 arbeidersgezinnen en drie dochters uit arbeidersgezinnen, 2 wezen uit VH
1848
4 kolonistengezinnen uit VK met in totaal 26 personen, 15 alleenstaanden uit VK, 1 arbeidersgezin en 5 wezen uit VH
1849
3 kolonistengezinnen uit VK met in totaal 17 personen; 7 alleenstaanden uit VK; 2 kinderen van arbeidersgezinnen VH en 2 wezen uit VH
1850
7 kolonistengezinnen uit VK met in totaal 42 personen, 13 alleenstaanden uit VK, 3 arbeidersgezinnen en 2 kinderen van arbeiders, 4 wezen uit VH

1851
3 kolonistengezinnen uit VK met in totaal 13 personen, 11 alleenstaanden uit VK, 1 arbeider en 5 wezen uit VH
zie hier
1852

1853

1854

1855


1856

zie hier
1857

1858

1859
2 kolonistengezinnen uit VK met in totaal 12 personen, 4 wezen uit VH