Strafkolonisten: aanvullende informatie bij het boek De strafkolonie

Het boek De strafkolonie, met als ondertitel 'Verzedelijken en beschaven in de koloniŽn van Weldadigheid (1818-1859)' verscheen juni 2018. Het werd gepresenteerd op de locaties waar het zich afspeelt: Veenhuizen (vrijdagmiddag 20 juni), Ommerschans (vrijdagavond 20 juni), Frederiksoord/Wilhelminaoord (zaterdagmiddag 21 juni) en Willemsoord (zaterdagavond 21 juni). Een impressie van die presentaties volgt nog.
Zie voor recensies en algemene informatie de site van uitgeverij Atlas/Contact.
Deze pagina's geven aanvullende informatie bij het boek. Om te beginnen is er de verantwoording van de gebruikte bronnen, met name archiefstukken, met soms wat extra informatie en met veel verwijzingen naar stukken op deze site. Die verantwoordingen per hoofdstuk zijn via deze pagina in te zien en/of op te halen. Op een andere pagina staan de in het boek voorkomende persoonsnamen en weer elders de plaatsnamen.


Dan een paar verhalen waar ik in het boek geen plek voor had:

Uitleg over de registers/stamboeken van de strafkolonie in het archief
volgt
volgt


En tenslotte een (hele lange) lijst van de mensen die in de strafkolonie hebben gezeten. De lijst is gemaakt door Luurt Vrijen uit de registers uit Drents Archief toegang 0186 met invnrs 1442, 1580, 1584, 1585 en 1586 (zie deze pagina). Daarna hebben Wil Schackmann en Luurt Vrijen de (vele) ontbrekende gegevens in de registers aangevuld vanuit de invnrs 1389, 1453, de kolonistendatabase en de wezendatabase en de stamboeken van arbeiders en vrije kolonisten.

Achtereenvolgens zie je:

● In de eerste kolom de datum van aankomst in de strafkolonie.

● In de tweede kolom de namen. Als iemand voor de tweede keer in de strafkolonie komt doe ik iets (maar ik weet nog niet wat) om dat te laten zien. Geboortedata en plaatsen van herkomst worden niet gemeld, want zo goed als alle mensen die in de strafkolonie hebben gezeten staan ook in andere stamboeken.

● In de derde kolom de gebeurtenissen en eventuele extra informatie die in het register van strafkolonisten staat. VK staat voor de vrije koloniŽn (Frederiksoord, Wilhelminaoord en Willemsoord), VH staat voor Veenhuizen, OS voor Ommerschans. Iedereen komt uit de VK tenzij anders vermeld. Ontslagen betekent dat iemand de koloniŽn van weldadigheid verlaat, terug dat die een nieuwe kans krijgt hetzij in VK hetzij VH.

● in de vierde kolom staan verwijzingen, meestal naar de tuchtzitting waarop iemand tot de strafkolonie veroordeeld is, in enkele gevallen naar een pagina waar informatie over de betreffende persoon verzameld is

Die lijst begint in 1820 en eindigt bij het sluiten van de strafkolonie in 1859. De lijst moet er grotendeels nog komen en zal slechts stukje bij beetje tot stand komen. Graag even geduld. Reacties zijn altijd welkom.

02-11-1820
Leendert van der Fijst
ontslagen 05-09-1824    
zie hier
02-11-1820
Adam van Schie
ontslagen 20-09-1824
zie hier
02-11-1820
Hendrik van Schie
terug naar VK 14-08-1822
zie hier

1821

15-01-1821
Betje Liefmans
terug naar VK 14-08-1822
15-03-1821
Gerrit Molen
terug naar VK 14-08-1822
20-04-1821

Johannes Bosch met dochter Aleida Luberta Bosch, en schoonzoon Jacob Dumersie, dochter Hendrica Dumersie-Bosch plus zoontje Barent Dumercie
Barent Dumercie overleden 12-08-1822; Jacob Dumercie overleden 30-01-1823; Aleida Luberta Bosch wordt vrijgelaten 15-05-1823; Johannes Bosch en de weduwe Dumercie worden ontslagen 06-06-1826

22-06-1821
Antonie Star
29-04-1823 in militaire dienst; 30-04-1823 terug; 20-05-1824 in militaire dienst
zie hier
08-09-1821
Geesje Nieuwenhuis
terug naar VK 14-08-1822
11-09-1821
Pieter Jans Pigge
05-08-1827 overgegaan in dienst der Marine

11-09-1821
Johannes Machielse
23-01-1823 gedeserteerd

15-11-1821
Petrus Wolfs met echtgenote Hendrika Elisabeth van Eijsden plus kinderen Theodora Wolfs, Kristiaan Wolfs, Petrus Everhardus Wolfs, Matthias Wolfs, Grada Catharina Wolfs en Willem Wolfs
terug naar VK 14-08-1822
20-11-1821
Heintje van der Vliert
komt uit het tuchthuis in Utrecht; krijgt nummer B961; ontslagen 19-03-1830
zie hier
16-12-1821
Jelle Hikkers
06-09-1827 ontslagen als overgegaan tot de overzeesche bezittingen

16-12-1821
Matthijs Douwes de Haan met echtgenote Feitje Sederius en kinderen Eeltje de Haan, Tjeerd Douwe de Haan, Trijntje Catharina de Haan en Sjeerp de Haan Tjeerd Douwe de Haan deserteert 19-07-1824; zelfde dag terug; op 11-04-1825 wordt geboren Wilhelmina de Haan, die 30-05-1826 weer overlijdt; Trijntje Catharina de Haan overlijdt 12-05-1825; de rest van het gezin wordt ontslagen 18-09-1826 zie hier
16-12-1821
Dirk Houtman met echtgenote Lena Johanna van Dam en kinderen GabriŽl Houtman, Derk Houtman, Gerrit Houtman, Hermina Houtman, Jannetje Houtman en Helena Katharina Houtman
op 06-03-1824 wordt geboren Johan Karel Houtman; het hele gezin als arbeidersgezin naar VH 14-09-1824
zie hier
17-12-1821
Trijntje Bensonides
overleden 14-03-1822

17-12-1821
Abraham Prins met echtgenote Ester de Jel en kind Adriana Prins
als arbeidersgezin naar VH 14-09-1824
17-12-1821
Wouter Klaasses Peen met echtgenote Johanna Luberta Bosch, kind Jacob Wouters Peen en ingedeelde Truitje Keizer
op 17-05-1824 wordt geboren Barend Bosch Peen; op 05-05-1827 wordt geboren Aaltje Bunschoten Peen; Truitje Keizer overlijdt 09-03-1829; anderen terug naar VK 01-10-1829

17-12-1821
Andries Eelkma
terug naar VK 22-09-1828

21-12-1821
Johannes Willem Bosch
onbekend wanneer hij vertrekt

30-12-1821
Trijntje Anckes van der Werf met kinderen Anckes van der Werf, Richtje van der Werf en Tjeerts van der Werf uit IJsbrechtumadeel, moeder van drie onechte kinderen; Anckes van der Werf in militaire dienst 30-04-1827; anderen ontslagen 02-05-1827
30-12-1821
Willemke Derks Gorter Wed Sjoerd Floris Visser met kinderen Antje Sjoerts Visser, Pietje Sjoerts Visser en Derkje Sjoerts Visser uit IJsbrechtumadeel, ontslagen 02-05-1827

30-12-1821
Jilletje Joukes Jaarsma weduwe J. W. Boersma, met kinderen Jilles Jouke, Anne Jilderts Boersma, Rein Jilderts Boersma, Treintje Jilderts Boersma en ingedeelde Aukje Ultjes van der Zweep
uit IJsbrechtumadeel, ontslagen 02-05-1827

1822

01-03-1822
Johannes Hermanus Kniesenburg met echtgenote Johanna Klaasen en kinderen Johannes Hendrikus Kniesenburg, Pieternella Kniezenburg en Cornelia Kniezenburg terug naar VK 14-08-1822 zie hier
28-03-1822
Florian Regter
uit Rotterdam; gedeserteerd 08-09-1825

28-03-1822
Martinus Booms
uit Harderwijk; terug naar VK 22-09-1828

28-03-1822
Hendrik Hardeveld
uit De Rijp; ontslagen 27-11-1826

13-04-1822
Barend van Dijk
uit Kampen; gedeserteerd 24-05-1823; terug 15-08-1823; gedeserteerd 16-09-1823; terug 28-04-1824; gedeserteerd 04-06-1824; terug 29-06-1824; gedeserteerd 10-03-1825

14-04-1822
Age Beets Wassenaar met echtgenote Annaatje Antoij Riddelsteer en kinderen Peetje Wassenaar en Antonij Wassenaar Age Beets Wassenaar overleden 08-06-1823; de anderen ontslagen 01-06-1826

20-04-1822
Cornelis Korevaardt
uit Hekendorp; op verzoek besteders in deze kolonie gevestigd; 20-01-1826 overleden

26-05-1822
Frederik Lang
uit Groningen; gedeserteerd 22-04-1823

27-08-1822
Adrianus Wijnmaalen met echtgenote Hendrina Hessels en kinderen Hendrik Wijnmaalen, Pieter Wijnmalen en Hendrina Adriana Wijnmalen uit Delft; op 06-02-1824 wordt geboren Adrianus Wijnmalen; het hele gezin als arbeidersgezin naar VH 14-09-1824
28-08-1822
Reinier Jansen
uit Bergen op Zoom; ontslagen 01-05-1824

28-08-1822
Willem Brauchman met echtgenote Hille Joontje en kinderen Jan Dirk Brauchman, Adriana Brauchman en Frederik Brauchman uit Nieuwenbrug bij Bodegraven; als arbeidersgezin naar VH 14-09-1824
31-08-1822
Ige Heeres met echtgenote Trijntje Pieters en kinderen Johannes Heeres, Pieter Heeres, Zibble Heeres, Derk Heeres, Johanna Berendina Heeres en Diewertje Heeres uit Alkmaar; als arbeidersgezin naar VH 14-09-1824
18-09-1822
Hendrik Hoenhout
in militaire dienst 29-04-1824

18-09-1822
Cornelis de Jong
uit Dordrecht; ontslagen 01-12-1827

27-09-1822
Cornelis van Duijnen
in militaire dienst 15-05-1826

27-09-1822
Simon van Putten
uit Utrecht; gedeserteerd 23-06-1824

29-09-1822
Rijk Schuurman
uit Koog aan de Zaan; 08-10-1826 overgegaan naar 't Depot der Koloniale te Harderwijk

12-10-1822
Zacharias Lutjenhuis met echtgenote Elizabeth Kerkhoff en kinderen Derk Lutjenhuis, Antje Lutjenhuis, Elizabeth Lutjenhuis
Leentje Lutjenhuis en Grietje Lutjenhuis
uit De Rijp; Elizabeth Kerkhoff overlijdt 22-06-1826; de rest als arbeidersgezin naar VH 14-09-1824 zie hier
05-12-1822
Minke Marinus
uit Leeuwarden; terug naar VK 27-09-1825

1823

21-01-1823
Willem Zuidhoorn met echtgenote Elizabeth Johanna de Vos en kinderen Kornelis Johannes Zuidhoorn, Johannes Zuidhoorn en Jacobus Zuidhoorn Jacobus Zuidhoorn is al voor aankomst in de strafkolonie overleden; Willem Zuidhoorn overlijdt 26-05-1823; de anderen terug naar VK 05-09-1830

30-01-1823
Jan Leer Weidema
uit Harlingen; terug naar VK 22-09-1828

31-01-1823
Tijmen van der Werf met kinderen Trijntje van der Werf en Gerrit van der Werf
uit Zaandam; als arbeidersgezin naar VH 14-09-1824

17-02-1823
Maria Muntz
uit Den Haag; terug naar VK 01-10-1829

17-02-1823
Frans Moker
gedeserteerd 22-04-1823

13-03-1823
Christiaan Stam
nummer B15; deserteert 19-05-1826, maar volgens kolonistendatabase op 29-05 terug; staat in invnr 1585 als met nummer B15 op 19-04-1831 aangekomen??? Hoe dan ook wordt hij ontslagen 15-05-1841

23-03-1823
Julia Maria Ruby weduwe H: Wakker met kinderen Anna Frederika Wakker, Elizabeth Josephine Wakker en Julia Maria Wakker
Julia Maria Wakker overlijdt 25-03-1824; Julia Maria Ruby weduwe H: Wakker overlijdt 14-05-1824; de anderen ontslagen 06-09-1826
23-03-1823
Antje Gesina Molenwijk
ontslagen 22-08-1828

23-03-1823
Jacobus van der Mark
uit Leiden; overgegaan naar het Koloniale DepŰt te Harderwijk 30-07-1826

19-06-1823
Fredrik Eirschutz
uit Den Haag; 03-06-1825 overleden

01-09-1823
Jacobus Pronk
30-07-1826 overgegaan naar het Koloniaal Depot te Harderwijk

04-10-1823
Marijtje de Jong
overlijdt 11-08-1831

30-12-1823
Catharina Smies
bevalt op 14-04-1824 van dochter Leeuwina Smies, die 18-11-1824 naar VK gaat;.Catharina Smies ontslagen 02-03-1827

1824

29-02-1824
Marijtje Pieters Meijs
terug naar VK 06-11-1825

14-08-1824
Petrus Zurings
gedeserteerd 18-08-1824; terug 03-11-1824; terug naar VK 01-10-1829

15-09-1824
Philip Christiaan Pracht met echtgenote Jeanette Christina Schleicher
arbeidersgezin uit VH; terug naar VH 29-06-1826

19-10-1824
Trijntje Tjebbes met kinderen
Jacob Bakker, Klaas Bakker, Marijtje Bakker en Jan Bakker
uit Texel; Klaas Bakker overlijdt 25-01-1825; Jan Bakker overlijdt 10-11-1826; de anderen gaan terug naar VK 26-03-1828
01-11-1824
Maria Christina van den Berg
uit Rotterdam; terug naar VK 22-09-1828

12-12-1824
Alida Bulk
bevalt op 31-12-1824 van Johanna Bulk, die naar de grootouders in de VK gaat; Alida Bulk deserteert 01-01-1825

18-12-1824
Antonie Freemeijer
terug naar VK 01-10-1829

1825

19-04-1825
Seitje van Haften
bevalt 22-07-1825 van Cornelis van Haften, die naar de grootouders in de VK gaat; Seitje van Haften deserteert 20-03-1826; terug 02-08-1827; deserteert 03-10-1827; terug 12-07-1830 en wordt dan overgebracht naar het bedelaarsgesticht

01-05-1825
Johannes Vermeij
overlijdt 22-05-1825

01-06-1825
Jacob van Luijpen met echtgenote Anna Wagenaar en kinderen Pieter van Luijpen, Martinus van Luijpen, Grietje van Luijpen en Antje van Luijpen
uit Maassluis; Pieter van Luijpen gaat in militaire dienst 15-05-1826; op 29-03-1829 wordt geboren Neeltje van Luijpen, die op 07-05-1829 overlijdt; de rest van het gezin gaat terug naar de VK 01-10-1829
16-06-1825
Andries Alblas met echtgenote Johanna Broederhart en kinderen Barend Broederhart, Cornelis Alblas en Apolonia Alblas
Andries Alblas overlijdt 05-09-1825; Apolonia Alblas overlijdt 21-03-1826; Cornelis Alblas overlijdt 28-04-1826; Barend Broederhart ontslagen 08-04-1827; Johanna Broederhart hertrouwt met Pieter Hartog en gaat terug naar VK 03-03-1830

16-06-1825
Tierk Luitjens met echtgenote Willemke Davids Wijngaarden en kinderen David Luitjens, Luitje Luitjens en Jetsche Luitjens
arbeidersgezin uit VH;ontslagen 17-01-1826

23-07-1825
Johannes van der Steen
in militaire dienst 08-05-1826

03-08-1825
Jan Happee
terug naar VK 20-09-1828

01-09-1825
Alida van der Vliet met dochtertje Hendrika van der Vliet
Hendrika van der Vliet overlijdt 14-09-1825; Alida van der Vliet terug naar VK 22-09-1830

10-10-1825
Pieter Hartog met echtgenote Henrietta Maria Gommers en kinderen Johanna Hartog, Petrus Hartog, Leendert Hartog, Antonius Hartog en Bernardina Hartog
Henrietta Maria Gommers overlijdt 19-05-1826; Johanna Hartog overlijdt 16-06-1826; Bernardina Hartog overlijdt 16-07-1826; Pieter Hartog hertrouwt met Johanna Broederhart weduwe Alblas en gaat met gezin terug naar VK 03-03-1830
zie hier
10-10-1825
Willem Gerritse Moen met echtgenote Jannetje Hoogendorp, kinderen Gerrit Moen en Jannetje Moen, en ingedeelden Hendrik Melger en Gerritje Budes
Hendrik Melger overlijdt 29-03-1826; Willem Gerritse Moen overlijdt 13-01-1827; Gerrit Moen overlijdt 13-07-1827; de anderen gaan 26-03-1828 terug naar VK

zie hier
10-10-1825
Willempje van der Dooze weduwe Schoolbroek met dochters Catharina Schoolbroek, Kuinera Scholbroek, Elisabeth Geertrui Schoolbroek en Geertrui Elisabeth Schoolbroek, en ingedeelde Antonius Leenders
Willempje van der Dooze bevalt 07-03-1836 van Arnoldus van der Dooze, die op 25-11-1826 weer overlijdt; Antonius Leenders deserteert 23-06-1826; Elisabeth Geertrui Schoolbroek deserteert 05-08-1829; terug 10-08-1829; Catharina Schoolbroek ontslagen 15-07-1833; Kuinera Scholbroek ontslagen 08-07-1834; Willempje van der Dooze bevalt 12-12-1830 van Willem van der Dooze; ze trouwt bedelaar Christiaan Willem Harbrecht en gaat als arbeidersgezin naar VH 05-05-1838
zie hier
13-11-1825
Hendrik Weerd
gedeserteerd 07-12-1825

13-11-1825
Anna Christina Seiffer
komt rechtstreeks uit Den Haag op contract E49; ontslagen 20-09-1826
zie hier
20-11-1825
Jan Jansen Meij met echtgenote Neeltje Keteman en kinderen Jan Meij en Mietje Meij uit Monnickendam; terug naar VK 01-10-1829
zie hier
20-11-1825
Johanna Godel
zij bevalt op 28-03-1826 van Johanna Godel, die op 14-07-1826 al weer overlijdt; met groot verlof op 04-11-1828, formeel ontslagen 15-05-1829
zie hier
09-12-1825
Karel Schouberg
overlijdt 27-02-1826

14-12-1825
Jan Snoek
deserteert 21-02-1826
zie hier

1826

02-01-1826
Huibert Muissons met echtgenote Alida Catharina de Koning en kinderen Cornelia Muissons, Johanna Muissons en Simon Muissons
komt rechtstreeks uit Rotterdam; als arbeidersgezin naar VH 29-06-1826
zie hier
21-02-1826
Grietje Klaas Jongens weduwe Muis met kinderen Antje Muis, Kornelis Muis en
Grietje Muis
zij bevalt op 19-10-1826 van Arie Jongens, die op 18-04-1828 weer overlijdt; de anderen gaan als arbeidersgezin naar VH 01-10-1829 zie hier
28-05-1826
Bartel Van Schagen
uit Leeuwarden; overgegaan naar het Koloniaal Depot te Harderwijk 30-07-1826
zie hier
22-07-1826
Willem Brauchman met echtgenote Hille Joontje en kinderen Jan Dirk Brauchman, Adriana Brauchman en Frederik Brauchman
arbeidersgezin uit VH; Jan Dirk Brauchman en Adriana Brauchman ontslagen 18-06-1828; de rest van het gezin ontslagen 07-10-1829

30-07-1826
Geertruij Romijn weduwe Bartels
was op 12-09-1825 gedeserteerd uit VK, 30-07-1826 te Gorinchem gevat en naar hier overgebragt; ontslagen 15-05-1829

30-07-1826
Gerrit Molen
krijgt nummer B42; deserteert 24-08-1828; op onbekende datum terug; overlijdt 26-08-1833

08-10-1826
Cornelis Smallenburg
ontslagen 12-07-1827
zie hier
08-10-1826
Kasper van den Berg
ontslagen 06-09-1827
zie hier
08-10-1826
Lodewijk Mulder
ter Dispositie van de heer Kommd. van Overijssel om bij de troepen voor de Indien te worden ingelijfd 15-03-1827
zie hier
08-10-1826
Johannes Cornelis Tuil
ontslagen 01-12-1827
zie hier
08-10-1826
Petronella Jacoba Walraven
terug naar VK 12-10-1828
zie hier
08-10-1826
Jannigje Lammerts
terug naar VK 22-09-1828
zie hier
08-10-1826
J. A. Houwman
voornaam is Titia; terug naar VK 22-09-1828
zie hier
24-10-1826
Jacobus Frans
in militaire dienst 26-02-1827
zie hier
29-10-1826
Jacobus van den Heuvel
uit Amersfoort; terug naar VK 01-10-1829
zie hier
29-10-1826
Jannetje Steunenbrink
uit Steenwijk; overlijdt 03-01-1827
zie hier
30-10-1826
Hendrik Buis met echtgenote Aaltje van Loon en kind Johanna Buis uit Amsterdam; ontslagen 12-09-1829

05-11-1826
Johannes Hermanus Kniesenburg met echtgenote Johanna Klaasen en kinderen Johannes Hendrikus Kniesenburg, Pieternella Kniezenburg, Cornelia Kniezenburgen Johanna Kniezenburg
terug naar VK 01-10-1829
zie hier

1827

15-01-1827
Wolter van Duin
uit Schiedam; deserteert 15-05-1828

03-05-1827
Johannes Evert Roelofswaard
uit Den Haag; was 08-04-1827 gedeserteerd uit VK en 03-05-1827 'uit 's Hage alhier aangebragt'; 'overgeg tot de overz(eesche)  bezittingen' 26-10-1828

10-06-1827
Johannes van Jever(en)
uit Rotterdam; 'overgegaan tot overzeese bezittingen' 07-05-1829

13-06-1827
Antonie van Dalen
zit hier om af te koelen; terug naar VK 15-12-1827
zie hier
13-06-1827
Thomas Sino
uit Den Haag; deserteert 25-06-1827; terug 09-07-1827; ontslagen 01-12-1827

25-06-1827
Johanna Droge weduwe Midderhof met kinderen Petronella Midderhof, Johanna Cornelia Midderhof, Johannes Hendrik Midderhof en Margaretha Hendrika Midderhof
uit Leiden; Johanna Droge weduwe Midderhof overlijdt 24-11-1827; Johannes Hendrik Midderhof overlijdt 04-07-1828; de andere kinderen overgeplaatst naar kindergestichten in VH op particulier contract 01-10-1828 
23-09-1827
Anthonie Mikkers met echtgenote Petronella Vermeulen en kinderen Antonie Mikkers, Johannes Mikkers en Maria Mikkers
uit Leiden; arbeidersgezin uit VH; Johannes Mikkers overlijdt 03-04-1829; op 06-05-1830 wordt geboren Petronella Mikkers; hele gezin ontslagen 03-05-1831
07-10-1827
Reindert Verschoor
uit Amsterdam; terug naar VK 01-10-1829

03-11-1827
Johannes van Borsum met echtgenote Anna Theodora Roosenhoek en kinderen Maria van Borsum, Barend van Borsum, Andreas van Borsum en Jochem van Borsum
uit Groningen; Johannes van Borsum al op 26-10-1827 in de strafkolonie, rest gezin volgt 03-11-1827; hele gezin ontslagen 31-07-1829
zie hier

1828

21-02-1828
Johannes van Hal met echtgenote Marijtje Bakker en kinderen Pieter Johannes Josephus van Hal, Cornelis Hendrik van Hal en Elisabeth Maria van Hal uit Rotterdam; Elisabeth Maria van Hal overlijdt 21-09-1829; Johannes van Hal in militaire dienst (algemene wapening tegen de Belgen) 31-12-1830; rest van het gezin ontslagen 11-04-1831
zie hier
02-05-1828
Johanna Adriana de Bruin
zij bevalt op 23-07-1828 van Arie Johannes de Bruin, die nummer B170 krijgt; beide ontslagen 09-06-1829
zie hier
10-05-1828
Broer Wietses Blom met echtgenote Ike Okkes van der Stok en kinderen Gerrit Blom, Ikke Blom, Eeke Blom en Peternella Blom op 04-05-1830 wordt geboren Hendrika Blom; het hele gezin als arbeidersgezin naar VH 07-10-1831 zie hier
15-05-1828
Pieter Marinus van Aken met echtgenote Maria Bijsterveld
uit Delft; arbeidersgezin uit VH; terug naar VH 12-09-1830

06-06-1828
Luitjen Gosse Wels(tra)
uit Sneek; nummer B764; 'in dienst getreden bij het Alg.Depot der landmacht' 08-03-1830
zie hier
28-10-1828
Jakob Surstelt (Swestelt)
komt rechtstreeks uit Den Haag op contract E65; naar VK 15-11-1833
zie hier
04-11-1828
Pieter Nuijl / Nuil
uit Amsterdam; wees uit VH; overgeplaatst als bedelaarskolonist 01-11-1830
zie hier
10-12-1828
Gijsbertus van Zuilekom
ontslagen 29-08-1829
zie hier
10-12-1828
Catharina Berenvanger / Barenfinger
nummer B 359; blijft voor altijd in de strafkolonie
zie hier
10-12-1828
Johannes Haazen met echtgenote Jacoba van Luin en kind Elisabeth Haazen ontslagen 19-03-1833
zie hier

1829

09-05-1829
Niesje Blokkers weduwe Molenbroek met kinderen Jantje Molenbroek, Frederik Molenbroek, Grietje Molenbroek en Antje Molenbroek
nummers B296 t/m B302; op 28-07-1829 wordt geboren Abraham Blokkers, die overlijdt 25-10-1832; Frederik Molenbroek in militaire dienst 06-11-1830; Grietje Molenbroek ontslagen 31-05-1831; Antje Molenbroek deserteert 05-07-1834; terug 09-08-1834; op 28-10-1834 wordt geboren Magdalena Margaretha Molenbroek, onecht kind van Antje Molenbroek; Magdalena Margaretha Molenbroek overlijdt 15-12-1834; Antje Molenbroek ontslagen 07-01-1839; rest van het gezin terug naar VK 11-10-1841 zie hier
04-07-1829
Francis Harskamp met echtgenote Johanna Margaretha Reike eb kinderen Frans Harskamp, Jacobus Harskamp, Albertus Harskamp, Johannes Harskamp en Jacobus Harskamp (NB: twee maal Jacobus!)
Als arbeidersgezin naar VH 07-10-1831
zie hier
04-11-1829
Maria de Vrede
uit Alkmaar; nummer B972; terug naar VK 04-10-1832
zie hier
04-11-1829
Cornelis Boon met echtgenote Ariaantje Kok, stiefkinderen Jan Duinker en Dirk Duinker, en kinderen Ariaantje Boon, Nicolaas Boon en Bregje Boon
uit Texel; nummer B516; Jan Duinker in militaire dienst 24-04-1830; Bregje Boon overlijdt 01-02-1831; rest gezin terug naar VK 07-10-1831 zie hier
08-12-1829
Franciscus Bodenstaf met vriendin / echtgenote Barbera Hendriks
Franciscus Bodenstaf uit Oosterbeek; Barbera Hendriks uit Tholen en nummer B877; op 16-04-1830 wordt geboren Geertje Bodenstaff; op 01-09-1831 wordt geboren Johannes Bodenstaff; het gezin als arbeidersgezin naar VH 04-10-1832
zie hier

1830

03-01-1830
Geertruij Margaretha Everts
uit Amsterdam; wees uit VH; zij bevalt op 03-01-1830 van Willem Everts, die op 06-07-1832 overlijdt; Geertruij Margaretha Everts wordt ontslagen 15-03-1833
22-03-1830
A Middelhof weduwe van den Berg met kinderen Maria van den Berg, Dirk van den Berg, Hermanus van den Berg, Andries van den Berg en Johanna Sophia van den Berg
uit Leiden; arbeidersgezin uit VH; A Middelhof weduwe van den Berg overlijdt 17-05-1830; Andries van den Berg overlijdt 08-09-1830; Johanna Sophia van den Berg overlijdt 11-09-1830; de overgebleven drie kinderen naar het kindergesticht 12-09-1830
zie hier
28-03-1830
Petronella Jacoba Walraven
uit Rotterdam; nummer B103; overgeplaatst naar de bedelaars 30-06-1830

29-03-1830
Franciscus van Kampen met echtgenote Wilhelmina Jansen en kinderen Maria Francina van Kampen
Wilhelmina Catharina van Kampen
Franciscus van Kampen
arbeidersgezin uit VH; ontslagen 13-07-1833
zie hier
12-09-1830
Lambertus van den As
wees uit VH; terug naar VH 15-10-1832

12-09-1830
Jan Jacob Singler
wees uit VH; ontslagen 26-04-1833

12-09-1830
Jan Happee (2e keer)
wees uit VH; terug naar VH 04-10-1832

01-10-1830
Petrus Antonius Lagerweij met echtgenote Maria de Rooij en kinderen Cornelis Lagerweij en Maria Lagerweij
op 26-04-1832 wordt geboren Pieter Antonie Lagerwei; het gezin wordt ontslagen 25-07-1830
zie hier
01-10-1830
Dirk Wiemes met echtgenote Elisabeth Smies en kinderen Levina Johanna Wiemes, Maria Catharina Wiemes, Cornelia Johanna Wiemes en Gezina Louisa Wiemes overgeplaatst als arbeidersgezin op de Ommerschans 01-02-1832 zie hier
14-11-1830
Dirk de Willigen
nummer B319; in militaire dienst 01-05-1832
zie hier
25-12-1830
Leendert van Kooten met echtgenote Annigje van Wijngaarden en kinderen Wouter van Koten, Teuntje van Koten, Willem van Koten, Maria van Koten, Wilhelmina van Koten, Aagje van Koten, Cornelis van Koten en Pieter van Koten
was hoevenaar op de Ommerschans'terug naar VK 12-01-1833

29-12-1830
Johannes Lehmbroek met echtgenote Petronella Berends en kinderen Maria Catharina Lehmbroek en Kartharina Maria Isabella Lehmbroek
op 19-10-1831 wordt geboren Alida Lehmbroek; Maria Catharina Lehmbroek overlijdt 10-08-1833; het gezin als arbeidersgezin naar VH 21-10-1837 zie hier

1831

21-02-1831
Frans van der Spek
nummer B441; wees uit VH; deserteert 30-10-1833; terug 22-01-1834; ontslagen 10-04-1834

21-02-1831
Hendrikus Lenting
wees uit VH; deserteert 05-08-1833; terug 06-01-1834; in militaire dienst 30-07-1834
zie hier
01-03-1831
Johanna Jacoba Zilver
nummer B442; ontslagen 31-01-1835
zie hier
15-03-1831
Jan Hendrik Jacob Jaspers met vriendin / echtgenote Christina van Welsum
op 23-04-1831 wordt geboren Francina Jaspers; het gezin terug naar VK 12-04-1833
zie hier
11-04-1831
Andries de Vries
wees uit VH; ontslagen 30-03-1836

11-04-1831
Cornelis Pietermans
wees uit VH; terug naar VH 15-10-1833

12-06-1831
Willem Nieuwenhuizen
nummer B430; ontslagen 15-06-1833
zie hier
18-06-1831
Aaltje Wild
nummer B82; terug naar VK 04-10-1832
zie hier
31-08-1831
Abraham van der Meer
nummer 31bis; ontslagen 06-07-1833
zie hier
08-10-1831
Gepke Sipkes de Vries
nummer 11bis; terug naar VK 24-10-1836
zie hier
08-10-1831
Aaltje Freerks Faber
terug naar VK 07-11-1834
zie hier
08-10-1831
Susanna Wilhelmina van Roon
nummer 29bis; ontslagen 14-09-1833
zie hier
12-11-1831
Jan Lodewijk met echtgenote Trijntje Brands en kinderen Jan Lodewijk, Aaltje Lodewijk en Klaas Lodewijk
op 22-12-1834 wordt geboren Fennegchien Lodewijk; het gezin terug naar VK 28-02-1835
zie hier
20-11-1831
Jan Beets
in militaire dienst 03-03-1832
zie hier
20-11-1831
Johanna Severink met kind Zeitje Severink
nummer B188; ontslagen 07=02-1835
zie hier
08-12-1831
Geesje Lodewijk
zij bevalt op 13-03-1832 van Grietje Lodewijk, die op 18-12-1832 overlijdt; Geesje Lodewijk terug naar VK 07-02-1835 zie hier
08-12-1831
Jeltje Merks Verf
nummer 761bis; ontslagen 15-06-1833
zie hier

1832

25-01-1832
Lammigje Brands
nummer B484; zij bevalt op 29-01-1832 van Jan Brands, die op 29-05-1832 overlijdt
zie hier
04-02-1832
Kornelis van Dijk met echtgenote Trijntje Boot
als arbeidersgezin naar VH 21-11-1834
zie hier
14-03-1832
Elsje Jacobs
zij bevalt op 19-05-1832 van Harme Albert Jacobs, die overlijdt 26-12-1832; Elsje Jacobs deserteert 12-01-1833
zie hier
09-05-1832
Jan Hendrik Versluis met kinderen Maria Christina Versluis en Agnes Versluis terug naar VK 26-02-1836
zie hier
09-06-1832
Lijsbeth Bozer
nummer 6bis; terug naar VK 07-11-1834
zie hier
30-06-1832
Adriaan Mollenbeek met echtgenote Maria Frisenaar en kind Maria Mollenbeek
ontslagen 11-02-1834
zie hier
10-09-1832
Simon Wijshoven met echtgenote Antonia Hansen en kinderen Jan Wijshoven, Andries Wijshoven, Hendrik Wijshoven, Elisabeth Alida Wijshoven, Christiaan Wijshoven en Frederik Wijshoven
ontslagen 13-05-1833
zie hier
20-11-1832
Willemina Huisman, vrouw van Le Loux, met voorkinderen Hendrik Huisman en Annetje Huisman, en kinderen Gerritje le Loux, Jan Baptist Pieter le Loux en Lambertus Petrus le Loux
Willemina Huisman overlijdt 05-01-1833; de kinderen terug naar VK 14-10-183 zie hier
31-12-1832
Sijtje Klaas Russelman weduwe Beets met kind Aagje Beets
terug naar VK 11-10-1841
zie hier
31-12-1832
Wilhelmus Johannes Geertsema met echtgenote Catharina Cesar en kinderen Wilhelmina Johanna Geertsema en Petronella Catharina Jacoba Geertsema
ontslagen 19-02-1834
zie hier
31-12-1832
Harmtien Karst
nummer 57bis; overlijdt 27-07-1835
zie hier

1833

01-03-1833
Katharina Kransen Puper met kind Rikardus Puper
Rikardus Puper overlijdt 01-11-1833; op 26-03-1835 wordt geboren Gesina Catharina Puper: Catharina Kransen Puper en Gesina Catharina Puper terug naar VK 15-10-1837
zie hier
23-03-1833
Hendrika Speelmeijer weduwe E. van Rooij, met kinderen Egbert van Rooij, Gerrit Jan van Rooij, Gijsbert van Rooij, Pieter van Rooij en Matthijs van Rooij
Hendrika Speelmeijer trouwt met bedelaarskolonist Gijsbert van Schrevendijk en dan gaat iedereen terug naar VK 28-03-1837
29-03-1833
Josua Thomas van Veldhuijsen
terug naar VK 11-11-1835
zie hier
20-04-1833
Oene Dijkstra
wees uit Veenhuizen; in Oost Indische dienst 06-05-1837
zie hier
20-04-1833
Cornelis van Opzeeland
wees uit Veenhuizen;ontslagen 20-01-1835
zie hier
27-04-1833
Neeltje Snoek met kind Heiltje Snoek
Heiltje Snoek overlijdt 20-10-1834; Neeltje Snoek ontslagen 24-10-1836

08-05-1833
Trijntje Flap met kind Anna Peters
Anna Peters overlijdt 29-11-1836; op 09-12-1835 wordt geboren Petrus Flap; Trijntje Flap en Petrus Flap ontslagen 06-10-1840

10-06-1833
Maria Helena Rutten met kind Peter Rutten
arbeidersdochter uit VH; terug naar VH 21-11-1835
zie hier
23-09-1833
Carolina Smit met kind Maria Elisabeth Smit
veteranendochter uit VH; terug naar VH 17-01-1834

30-09-1833
Johannes Willem Hoffman met vriendin / echtgenote Catharina Penning
op 07-10-1833 wordt geboren Johannes Adamus Hoffman; het gezin terug naar VK 07-02-1835
zie hier
14-10-1833
Catharina van den Broek
ontslagen 20-07-1840
ziehier
16-10-1833
Arnoldus Brinkman met echtgenote Johanna Beijer en kinderen Metje Brinkman, Elisabeth Brinkman, Johanna Brinkman, Arnoldus Brinkman, Trijntje Brinkman, Johannes Brinkman, Jaantje Brinkman, Hendrik Brinkman en Naatje Brinkman
op 16-02-1835 wordt geboren Petronella Brinkman; het hele gezin terug naar VK 30-10-1836
zie hier
16-10-1833
Jan de Jongh
overlijdt 12-10-1835
zie hier
26-10-1833
Frans Hendrik Ietswaard
wees uit VH; in dienst bij de Marine 17-11-1838
zie hier
07-11-1833
Pieter Albertse van Dam
nummer 96bis;terug naar VK 17-11-1835

19-11-1833
Frederikus Temmen
wees uit VH; zat in Wateren; terug naar VH 21-11-1835

1834

18-01-1834
Roelof Laagland
wees uit VH; in dienst bij de Marine 17-11-1838

21-03-1834
Hendrik Batink met vriendin / echtgenote Berendina van Putten
op 30-07-1834 wordt geboren Nicolaas Batink, die overlijdt 13-09-1836; op 23-09-1836 wordt geboren Barend Nicolaas Batink; op 18-04-1839 wordt geboren Johannes Nicolaas Batink; op 06-12-1840 wordt geboren Klazina Wilhelmina Batink; op 09-06-1842 wordt geboren Johanna Margaretha Batink; op 25-05-1844 wordt geboren Hermanus Batink; op 21-09-1846 wordt geboren Marchien Batink; het hele gezin als arbeidersgezin naar VH 04-06-1847

06-04-1834
Geesje van Apeldoorn met kind Jantsie van Apeldoorn
veteranendochter uit VH; terug naar VH 30-11-1836
zie hier
08-04-1834
Johanna Reitenbach weduwe L. de Koning
nummer B975; ontslagen 16-01-1839
zie hier
12-05-1834
Johan Karel Louis Verheij
nummer B975; zoon van Johanna Reitenbach weduwe L. de Koning; ontslagen 16-01-1839 zie hier
12-07-1834
Maria Vrede
nummer B972; terug naar VK 28-03-1842
zie hier
16-08-1834
Martinus Savero of Daniels
nummer B856; in zeedienst 15-06-1839

12-09-1834
Glaudie Vermeulen
nummer B408; terug naar VK 24-10-1836

12-09-1834
Cornelis Simon
nummer B401; ontslagen 31-12-1834

07-10-1834
Job de Valk
nummer B870; ontslagen 11-07-1835
zie hier
14-10-1834
Arnoldus de Vries
ontslagen 28-01-1835
zie hier
29-11-1834
Woltertje van der Weerd met kind Hendrik van der Weerd
nummer B67; terug naar VK 24-10-1836

15-12-1834
Petrus Franciscus Fikkerman
wees uit VH; in Oost Indische dienst o6-05-1837

1835

24-03-1835
Anna Margaretha Bolkesteijn
terug naar VK 23-09-1839
zie hier
08-05-1835
Tijmen Visser met echtgenote Maria Helena Verduin en kinderen Pieter Visser en Antje Visser
ontslagen 19-10-1837

07-07-1835
Aaltje Freerks Faber
nummer 12bis; terug naar VK 06-10-1840
zie hier
07-07-1835
Anna Maria Schuurman
nummer B162; zij bevalt op 01-01-1836 van Jacobus Schuurman, die op 17-05-1836 overlijdt; Anna Maria Schuurman gaat terug naar VK 17-10-1837
14-08-1835
Edze Jurjen Diekema
nummer B289; terug naar VK 29-11-1838

1836

09-01-1836
Jan Hopman
deserteert 10-04-1836

09-01-1836
Hendrika Kruijff
zij bevalt op 03-04-1836 van Jeannette Kruif; ze worden ontslagen 13-03-1837

09-01-1836
Helena Taatgen
zij bevalt op 26-03-1836 van Johanna Taatgen; ze gaan terug naar VK 17-02-1837

30-01-1836
Lena Schruijer
nummer B315; ontslagen 30-09-1839
zie hier
27-02-1836
Therese Wibier
zij bevalt op 27-06-1836 van Maria Margaretha Wibier, die 07-03-1839 overlijdt; Therese Wibier (eigenlijk Dubois) terug naar VK 19-09-1839
zie hier
27-02-1836
Johan Karel Frederik Gaal met echtgenote Geesje Lodewijk en kind Adrianus Gaal
ontslagen 20-05-1836

07-04-1836
Jan Hendrik Jansen
wees uit VH; terug naar VH 11-01-1841

15-04-1836
Jan Bontekoe
wees uit VH; terug naar VH 18-09-1839

12-05-1836
Pieter Albertse van Dam
nummer 96bis; overlijdt 29-06-1840

12-05-1836
Geertrui Melles Koning
nummer 101bis; zij bevalt op 28-07-1836 van Dirk Koning, die op 24-11-1836 overlijdt; Geertrui Melles Koning terug naar VK 03-11-1838
04-06-1836
Pieter de Vogel
wees uit VH; in militaire dienst 16-08-1836

04-06-1836
Albert de Boer
wees uit VH;terug naar VH 18-09-1839
28-06-1836
Johannes Jacobus Bisschops
nummer B658; terug naar VK 19-10-1837

02-08-1836
Johan Pieter Hentze met echtgenote Wilhelmina Agatha Dekker en kinderen Petrus Hentze, Frederikus Carolus Hentze, Elizabetha Hentze en Johannes Hentze
Johannes Hentze terug van desertie 01-10-1836 en alleen hij terug naar VK 01-05-1837; Petrus Hentze overlijdt 19-12-1838; de rest van het gezin terug naar VK 23-09-1839 zie hier
15-08-1836
Johannes Martinus Brakkee
wees uit VH; deserteert 10-07-1838

31-08-1836
Berend Oosterhoff
nummer B974; terug naar VK 03-11-1838

08-09-1836
Albert Hendrik de Boer
wees uit VH; terug naar VH 03-11-1838

08-10-1836
Pieter de Vogel
wees uit VH; ontslagen 11-08-1838

13-11-1836
Rijntje Nannes Fekkes
wees uit VH; ontslagen 07-04-1838

13-11-1836
Petrus Troost
wees uit VH; terug naar VH 18-09-1839

30-11-1836
Jan Wouter Schaardenburg
nummer B852; overlijdt 09-10-1840

30-11-1836
Jan Berends
nummer B483; in Oost Indische dienst 07-02-1838

07-12-1836
Anne Antoons Smal met echtgenote Johanna van Welsum en kinderen Johanna Christina Smal en Adriana Antonia Smal Adriana Antonia Smal overlijdt 12-10-1837; op 03-12-1838 wordt geboren Antoon Smal, die 06-12-1838 overlijdt; op 22-02-1840 wordt geboren Kristiaan Smal, die op 01-10-1841 overlijdt; op 05-02-1845 wordt geboren Arie Antoon Smal; het gezin als arbeidersgezin naar VH 27-09-1845
zie hier

1837

19-01-1837
Wobbigjen Ruiter
nummer 18bis; terug naar VK 03-11-1838
zie hier
29-03-1837
Jannetje van Hulst met kind Gerrit van Hulst nummer 144bis; op 27-05-1837 wordt geboren Maria van Hulst; allen ontslagen 05-09-1840
zie hier
15-04-1837
Jan Zwak met vriendin Neeltje de Vries en kind Petronella de Vries
nummer B613; terug naar VK 27-07-1839
zie hier
22-04-1837
Hendrik Kuiper
wees uit VH; terug naar VH 10-10-1840

22-04-1837
Hendrik Everts
wees uit VH; terug naar VH 03-11-1838
22-04-1837
Hendrik Meijer
wees uit VH; ontslagen 07-04-1838

06-05-1837
Trijntje Jans weduwe Carper met kinderen Schelte Carper en Kleijsjen Muiser en met Trijntje Muiser, onecht kind van Kleijsjen Muiser terug naar VK 17-08-1839
zie hier
16-05-1837
Joseph Keesenberg
wees uit VH; terug naar VH 18-09-1839

26-05-1837
Theodorus Bijkerk met echtgenote Gijsberta van den Hout en kinderen Christiaan Bijkerk, Theodorus Bijkerk, Hermanus Bijkerk, Johanna Adriana Bijkerk, Hendrikus Egbertus Bijkerk en Dorothea Louisa Bijkerk arbeidersgezin uit VH; op 28-05-1837 wordt geboren Theodorus Bijkerk, onecht kind van Dorothea Louisa Bijkerk; Christiaan Bijkerk ontslagen 29-06-1842, terug 10-11-1842; Christiaan Bijkerk in militaire dienst 04-05-1843; Dorothea Louisa Bijkerk en haar kind Theodorus Bijkerk ontslagen 28-10-1842; de rest naar VK 11-03-1844 zie hier
01-08-1837
Jacob Bolten
was na desertie uit VK op de OS aangebracht; in militaire dienst 08-08-1840
zie hier
03-08-1837
Dirk de Waard
nummer B519; terug naar VK 11-10-1841
zie hier
10-08-1837
George Corneille Jacett met vriendin Maria Snoek en kind George Cornelis Snoek
nummer B530; allen ontslagen 10-06-1839
zie hier
07-10-1837
Antonius Beekman
nummer B679; terug naar VK 07-04-1838

15-11-1837
Jan Bleesie met echtgenote Alida Maria Mallee en kinderen Jan Bleesie, Maria Johanna Bleesie, Geertruij Bleesie, Antonij Bleesie en Maria Christina Bleesie op 23-02-1838 wordt geboren Klazina Maria Bleesie; het gezin terug naar VK 23-09-1839
zie hier
19-12-1837
Willem Adriaan Martijn met kinderen Wilhelmina Helena Adriana Martijn, Catharina Wilhelmina Martijn en Willem Martijn
Catharina Wilhelmina Martijn overlijdt 30-05-1838; Willem Martijn overlijdt 16-06-1840; de anderen terug naar VK 06-10-1840 zie hier

1838

06-01-1838
Ruurd Bloksma
nummer 148is; terug naar VK 06-10-1840
zie hier
06-01-1838
Geertrui Franken
terug naar VK 02-10-1839
zie hier
03-03-1838
Josuah Thomas van Veldhuizen
nummer B988; terug naar VK 06-11-1843
zie hier
03-03-1838
Pieter Johannes Heijl met echtgenote Maria van der Zalm en kinderen Pieternella Kleijn (voorkind der vrouw), Maria Heijl, Adrianus Heijl en Hendrik Heijl nummer B434; als arbeidersgezin naar VH 10-10-1840

22-07-1838
Gepke Sipkes de Vries
nummer 11bis; terug naar VK 06-111843
zie hier
31-07-1838
Jacob van Marken
nummer 184bis; terug naar VK 06-10-1840
zie hier
01-08-1838
Willem van der Boor
nummer B735; terug naar VK 01-08-1839
zie hier
11-08-1838
Johannes Staats
nummer B482; terug naar VK 06-10-1843
zie hier
11-08-1838
Sjoukje Ubbes Wijnia weduwe J.B. Roodenburg met kinderen Maria Roodenburg, Cornelia Roodenburg, Rutgers Roodenburg, Trijntje Roodenburg, Anna Elizabeth Roodenburg en Hayo Wagemans
arbeidersgezin uit VH; op 08-03-1839 worden geboren Pietertje Wijnia, die 11-04-1839 overlijdt, en Wiebreggie Wijnia, die 01-03-1840 overlijdt; de anderen terug naar VH 10-10-1840 zie hier
13-09-1838
Johannes Philippus Ocs
nummer B467; terug naar VK 06-10-11840
zie hier
13-09-1838
Leendert van Westerhoven
nummer 204bis; terug naar VK 16-08-1839

13-09-1838
Maria Catharina Koning
nummer 52bis; terug naar VK 06-10-1840
zie hier
06-10-1838
Dirk de Vries
nummer B283; terug naar VK 11-10-1841
zie hier
16-10-1838
Everardus Bastianus Josephus Robijn
nummer B102; terug naar VK 06-10-1840
zie hier
28-10-1838
Franciscus Johannes Hazeloop
terug naar VK 06-10-1840
zie hier
20-11-1838
Hendrik Adrianus Schepman
nummer B1006; terug naar VK 06-10-1840
zie hier
22-11-1838
Hendrik Frederik Wirtz
nummer B383; in militaire dienst 06-03-1839
zie hier

1839

17-01-1839
Klaas Roelofs Oostwoud met echtgenote Joukjen Jelles Veenstra en kinderen Wokke Klazes Oostwoud, Antonetta Oostwoud en Jan Oostwoud
arbeidersgezin uit VH; terug naar VH 10-10-1840
zie hier
26-01-1839
Theodorus Josephus Sprang met echtgenote Eugenie Adriane Porte en kinderen Louiza Hermina Sprang, Augustinus Ignatius Sprang en Aletta Louisa Johanna Sprang
Louiza Hermina Sprang wordt ontslagen 08-06-1839; de rest van het gezin gaat als arbeidersgezin naar VH 10-10-1840 zie hier
10-02-1839
Andries Gijtenbeek
nummer B288; ontslagen 02-03-1840
zie hier
10-02-1839
Jacob Hendrik van Oostendorp met echtgenote Alida Johanna van Munster en kinderen Maria Johanna van Oostendorp, David Franciscus van Oostendorp en Franciscus Johannes van Oostendorp
Alida Johanna van Munster overlijdt 22-01-1841; de rest van het gezin als arbeidersgezin naar VH 25-10-1842
zie hier
15-02-1839
Berendina Hendrika Beumers
nummer 141bis; wordt in Veenhuizen-2 vastgehouden; terug naar VK 06-10-1840

18-02-1839
Gezina Hilbers
arbeidersdochter uit VH; zij bevalt op 25-03-1839 van Berendina Hilbers; terug naar VH 10-10-1840
zie hier
19-02-1839
Jacob Mollenvanger
nummer B24; ontslagen 23-04-1839
zie hier
22-02-1839
Anthonij Hartgers
nummer B698; terug naar VK 22-12-1841
zie hier
02-03-1839
Johannes van Lanthem
nummer B977; terug naar VK 06-10-1840
zie hier
27-04-1830
Leendert de Goederen
wees uit VH; wordt in Veenhuizen-2 vastgehouden; in militaire dienst 13-08-1839
WEES
15-06-1839
Gezina Waardenburg
nummer B313; zij bevalt op 24-06-1839 van Clasina Waardenburg, die op 24-07-1839 overlijdt; Gezina Waardenburg ontslagen 26-09-1840
zie hier
15-06-1839
Klaas Batink met echtgenote Hendrikje Jannigje Douwes en kinderen Gerritje Jannes Batink, Roelof Batink en Aaltje Batink
nummer B68; Gerritje Jannes Batink met verlof juni 1842, formeel ontslagen 23-05-1843; de rest van het gezin terug naar VK 06-11-1843
zie hier
26-06-1839
Klaas de Vries
terug naar VK 31-03-1841
zie hier
26-06-1839
Jan Werf
terug naar VK 29-08-1839
zie hier
18-07-1839
Petrus van der Korst met echtgenote Maria van Emmelen en kinderen Wilhelmina van der Korst, Johanna van der Korst, Dorus van der Korst, Petrus van der Korst, Theodora van der Korst en Adrianus van der Korst
Adrianus van der Korst terug uit militaire dienst 31-08-1839; Petrus van der Korst (senior) deserteert 03-01-1840, terug 08-01-1840; Adrianus van der Korst deserteert 12-05-1831, terug 15-07-1841; Adrianus van der Korst in militaire dienst 04-12-1841, terug 25-06-1843; Johanna van der Korst met ontslag 10-09-1842, terug 04-12-1842; het gezin als arbeidersgezin naar VH 11-11-1843
zie hier
04-08-1839
Gerrit Weenink
gevestigd uit het legaat Mej Gotz te 's Hage; onder de bedelaars gebracht in VH 04-03-1858

02-09-1839
Johannes van der Zijden met echtgenote Margaretha Koedam en kinderen Pieter van der Zijden, Hendrik Frank van der Zijden, Cornelis van der Zijden, Teunis van der Zijden en Johanna Cornelia van der Zijden
terug naar VK 25-10-1841

14-10-1839
Laurens Augustijn
terug naar VK 11-11-1840
zie hier
14-10-1839
Johanna Hochepied
nummer B426; ontslagen 08-07-1845
zie hier
07-11-1839
Albert de Boer
wees uit VH; ontslagen 30-03-1844

07-11-1839
Joseph Keesenberg
wees uit VH; in dienst bij de Marine 09-10-1840

10-12-1839
Hendrik Mulder
nummer B820; deserteert 14-07-1840
zie hier
15-12-1839
Willem van der Valk met kinderen Johannes Willem Carel van der Valk en Theodorus August Ferdinand van der Valk
arbeidersgezin uit VH; gevestigd in VH-2 maar horen bij de strafkolonie; de kinderen ondergebracht in VH-3 16-12-1839, kinderen ontslagen 14-02-1840; Willem van der Valk overlijdt 05-05-1840

1840

01-02-1840
Klaas Loenen met echtgenote Jannetje Hooft en kind Pieter Adrianus Loenen
terug naar VK 06-11-1843
zie hier
11-02-1840
Margaretha Verboom
zij bevalt op 07-03-1840 van Teunis Verboom; beiden gaan terug naar VK 11-10-1841

01-02-1840
Martinus Haakmeester met echtgenote Wilhelmina Krul
nummer B443; terug naar VK 28-10-1840
zie hier
04-03-1840
Josephus Verstaaij  de Melger
nummer B464; terug naar VK 11-10-1841

19-03-1840
J. Kirssener weduwe D. Gerritsen met kinderen Derkje Schraweg, Gerritjan Kirssener,Johanna Elizabeth Kirssener, Emilia Julia Delmoitier en Jenneken Kirssener arbeidersgezin uit VH; ontslagen 01-04-1844
zie hier
20-03-1840
Johan Karel Voorbrood
nummer B984; terug naar VK 18-01-1845
zie hier
14-04-1840
Desire Joseph le Clerc
nummer B1016; ontslagen 26-04-1841
zie hier
13-05-1840


29-05-1840
Daniel van Dinteren, na twee weken gevolgd door:
echtgenote Johanna Kleijn en kinderen Maria Petronella van Dinteren en Apolonia van Dinteren
nummer B737

nummers B738, B740 en B741; Apolonia van Dinteren ontslagen 06-10-1840, terug 01-12-1840; het hele gezin ontslagen 01-04-1842

zie hier
29-05-1840
Laurina Francot
terug naar VK ..-10-1841
zie hier
13-06-1840
Gerben Dijkstra
nummer 113bis; overlijdt 28-11-1841

20-06-1840
Jan Bakker
wees uit VH; deserteert 16-01-1842, terug 17-01-1842; in militaire dienst 27 April 1843

20-06-1840
Johannes Visser
wees uit VH; terug naar VH 11-01-1841

20-06-1840
Edze Jurjen Diekema
nummer B289; ontslagen 13-02-1843

25-06-1840
Johannes Brinkman
terug naar VK 12-07-1840

25-06-1840
Jan Samuel Adee
terug naar VK 11-10-1841

01-07-1840
Sara Posener
terug naar VK 11-10-1841
zie hier
01-07-1840
Cornelis Nicolaas Goudsbloem
nummer B971; terug naar VK 11-10-1841
??
10-09-1840
Alberdina Maria Elizabeth Coenegracht
nummer B1013; ontslagen 12-12-1840
??
12-09-1840
Jan Feenstra
wees uit VH; ontslagen 06-05-1841

12-09-1840
Christiaan Kraan
wees uit VH; terug naar VH 11-01-1841

12-11-1840
Jan Willem Vreeling met echtgenote Neeltje Groenewoud en kinderen Berendina Groenewoud en Willem Vreeling en schoonmoeder Maretje Donker weduwe Groenewoud
nummer B15; op 01-10-1842 wordt geboren Barend Vreeling; het gezin terug naar VK 06-11-1843
??
12-11-1840
Joseph van der Lugt met echtgenote Maria Wilhelmina Rika Reling en schoonmoeder Maria Reling
nummer Joseph van der Lugt B329; nummer Maria Reling 191bis; op 11-07-1842 wordt geboren Johanna Maria van der Lugt; het gezin als arbeidersgezin naar VH 27-09-1845
??
01-12-1840
Geertje Attes met kind Hendrika Attes
gevestigd te Veenhuizen-2; ontslagen 02-06-1843
??

1841

01-01-1841
Harmen Jans Moonen
wees uit VH; overlijdt 01-03-1843

02-01-1841
Jan Hendrik Samuel Hilkemeijer
terug naar VK 11-10-1841
??
05-01-1841
Egbert van Rooi
gevestigd in Veenhuizen-2; deserteert 11-01-1841
??
13-01-1841
Rensje Jans Lubeck
terug naar VK 11-10-1841
??
15-02-1841
Guillaume Cornelis Moorrees
nummer 269bis; van desertie teruggebracht op de OS; ontslagen 12-08-1842
??
20-02-1841
Carolina Penning met kind Gijsbert Penning
Gijsbert Penning overlijdt 14-10-1842; Carolina Penning terug naar VK 19-05-1843
??
08-03-1841
Lijsbeth Bozer
nummer 6bis; terug naar VK 06-11-1843
??
07-04-1841
Ruurd Bloksma
nummer 148 bis; ontslagen 24-05-1843
??
07-04-1841
Hendrika Jacoba van der Walle met kind Harmen Egbertus van der Walle
Harmen Egbertus van der Walle overlijdt 20-04-1841; Hendrika Jacoba van der Walle terug naar VK 19-05-1843 ??
10-04-1841
Willem Frederik Stam
wees uit VH; terug naar VH 02-11-1843

10-04-1841
Johannes Pernet
wees uit VH; ontslagen 22-04-1843
10-04-1841
Cornelis de Haas
wees uit VH; ontslagen 05-05-1842
10-04-1841
Rein Frederiks Akkerboom
wees uit VH; ontslagen 22-04-1843
14-05-1841
Franciscus Johannes Hazeloop
van desertie teruggebracht op de OS; terug naar VK 18-01-1845 ??
22-05-1841
Johannes Jacobus Aanhout met echtgenote Johanna van Roest  en kinderen Johannes Aanhout en Hendrik Aanhout
als arbeidersgezin naar VH 27-09-1845
??
06-06-1841
Joseph Struijlaart
wees uit VH; deserteert 02-08-1842, terug 12-03-1843, deserteert 05-07-1843, terug 18-07-1843; ontslagen 28-03-1845
06-06-1841
Jacobus Walon
wees uit VH; deserteert 05-07-1843, terug 08-07-1843; in militaire dienst 11-05-1844
07-06-1841
Gijsbertus Gerardus Jansen
wees uit VH; ontslagen 07-05-1842
10-06-1841
Aaltje Freerks Faber
nummer 12bis; ontslagen 06-01-1843
??
23-06-1841
Wilhelmina Molenkamp
terug naar VK 15-03-1842
??
23-06-1841
Johannes Hendrikse Kok net zoon Henricus Kok en schoondochter Geertrui Pieters Boensma en kleindochter Helena Kok
nummer B780; terug naar VK 24-11-1843
??
05-07-1841
Hendrik Kuiper
wees uit VH; ontslagen 28-05-1842

10-07-1841
Johannes Petrus van Keulen
nummer B92; komt van een hoeve bij de OS; in militaire dienst 10-09-1842
??
03-08-1841
Johannes Hendrikus Penning
terug naar VK 24-10-1842
??
15-08-1841
Leonardus de Jongh
nummer B541; terug naar VK 24-10-1842
??
31-08-1841
Maria Louise Hillegonda van den Berg wees uit VH; gevestigd in Veenhuizen-3; terug naar VH 22-04-1843

21-09-1841
Johannes Philippus Ocs
nummer B467; van desertie teruggebracht op de OS; ontslagen 17-03-1843 ??
21-09-1841
Willem Eigendaal
nummer B704; van desertie teruggebracht op de OS; deserteert:08-10-1841. terug 14-10-1841; ontslagen 23-07-1842 ??
28-09-1841
Teuntje van Kooten
zij bevalt op 16-10-1841 van Liefke van Kooten, die overlijdt 25-11-1841; Teuntje van Kooten terug naar VK 19-05-1843
??
10-10-1841
Grietje Willemsen
wees uit VH; gevestigd in Veenhuizen-2; zij bevalt op 31-05-1846 van Ferdinand Jacobus Willemsen, die overlijdt 01-09-1846; met groot verlof 06-08-1847; formeel ontslagen 01-09-1850

10-01-1841
Wilhelmus Nicolaas Servatius van Eek
wees uit VH; ontslagen 20-11-1841
26-10-1841
Hermanus de Vries
terug naar VK 06-01-1843
??
26-10-1841
Hermanus Havermans met echtgenote Elizabeth Rubeling en kinderen Johannes Havermans, Maria Havermans en Anna Elizabeth Havermans
nummers 688, 700, 719, 723 en 735; als arbeidersgezin naar VH 03-10-1846
??
09-11-1841
Tonnes Jans Nieuwenhuis
gevestigd te Veenhuizen-3; overlijdt 03-01-1843
??
04-12-1841
Sjoukje Ubbes Wijnia weduwe J.B. Roodenburg met kinderen Maria Roodenburg, Cornelia Roodenburg, Rutgers Roodenburg, Trijntje Roodenburg, Anna Elizabeth Roodenburg en Hayo Wagemans
arbeidersgezin uit VH; terug naar VH 06-07-1842
??
15-12-1841
Jan Hendrik Jansen
wees uit VH; ontslagen 29-04-1843

15-12-1841
Petrus Wind
wees uit VH; ontslagen 28-05-1842

1842

17-02-1842
Adrianus de Jonge
nummer B390; in militaire dienst 05-05-1842
??
10-03-1842
Hubertus Jacobs Kerkhoven
wees uit VH; terug naar VH 02-11-1843
16-04-1842
Antonius Jacobs Kerkhoven
wees uit VH; terug naar VH 02-11-1843
16-04-1842
Willem Waldekker
wees uit VH; deserteert 02-08-1842, terug 27-08-1842;  deserteert 08-11-1843

26-04-1842
Hendrik Gijsbert de Jong
nummer B1021; ontslagen 13-05-1844
??
03-05-1842
Cornelia Langenberg met kind Adrianus Jacob Langenberg
deserteren 23-10-1842
??
11-05-1842
Maria de Vrede
nummer B972 ; ontslagen 19-08-1843
??
14-06-1842
Volkert Jans Siebold met echtgenote Geertruida van Limbeek en kinderen Johanna Egberdina Siebold en Geert  M. Siebold
arbeidersgezin uit VH; Geert  M. Siebold overlijdt 06-07-1842; op 16-09-1842 wordt geboren Geert Siebold, die overlijdt 23-09-1842; op 07-04-1844 wordt geboren Egberdina Siebold; het gezin terug naar VH 27-09-1845 ??
18-07-1842
Mijntje Koude
wees uit VH; zij bevalt op 22-07-1842 van Jacoba Wilhelmina Koude, die overlijdt 06-03-1843; Mijntje Koude terug naar VH 13-03-1845

19-07-1842
Pieter van der Sluis
in militaire dienst 29-08-1843
??
21-07-1842
Johannes Hendrikus Hendriks
wees uit VH;deserteert 25-12-1842, terug 26-07-1843; deserteert 30-10-1843, terug 07-07-1848; deserteert 26-09-1848, terug 28-09-1848; ontslagen 17-11-1848

21-07-1842
Johannes Maheij
wees uit VH; terug naar VH 25-01-1845
21-07-1842
Luitje Jans Bartholm
wees uit VH; ontslagen 30-03-1844
21-07-1842
Jacob Spek
wees uit VH; terug naar VH 30-10-1846
21-07-1842
Johannes Philippus Schoonderbeek Schreinder
wees uit VH; deserteert 15-12-1842, terug 26-04-1843; deserteert 04-05-1843, terug 10-06-1843; deserteert 01-07-1843
21-07-1842
Cornelis de Jager
wees uit VH; in militaire dienst 17-06-1844
13-08-1842
Cornelia Penning
terug naar VK 27-12-1843
??
13-08-1842
Dina van der Kleij
terug naar VK 08-05-1843
??
13-08-1842
Trientje van Bruggen
nummer B501; terug naar VK 12-09-1845
??
13-08-1842
Johannes Arsi
terug naar VK 29-01-1844
??
24-08-1842
Gerrit Launhardt
nummer B357; ontslagen 26-07-1844
??
09-09-1842
Franciscus Vrijdael
nummer B501 en nummer B502; deserteert op onbekende datum, terug 24-06-1844; deserteert 25-07-1845, terug 24-06-1846; deserteert 22-07-1846, terug 28-07-1846; deserteert 08-09-1846 ??
28-09-1842
Johannes Machiel Kemper
terug naar VK 06-11-1843
??
29-10-1842
Jacobus Jaspers
wordt eerst ondergebracht in Veenhuizen-2; trouwt 08-06-1844 met Christina van Welsum weduwe J. H.J. Jaspers en wordt dan bij dat gezin gevoegd; met dat gezin terug naar VK 11-03-1847 ??
29-10-1842
Christina van Welsum weduwe J. H.J. Jaspers met kinderen Francina Jaspers, Arie Johannes Evert Jaspers, Cornelis Johannes George Jaspers, Maria Barbera Jaspers, Christiaan Jaspers en Pieter Jaspers en schoonvader Crijn Cornelis Jaspers
op 11-01-1843 wordt geboren Jacobus van Welsum, die overlijdt 13-03-1845; Crijn Cornelis Jaspers overlijdt 28-02-1844; Christina van Welsum weduwe J. H.J. Jaspers trouwt 08-06-1844 met Jacobus Jaspers; op 18-08-1845 wordt geboren Jacobus Jaspers; hele gezin terug naar VK 11-03-1847 ??
29-10-1842
Mens Hoen
terug naar VK 18-01-1845
??
29-10-1842
Jacobus de Vries
nummer B262; terug naar VK 18-01-1845
??
29-10-1842
Gerardus Johannes de l'Orme
nummer B402; ontslagen 14-09-1844

10-12-1842
Gerrit van Zwol met echtgenote Maria Alida Keetman en kinderen Klaasje van Zwol, Trijntje van Zwol, Jacob van Zwol, Fredrica Maria van Zwol en Jan van Zwol
nummer B31; Jan van Zwol overlijdt 31-01-1843; op 25-08-1844 wordt geboren Johanna van Zwol; Trijntje van Zwol overlijdt 12-10-1846; rest gezin terug naar VK 02-12-1846
17-12-1842
Dirk de Vries
nummer B283; ondergebracht in strafkolonie Veenhuizen-2; terug naar VK 08-10-1845

1843

10-01-1843
Johannes Inpijn
wordt per 31-07-1844 samen met Margaretha Kosius beschouwd als gezin; samen terug naar VK 04-09-1846
25-03-1843
Margaretha Kosius
wordt per 31-07-1844 samen met Johannes Inpijn beschouwd als gezin; samen terug naar VK 04-09-1846
20-01-1843
Dolfina le Bruin met kind Johannes Jacobus le Bruin
veteranendochter; ondergebracht in strafkolonie Veenhuizen-2; Jacobus le Bruin overlijdt 18-07-1843; Dolfina le Bruin terug naar VH 07-10-1843
14-02-1843
Apolonia Cornelia Afterbag
nummer B543; zij bevalt op 21-03-1843 van George Frederik Afterbag; moeder en kind worden ontslagen 22-11-1845
zie hier
13-03-1843
Dirk Pauw
nummer B720; terug naar VK 06-11-1843

13-03-1843
Lambertus Josephus Schouten
terug naar VK 17-04-1844

13-03-1843
Geertrui van Hoogmoed
terug naar VK 06-09-1843
13-03-1843
Pieter de l' Orme
nummer B394; ontslagen 14-09-1844

13-03-1843
Thomas Breems
nummer B816; terug naar VK 12-09-1845

13-03-1843
Jan van Waalwijk
nummer B1019; deserteert 25-05-1844

13-03-1843
Sophia Catharina Friess
terug naar VK 12-09-1845

18-04-1843
Wilhelmina Fake van Slooten
nummer 1037; ondergebracht in strafkolonie Veenhuizen-2; ontslagen 15 Aug 1847
12-05-1843
Jan Scherps
wees uit VH; terug naar VH 15-09-1845

20-05-1843
Adriaan Pelt
terug Pelt naar VK 18-01-1845

22-05-1843
Helena Wilhelm
dochter arbeidersgezin; zij bevalt op 21-06-1843 van Johannes Wilhelm, die overlijdt 04-07-1843; Helena Wilhelm terug naar VH 28-01-1845
26-05-1843
Anna Maria van Oostendorp
dochter arbeidersgezin dat inmiddels in VK woont; naar VK 09-10-1846

24-08-1843
Dirk de Waard
nummer B519; terug naar VK 18-01-1845

28-08-1843
Christiaan Kraan
wees uit VH; deserteert 21-10-1844, terug 17-01-1845; wordt ondergebracht bij de bedelaars 18-11-1845

28-08-1843
Johan August Maria Spiesen
wees uit VH; in militaire dienst 16-10-1843
05-09-1843
Gepkjen van der Werf
nummer 215bis; zij bevalt op 02-11-1843 van Johannes van der Werf , die overlijdt 14-06-1847; zij bevalt op 18-09-1847 van Anna van der Werf; moeder en kind ontslagen 21-04-1849

05-09-1843
Jan Baptiste Peter le Loux
terug naar VK 01-06-1844

05-09-1843
Lambertus Petrus le Loux
terug naar VK 01-06-1844
05-09-1843
Alida Johanna Landsbach
terug naar VK 17-04-1844

06-09-1843
Roelof Logeman
ondergebracht in strafkolonie Veenhuizen-2; ontslagen 24-04-1847
13-11-1843
Fokke de Swart
wees uit VH; zat in Wateren; ontslagen 08-07-1845

25-11-1843
Hendrik Matena met echtgenote Gijsje Mulder en kind Helmina Matena
nummer B255; terug naar VK 14-07-1845

1844

12-03-1844
Elisabeth Thoss met kind Apolonia Thoss
Apolonia Thoss overlijdt 12-12-1844; Elisabeth Thoss terug naar VK 04-03-1846
12-03-1844
Klaas Hameka
nummer B572; ondergebracht in strafkolonie Veenhuizen-2; terug naar VK 28-11-1846
12-03-1844
Jeltje Klazes Riemersma weduwe Dijkstra met kinderen Klaas Dijkstra, Durk Dijkstra en Lolkje Dijkstra
op 11-07-1844 wordt geboren Elisabeth Dijkstra; het gezin als arbeidersgezin naar VH 11-03-1847

09-04-1844
Jan Vergeer
wees uit VH; nummer B127; in militaire dienst 23-04-1844

09-04-1844
Johannes Wijnand Jonkman
wees uit VH; nummer B370; in militaire dienst 10-09-1844

09-04-1844
Johan Frederik Bolling
wees uit VH; ontslagen 20-05-1845

09-04-1844
Hendrik Jacobus van Heil
wees uit VH; overlijdt 30-06-1844

09-04-1844
Fredrik Karel Haldiman
wees uit VH; in militaire dienst 21-06-1844
25-05-1844
Willem Frederiks Mohrs
nummer B986; deserteert 17-06-1844

25-06-1844
Jacob Alberts Keizer
wees uit VH; in militaire dienst 09-05-1845

19-07-1844
Johannes Smit
wees uit VH; ontslagen 12-04-1845

19-07-1844
Klaas Willemsen Hoek
wees uit VH; in zeedienst 04-10-1845
27-07-1844
Durk van der Feer
nummer 345bis; terug naar VK 12-09-1845

27-07-1844
Jacob Leonard
wees uit VH; nummer B1006; terug van desertie 27-07-1844; deserteert weer 12-10-1844, terug 14-10-1844; ontslagen 21-04-1846

15-08-1844
Johannes Philippus Schoonderbeek Schreinder
wees uit VH; deserteert 04-10-1844, terug 21-11-1844; ontslagen 28-03-1845

03-09-1844
Willemina Zwaan
nummer B546; ontslagen 01-04-1847

10-09-1844
Johannes Hendrikus Penning
in zeedienst 09-03-1847

10-09-1844
Koene Jonker
terug naar VK 12-09-1845

21-09-1844
Jan Witkop
nummer B500; terug naar VK 20-09-1846

13-11-1844
Johan George de Jongh
nummer B1034; overlijdt 29-03-1852

13-11-1944
Cornelis Broekhuizen
in militaire dienst 07-05-1845

16-12-1844
Berendtje Hendriks Mast
nummer 262bis; van desertie  terug 16-12-1844; ontslagen 20-04-1848

1845

03-01-1845
Theodorus Josephus Sprang met echtgenote Eugenie Adriane Porte en kinderen Augustinus Ignatius Sprang, en Aletta Louisa Johanna Sprang en Theodorus Josephus Antonius Sprang
arbeidersgezin uit VH; ontslagen 27-04-1846

02-02-1845
Antonius Beekman
terug naar VK 04-09-1846

12-03-1845
Arie Harmsen
nummer B1042; ontslagen 21-03-1845

14-03-1845
Elizabeth v d Linde weduwe Ponse met kind Jacomina Ponse
nummer B268; Elizabeth v d Linde weduwe Ponse overlijdt 28-06-1847; Jacomina Ponse ontslagen 07-07-1849
14-03-1845
Jan Arends
nummer B503; terug naar VK 06-09-1846

21-03-1845
Hendrika van Putten
nummer B64; na desertie uit VK op de OS aangebracht 21-03-1845; terug naar VK 20-11-1849

08-04-1845
Trientje Stevens
nummer B495; terug naar VK 20-09-1846

09-04-1845
Lijsbeth Boozer
nummer 6bis; terug naar VK 21-08-1848

09-05-1845
Christina Brakshoofden
dochter van een veteranengezin; zij bevalt op 25-06-1845 van Christina Wilhelmina Brakshoofden, die overlijdt 16-10-1845; Christina Brakshoofden ontslagen 10-02-1847
24-05-1845
Baan Metzelaar
nummer B425; terug naar VK 07-04-1847

11-06-1845
Dirk de Waard
nummer B519; in militaire dienst 03-05-1847

13-06-1845
Frederik Derks
wees uit VH; met groot verlof 07-05-1847; formeel ontslagen 21-04-1848

17-06-1845
Wubbe Weening
nummer B475; terug naar VK 15-07-1847

14-07-1845
Jan Lodewijk met kinderen Jan Lodewijk, Aaltje Lodewijk, Klaas Lodewijk, Fennegchien Lodewijk, Margaretha Lodewijk en Reinder Lodewijk
nummer B55; was hoevenaar; Reinder Lodewijk overleden 25-06-1847; het gezin terug naar VK 13-04- 1849

29-07-1845
Frederik Hienkens
nummer B479; ondergebracht in strafkolonie Veenhuizen-3; ontslagen 26-05-1853

05-08-1845
Antonius Tuinman
nummer B702; terug naar VK 15-07-1847

26-08-1845
Antonia Jacoba Bosch
nummer B586; terug naar VK 15-07-1847

10-09-1845
Gepke Sipkes de Vries
nummer 11bis; overlijdt 31-05-1848

10-09-1845
Willem de Vries
terug naar VK 28-10-1846

10-09-1845
Johanna Sara Risseeuw
nummer 332bis of 532bis; ontslagen 02-07-1853

10-09-1845
Hendrika van der Heijden met kind Maria Hubert
nummers B1107 en B1009; Maria Hubert overlijdt 18-04-1846; Hendrika van der Heijden terug naar VK 25-08-1847
10-09-1845
Antonie Johannes van Leeuwen
nummer B118; deserteert 02-06-1847, terug 06-06-1847; ontslagen 31-08-1849

18-10-1845
Pieter Hoogeboom
wees uit VH; ontslagen 01-04-1847

18-11-1845
Harmen Schouwman
nummer B473; deserteert 10-03-1846, terug 29-03-1846; deserteert weer 04-05-1846

22-11-1845
Godschalk Mozes van den Berg
ondergebracht in strafkolonie Veenhuizen-2; terug naar VK 21-09-1846

22-11-1845
Albertus Boon
terug naar VK 03-06-1846

22-11-1845
Heijman Menist
ondergebracht in strafkolonie Veenhuizen-2; als arbeider naar VH 21-09-1846
13-12-1845
Andries Evert Kok
wees uit VH; in mililaire dienst 27-07-1846

13-12-1845
Pieter Wijnand Smit
wees uit VH; deserteert 02-06-1847, terug 04-06-1847; in militaire dienst 22-07-1850

27-12-1845
Jan Klazes Rootje
nummer B161; ondergebracht in strafkolonie Veenhuizen-2; ontslagen 31-03-1848

1846

11-01-1846
Thomas Breems
nummer B816; in zeedienst 09-03-1847

16-01-1846
Willebrordus Buijsen
wees uit VH; ontslagen 27-03-1846

03-02-1846
Klaas Batink met echtgenote Hendrikje Jannigje Douwes en kinderen Roelof Batink en Aaltje Batink
nummer B68; ontslagen 15-04-1847

03-02-1846
Johannes Nicolas Klijnťe met echtgenote Petronella van Haasteren en kinderen Jacobus Klijnťe, Johannes Jacobus Klijnťe, Katharina Klijnťe en Johannes Nicolaas Klijnťe
Johannes Jacobus Klijnťe met verlof 26-07-1846, terug 13-08-1846; het gezin terug naar VK 02-12-1846

14-02-1846
Lena Donker
dochter arbeidersgezin; zij bevalt op 07-05-1846 van Johanna Helena Donker, die overlijdt 29-05-1846; Lena Donker ontslagen 14-04-1847
19-02-1846
Isaac Aartman
nummer B130; terug naar VK 09-06-1847

19-02-1846
Durk van der Feer
nummer 345bis; ontslagen 18-11-1847

27-02-1846
Wikjen Klazes Kamstra met kind Klaas Kamstra,
arbeidersgezin; ondergebracht in strafkolonie Veenhuizen-2; Klaas Kamstra overlijdt 29-05-1847; Wikjen Klazes Kamstra ontslagen 01-05-1849

28-03-1846
Frederik Willem Remer
wees uit VH; komt uit Wateren; terug naar VH 30-05-1846

28-03-1846
Barend Huijsers
wees uit VH; komt uit Wateren; terug naar VH 30-05-1846
28-03-1846
Bernardus du Bois
nummer B866; terug naar VK 21-04-1848

28-03-1846
Hermanus Krabbendam met echtgenote Maria van der Hoek weduwe Penning en kinderen Catharina Penning, Johannes Jacob Penning en Elisabeth Penning
nummer B364; als arbeidersgezin naar VH 04-09-1847

04-04-1846
Evert den Dulk met echtgenote Johanna Aart en kinderen Cornelia den Dulk, Johanna den Dulk, Adriana den Dulk, Hendrik den Dulk, Vemia den Dulk, Petronella den Dulk en Evert den Dulk arbeidersgezin uit VH; Cornelia den Dulk en Johanna den Dulk ontslagen 21-05-1847; Adriana den Dulk drie maanden verlof 21-05-1847, formeel ontslagen 21-11-1847; Evert den Dulk (sr) overlijdt 17-09-1849; Hendrik den Dulk in militaire dienst 01-03-1850; rest van het gezin terug naar VH 26-11-1850

10-04-1846
Nicolaas Rozier
wees uit VH; terug naar VH 29-06-1846

10-04-1846
Franciscus Theodorus Westerhof
wees uit VH; terug naar VH 29-06-1846
14-04-1846
Adrianus Geurtse met echtgenote Eke Toornstra en kinderen Gerardus Geurtse, Hendrika Geurtse, Hendrina Geurtse, Johanna Geurtse en Naatje Geurtse
terug naar VK 20-11-1849

18-04-1846
Alexander Etieijn
nummer B1023; overlijdt 07-08-1846

21-04-1846
Eva Brook
nummer 272bis; van desertie terug op de OS binnengebracht 21-04-1846; terug naar VK 26-08-1847

30-05-1846
Antje Tuinstra weduwe Ligthart met kind Tjalling Ligthart
nummers 234bis en 236bis; arbeidersgezin uit VH; Antje Tuinstra, wed Ligthart bevalt op 05-07-1846 van Hille Tekes Tuinstra, die overlijdt 20-06-1847; de anderen terug naar VH 24-11-1849

16-06-1846
Frans Helleman
nummer B828; terug naar VK 07-04-1847

27-07-1846
Johannes Koel
wees uit VH; ontslagen 27-05-1847

21-08-1846
Johan Carel Voorbrood
nummer B984; overlijdt 08-05-1849

21-08-1846
Jacob Kierpensius
nummer B1014; overlijdt 04-05-1847

21-08-1846
Geertje Snoek
terug naar VK 27-10-1847

21-08-1846
Maria Lensink
overlijdt 19-02-1858

21-08-1846
Gerrit de Zeeuw
nummer B821; terug naar VK 21-04-1848

21-08-1846
Jan de Vries
nummer B262; terug naar VK 21-04-1848

21-08-1846
Willem Hendrikus Bijlaart met echtgenote Willemina Adriana van Putten en kinderen Jacobus Hendrikus Bijlaart, Hendrik Bijlaart en Willem Hendrik Bijlaart Jacobus Hendrikus Bijlaart In militaire dienst 09-03-1848; het gezin terug naar VK 20-11-1849

28-08-1846
Amerenska  Harmens Westra met kind Johannes Westra
Johannes Westra overlijdt 13-02-1847; Amerenska  Harmens Westra ontslagen 25-03-1850
28-08-1846
Harmanus de Haas
nummer B492; deserteert 23-08-1847

28-08-1846
Aaltje de Jong
nummer B472; deserteert 09-09-1846

01-09-1846
Matthijs Koopman
wees uit VH; terug naar VH 24-11-1849

15-09-1846
Dirk de Vries
nummer B283; overlijdt 12-03-1849

15-09-1846
Jacobus de Vries
nummer B262; ontslagen 05-04-1847

10-10-1846
Anthonij Hartgers
nummer B698; overlijdt 23-03-1851

10-10-1846
Cornelis Kraaijmaat
nummer B814; terug naar VK 07-04-1847

10-10-1846
Hendrik Westerveld met echtgenote Neeltje Brouwer en kinderen Hendrik Westerveld, Cornelis Westerveld, Jan Cornelis Westerveld, Pieter Westerveld, Gerrit Westerveld en Arie Westerveld
op 09-08-1849 wordt geboren Katharina Westerveld; het gezin als arbeidersgezin naar VH 02-03-1850

31-10-1846
Hendrik Berg
wees uit VH; overlijdt 19-01-1850

27-11-1846
Elisabeth van Keulen
nummer B93; zij bevalt op 22-02-1847 van Cornelis van Keulen; moeder en kind ontslagen 11-09-1849

03-12-1846
Dirk Pauw
nummer B720; overlijdt 15-01-1847

03-12-1846
Ike Jurriaans Atsma met echtgenote Margrieta Gerritsen en kind Hendrica Atsma
als arbeidersgezin naar VH 04-09-1847

05-12-1846
Jacob Kamstra met echtgenote Luitske Blom en kinderen Aatje Kamstra en Meike Kamstra
arbeidersgezin uit VH; Meike Kamstra overlijdt 29-06-1847; de rest van het gezin terug naar VH 07-09-1850
17-12-1846
Jan Scherps
wees uit VH; met verlof 15-04-1848; ontslagen 15-05-1848; weer opgenomen 09-06-1848,; ontslagen 18-08-1849

1847

10-02-1847
Wolf Mozes van den Berg
terug naar VK 18-11-1847

11-03-1847
Frederik Theodorus Bergh
wees uit VH; terug naar VH 20-03-1847

11-03-1847
Gijsbertus Verhoeks met echtgenote Geertrui Vogelsang en kinderen Johannes Nicolaas Verhoeks en Maria Johanna Verhoeks
nummer B404; op 28-09-1847 wordt geboren Johanna Klasina Verhoeks; het gezin gaat terug naar VK 24-05-1848
13-03-1847
Maria Barbera Bongaarts
terug naar VK 17-11-1847

13-03-1847
Johan Godfriedt Leonhardt met echtgenote Frederika Wilhelmina v d  Vert en kinderen Johanna Catharina Leonhardt, Karel Frederik Leonhardt, Martinus Leonhardt en Magdalena Wilh. Frederika Leonhardt
nummer B435; Johanna Catharina Leonhardt met verlof 03-01-1848, terug 04-05-1848; het gezin gaat terug naar VK 09-03-1848
13-03-1847
Theodorus Rikken met echtgenote Grada Koppers en kinderen Johannes Henricus Rikken, Richardus Rikken, Lambertus Rikken, Elisabeth Rikken, Wilhelmus Rikken, Petrus Rikken, Theodorus Rikken en Cornelius Rikken
het gezin gaat terug naar VK 24-05-1848

16-03-1847
Helena Wilhelm
dochter arbeidersgezin; zij bevalt op 14-06-1847 van Karel Johannes Wilhelm, die overlijdt 17-09-1847; Helena Wilhelm ontslagen 08-09-1852
30-03-1847
Dirk Johannes Wortman
nummer B1010; ontslagen 23-07-1847

02-04-1847
Kier Kiers
nummer B1008; overlijdt 27-04-1847

02-04-1847
Geertje Stuser weduwe de Heer met kinderen Johanna de Heer, Elisabeth Johanna de Heer en Hugo de Heer
arbeidersgezin uit VH; Geertje Stuser weduwe de Heer bevalt op 04-06-1847 van Maria Elisabeth Stuser; Hugo de Heer overlijdt 01-07-1847; Elisabeth Johanna de Heer overlijdt 12-07-1847; de rest van het gezin gaat terug naar VH 25-08-1849

15-05-1847
Koosje Visser
dochter arbeidersgezin VH; overlijdt 20-03-1848

15-05-1847
Maria Visser
dochter arbeidersgezin VH; terug naar VH 14-04-1848
19-05-1847
Jan Broekhuizen
terug naar VK 21-04-1848

20-05-1847
Antonius Beekman
nummer B679; terug naar VK 14-08-1850

20-05-1847
Marijnes Sensen
nummer B530; terug naar VK 21-04-1848

20-05-1847
Jan van der Vaart
nummer B473; deserteert 22-06-1847, terug 23-06-1847; deserteert 01-07-1847, terug 12-07-1847; in militaire dienst 03-07-1850

04-06-1847
Klaas Roelofs Oostwoud met kinderen Wokke Klazes Oostwoud, Antonetta Oostwoud en Jan Oostwoud
arbeidersgezin uit VH; Klaas Roelofs Oostwoud naar de Rechter 01-11-1847; overlijdt in de gevangenis 12-12-1847; kinderen ondergebracht bij de wezen in Veenhuizen 16-02-1848
06-07-1847
Leendert Karel KŲhler
nummer B812; overlijdt 31-12-1847

06-07-1847
Joseph Lodewijk Bieber
nummer B536; Bieber in militaire dienst 20-06-1850, terug 27-06-1850; terug naar VK 07-09-1850

12-07-1847
Pieter Pauw
nummer B20; van desertie binnengebracht op OS; terug naar VK 21-08-1848

12-07-1847
Floris Siegelaar
nummer B829; van desertie binnengebracht op OS; terug naar VK 21-08-1848
14-07-1847
Hendrik van Dolderen
nummer B1040; terug naar VK 31-01-1851

16-07-1847
Anna Maria Schuurman
nummer B162; zij bevalt op 24-08-1847 van IJsbrand Schuurman, die overlijdt 20-09-1847; Anna Maria Schuurman ontslagen 03-12-1851
16-07-1847
Hendrika Tappers
zij bevalt op 09-08-1847 van Abraham Tappers, die overlijdt 10-11-1847; Hendrika Tappers ontslagen 01-05-1850
16-07-1847
Anthonie Zwart
nummer B1017; in militaire dienst 10-05-1848

27-07-1847
C Adelaar weduwe Vreeling
weduwe van een veteraan; ondergebracht in de strafkolonie Veenhuizen-2; zij bevalt op 28-08-1847 van Ruurd Rinks Adelaar, die overlijdt 28-02-1849; C Adelaar weduwe Vreeling terug naar de veteranen 17-11-1849
06-08-1847
Joannes Marckfeldt met echtgenote Sara Geel en kinderen Johannes Marckfeldt, Maria Elisabeth Marckfeldt en Helena Hendrina Marckfeldt
als arbeidersgezin naar VH 12-08-1848

31-08-1847
Adam Schneider
nummer B701; naar de arbeiders in VH 12-08-1848

15-09-1847
Jacobus Jaspers met echtgenote Christina van Welsum (weduwe J.H.J.Jaspers) en kinderen Francina Jaspers, Arie Johannes Evert Jaspers, Cornelis Johannes George Jaspers, Christiaan Jaspers, Pieter Jaspers en Jacobus Jaspers
nummer B266; op 01-04-1849 wordt geboren Johanna Christina Jaspers; Francina Jaspers met verlof 24-04-1851, terug 18-05-1851; het gezin terug naar VK 05-07-1851
15-09-1847
Johannes Andreas den Ouden
terug naar VK 21-04-1848

28-09-1847
Isaac Aartman
nummer B130; van desertie op de OS binnengebracht; deserteert 15-12-1849, terug 19-12-1849; deserteert 29-06-1850, terug 08-07-1850; in zeedienst 19-07-1851

27-10-1847
Jacobus van Os
nummer B823; van desertie op de OS binnengebracht;ondergebracht in strafkolonie Veenhuizen-2; terug naar VK 20-11-1849

29-10-1847
Lodovicus Franciscus Timmermans
zoon veteranengezin; in militaire dienst 01-05-1848

01-11-1847
Alida de Rijke
nummer B351; ontslagen 30-04-1851

01-11-1847
Antje Voogd
nummer 396bis; ontslagen 12-06-1851

17-11-1847
Willem Hendrik Eijs
wees uit VH; ontslagen 07-04-1849

08-12-1847
Elisabeth Visser
nummer B9; overlijdt 03-08-1848

31-12-1847
Hendrika van der Heijden
nummer B1007; terug naar VK 08-11-1850

1848

24-02-1848
Pieter Huijgens met echtgenote Adriana de Hen weduwe Vrijbloed en kinderen Johannes Vrijbloed, Christiaan Vrijbloed, Jacobus Huijgens, Pieter Huijgens, Nicolaas Huijgens en Willem Frederik Huijgens
ontslagen 10-04-1848