Materiaal voor een nog te maken pagina over Eksteen en zijn huwelijk


24 mei 1834

Uitgaande post permanente commissie 24 mei 1834 N1, invnr 424

Agenda: 1. Marg app & missiven van Binnenl Zaken ?? adressen om ontslagen van de bedelaarskolonisten (...), W. Eksteen, (...), E. van Hoek, (...) -> in advies, den Directeur hooren.

Brief aan de directeur: Wij hebben de eer UwEd te verzoeken om nopens de natenoemen bedelaars kolonisten de verzochte opgaven te willen mededeelen:

(...)

10. W. Eksteen, N1553, als voren (= stand van de rekening) en hoedanig gedraagt hij zich?

(...)


6 juni 1834

Brief van de directeur (N1034) aan de permanente commissie (batch 171 invnr 149 scans 108 ev), door de pc opgeschreven '16 juny 1834 N1'

Van Konijnenburg geeft informatie over de requestranten:

(...)

- 10. W. Eksteen N1553 heeft tegoed op kleeding f 12.37
idem op oververdiensten f 8.20
en is goed van gedrag.


16 juni 1834

Uitgaande post permanente commissie 16 juni 1834 N1 invnr 425

Agenda: 1. Missive Directeur 6 Juny N1034 opgevende de gevraagde renseignementen nopens eenig bedelaarskolonisten -> Binnenlandsche Zaken rapporteren op eenige adressen van bedelaarskolonisten om ontslag