Naar het
  overzicht

    van alle
munt-pagina's

Besluit permanente commissie 11 oktober 1841 N3: Bepaling uit welke stukken de koloniale munt bij de gestichten zal bestaan


Drents Archief toegang 0186 invnr 979

De Permanente Commissie op het verslag van haren dezen ondertekenend medelid betrekkelijk de jongste door ZWEdG gedane inspectie der koloniŽn

Besluit:

1. De koloniale munt bij de Gestichten zal voortaan bestaan in stukken van Ĺ, 1, 5, 10, 25 en 50 centen alsmede 100 centen of een gulden

2. De bij de gestichten in omloop zijnde stukken van ander bedrag zullen worden ingetrokken en aan de Permanente Commissie teruggezonden met de F 150,= aan stukken van 20 centen, bij de Directie van de Ommerschans nog onuitgegeven voorhanden.

3. Bij de terugzending  der buiten omloop gestelde stukken zal de Permanente Commissie een opgave tegemoet zien van de evenredigheid waarin men stukken van ander bedrag in de plaats verlangt.

Afschrift dezes etc.