Naar het overzicht
van de maandbladenAantekeningen bij het maandblad de Vriend des Vaderlands in 1839

Er bestaat een verslag van de opening van de synagoge in Veenhuizen op 23 en 24 augustus 1839, waarop staat dat het een overdruk uit de Vriend des Vaderlands is, maar ik heb alleen die overdruk en ik heb nog niet kunnen vinden waar het oorspronkelijk dan in de VdV gestaan heeft. Wel staat in het oktobernummer, pagina 767 de redevoering van de opperrabbijn bij die gelegenheid.

De Vriend des Vaderlands, het nummer van JANUARI 1839

pagina 18 Een verhandeling over de bajonet-schermkunst

pagina 76 Berigten wegens den staat der Maatschappij en uit de koloniŽn

De Vriend des Vaderlands, het nummer van FEBRUARI 1839

pagina 151 Berigten wegens den staat der Maatschappij en uit de koloniŽn

De Vriend des Vaderlands, het nummer van MAART 1839

pagina 233 Berigten wegens den staat der Maatschappij en uit de koloniŽn

De Vriend des Vaderlands, het nummer van APRIL 1839

pagina 294 De stadarmeninrigting in Zwolle 

pagina 315 Berigten wegens den staat der Maatschappij en uit de koloniŽn

De Vriend des Vaderlands, het nummer van MEI 1839

pagina 348 Verslag van een togtje door nederland, in brieven van Mathilda aan Bertha. Op pagina 362 komen ze in Frederiksoord. Het verhaal wordt in volgende nummers van de VdV vervolgd.

pagina 388 Berigten wegens den staat der Maatschappij en uit de koloniŽn

De Vriend des Vaderlands, het nummer van JUNI 1839

pagina 397 Berigten wegens den staat der Maatschappij en uit de koloniŽn

Jaarverslag over 1838
(NB: in de map INFO Archief Drenthe → Jaarverslagen → jaarverslag 1838 staat een apart uitgegeven uittreksel dat naar alle leden toe is gegaan)
- de weduwe van Kruisinga maakt een legaat over
- vanaf pagina 453 over de vaarten in Veenhuizen. Het komt erop neer dat ze niet diep genoeg uitgegraven hebben.
- pagina 461 Voor de gewone koloniŽn is het roggenbrood - na de verhoging van de graanprijzen - op zes cents het Nederlands pond gesteld geworden
hierna ook allerlei prijzen en tarieven, bijvoorbeeld dat een gezin 90 cents krijgt voor een ingedeelde
stortingen voor kleding bij de kindergestichten: 16 / 20 / 24 / 28 en 32 cents per week voor de verschilende klassen. In Wateren 5 cents meer omdat ze beter gekleed gaan.

De Vriend des Vaderlands, het nummer van JULI 1839

pagina 507 Berigten wegens den staat der Maatschappij en uit de koloniŽn

Met eerst het verslag van schoolonderwijs, godsdienst en zedelijkheid in de koloniŽn.

pagina 522 Financieel verslag over 1838.

De Vriend des Vaderlands, het nummer van AUGUSTUS 1839

pagina 625 Berigten wegens den staat der Maatschappij en uit de koloniŽn

De Vriend des Vaderlands, het nummer van SEPTEMBER 1839

pagina 702 Berigten wegens den staat der Maatschappij en uit de koloniŽn

De Vriend des Vaderlands, het nummer van OKTOBER 1839

pagina 767 Leerrede door de opperrabbijn bij de inwijding van de synagoge in Veenhuizen

pagina 782 Berigten wegens den staat der Maatschappij en uit de koloniŽn

De Vriend des Vaderlands, het nummer van NOVEMBER 1839

pagina 850 Berigten wegens den staat der Maatschappij en uit de koloniŽn

De Vriend des Vaderlands, het nummer van DECEMBER 1839

pagina 921 Berigten wegens den staat der Maatschappij en uit de koloniŽn