Naar het overzicht
van de maandbladenAantekeningen bij het maandblad de Vriend des Vaderlands in 1837

Weinig aantekeningen.

De Vriend des Vaderlands, het nummer van JANUARI 1837

pagina 68 Berigten wegens den staat der Maatschappij en uit de koloniŽn

De Vriend des Vaderlands, het nummer van FEBRUARI 1837

pagina 150 Berigten wegens den staat der Maatschappij en uit de koloniŽn

De Vriend des Vaderlands, het nummer van MAART 1837

pagina 225 Berigten wegens den staat der Maatschappij en uit de koloniŽn

De Vriend des Vaderlands, het nummer van APRIL 1837

pagina 307 Berigten wegens den staat der Maatschappij en uit de koloniŽn

De Vriend des Vaderlands, het nummer van MEI 1837

pagina 390 Berigten wegens den staat der Maatschappij en uit de koloniŽn

De Vriend des Vaderlands, het nummer van JUNI 1837

pagina 417 Berigten wegens den staat der Maatschappij en uit de koloniŽn

pagina 419 Jaarverslag over 1836

pagina 468 Buiten het gewoon onderhoud aan vaarten en wegen te Veenhuizen, zijn aldaar in het najaar zeer groote verbeteringen aan dezelve begonnen, die echter eerst in dit jaar zijn of worden voltooid, namelijk, het leggen eener groote, hechte schutsluis bij het begin der Koloniale vaart uit de Norgervaart, waardoor de zoo lang gestremde gemeenschap te water dier KoloniŽn eindelijk weder zal worden opengesteld; -
Het verbreeden en aanmerkelijk verdiepen van de hoofdvaart in deze KoloniŽn, van de sluis af, tot aan het eerste Gesticht, waardoor zoowel de schutsluis hier, als die, boven dat Gesticht gelegen, komen te vervallen, en mitsdien al de vaarwaters van dit Gesticht onder een en hetzelfde peil komen; voorts Ö volgen nog maatregelen bij de andere gestichten

De Vriend des Vaderlands, het nummer van JULI 1837

pagina 520 Berigten wegens den staat der Maatschappij en uit de koloniŽn

Met eerst verslag over het schoolonderwijs, de godsdienst en de zedelijkheid in 1836.

pagina 535 Financieel verslag over 1836

De Vriend des Vaderlands, het nummer van AUGUSTUS 1837

pagina 630 Berigten wegens den staat der Maatschappij en uit de koloniŽn

De Vriend des Vaderlands, het nummer van SEPTEMBER 1837

pagina 703 Berigten wegens den staat der Maatschappij en uit de koloniŽn

De Vriend des Vaderlands, het nummer van OKTOBER 1837

pagina 790 Berigten wegens den staat der Maatschappij en uit de koloniŽn

De Vriend des Vaderlands, het nummer van NOVEMBER 1837

pagina 821 Berigten wegens den staat der Maatschappij en uit de koloniŽn<

De Vriend des Vaderlands, het nummer van DECEMBER 1837

pagina 884 Commissie van toevoorzigt over het dienstjaar 1836

pagina 916 Berigten wegens den staat der Maatschappij en uit de koloniŽn