Naar het overzicht
van de maandbladenAantekeningen bij het maandblad de Vriend des Vaderlands in 1835

Weinig aantekeningen.

De Vriend des Vaderlands, het nummer van JANUARI 1835

pagina 91 Berigten wegens den staat der Maatschappij en uit de koloniŽn

De Vriend des Vaderlands, het nummer van FEBRUARI 1835

pagina 171 Berigten wegens den staat der Maatschappij en uit de koloniŽn

De Vriend des Vaderlands, het nummer van MAART 1835

pagina 251 Berigten wegens den staat der Maatschappij en uit de koloniŽn

De Vriend des Vaderlands, het nummer van APRIL 1835

pagina 299 Berigten wegens den staat der Maatschappij en uit de koloniŽn

Met commissie van toevoorzigt over het dienstjaar 1833

De Vriend des Vaderlands, het nummer van MEI 1835

pagina 420 Berigten wegens den staat der Maatschappij en uit de koloniŽn

De Vriend des Vaderlands, het nummer van JUNI 1835

pagina 427 Berigten wegens den staat der Maatschappij en uit de koloniŽn

Met jaarverslag over 1834.
pagina 475 De herstelling der gemeenschap met de hoofdvaart van Drenthe heeft nog geen plaats kunnen hebben. De onderhandelingen daaromtrent zijn genoegzaam op dezelfde hoogte, als waarop zij bij ons laatst Algemeen Verslag zich bevonden.

pagina 487 Verslag over schoolonderwijs, godsdienst en zedelijkheid in 1834

pagina 503 Financieel jaarverslag 1834.

De Vriend des Vaderlands, het nummer van JULI 1835

pagina 616 Berigten wegens den staat der Maatschappij en uit de koloniŽn

De Vriend des Vaderlands, het nummer van AUGUSTUS 1835

pagina 682 Berigten wegens den staat der Maatschappij en uit de koloniŽn

De Vriend des Vaderlands, het nummer van SEPTEMBER 1835

pagina 753 Berigten wegens den staat der Maatschappij en uit de koloniŽn

De Vriend des Vaderlands, het nummer van OKTOBER 1835

pagina 821 Berigten wegens den staat der Maatschappij en uit de koloniŽn

De Vriend des Vaderlands, het nummer van NOVEMBER 1835

pagina 893 Berigten wegens den staat der Maatschappij en uit de koloniŽn

De Vriend des Vaderlands, het nummer van DECEMBER 1835

pagina 936 Berigten wegens den staat der Maatschappij en uit de koloniŽn