Naar het overzicht
van de maandbladenAantekeningen bij het maandblad de Vriend des Vaderlands in 1833

Twee jaarverslagen, over 1831 op pagina 363 en over 1832 op pagina 661. Veel over Bilderdijk, die december 1831 is gestorven.

De Vriend des Vaderlands, het nummer van JANUARI 1833

pagina 75 Berigten wegens den staat der Maatschappij en uit de koloniŽn

De Vriend des Vaderlands, het nummer van FEBRUARI 1833

pagina 85 Over de belangrijkheid eens zestigjarigen Ouderdoms

pagina 165 Berigten wegens den staat der Maatschappij en uit de koloniŽn

De Vriend des Vaderlands, het nummer van MAART 1833

pagina 257 Berigten wegens den staat der Maatschappij en uit de koloniŽn

De Vriend des Vaderlands, het nummer van APRIL 1833

pagina 337 Berigten wegens den staat der Maatschappij en uit de koloniŽn

De Vriend des Vaderlands, het nummer van MEI 1833

Een lofdicht op de pekelharing!

pagina 361 Berigten wegens den staat der Maatschappij en uit de koloniŽn

Met jaarverslag over 1831.
pagina 393 Van Wolda gaat Wateren er bij doen, maar wordt dan ontheven van de posten van secretaris van de kleine raad en van de raad van politie en tucht en van zijn werk als secretaris van de directeur.
pagina 395 dat het slecht gaat met de aftrek van de VdV
Geen woord over afdamming Veenhuizen.

De Vriend des Vaderlands, het nummer van JUNI 1833

pagina 501 Berigten wegens den staat der Maatschappij en uit de koloniŽn

De Vriend des Vaderlands, het nummer van JULI 1833

pagina 567 Berigten wegens den staat der Maatschappij en uit de koloniŽn

De Vriend des Vaderlands, het nummer van AUGUSTUS 1833

pagina 644 Berigten wegens den staat der Maatschappij en uit de koloniŽn

De Vriend des Vaderlands, het nummer van SEPTEMBER 1833

pagina 661 Jaarverslag over 1832
pagina 697
Te Veenhuizen is de gemeenschap te water naar buiten de koloniŽn nog steeds gestremd door de afdamming der koloniale vaart, welke in 1830, op het gezag van het gewestelijk bestuur, heeft plaats gehad. De onderhandelingen, welke te dien aanzien met dat bestuur zijn geopend, geven, naar den stand, waarin zij zich bevinden, het uitzigt op eene spoedige schikking, ofschoon de werken, die er vereischt zullen worden, de dadelijke herstelling der gemeenschap nog eenigen tijd zullen tegenhouden.

De Vriend des Vaderlands, het nummer van OKTOBER 1833

pagina 810 Van Konijnenburg over de ontginning van een klein stuk heidegrond in Vledder

pagina 821 Berigten wegens den staat der Maatschappij en uit de koloniŽn

De Vriend des Vaderlands, het nummer van NOVEMBER 1833

pagina 890 Berigten wegens den staat der Maatschappij en uit de koloniŽn

De Vriend des Vaderlands, het nummer van DECEMBER 1833

pagina 961 Berigten wegens den staat der Maatschappij en uit de koloniŽn