Naar het overzicht
van de maandbladenAantekeningen bij het maandblad de Vriend des Vaderlands in 1832

Geen jaarverslag over 1832, dat komt pas in de jaargang 1833. Verder weinig interessants dus weinig aantekeningen.

De Vriend des Vaderlands, het nummer van JANUARI 1832

pagina 78 Berigten wegens den staat der Maatschappij en uit de koloniŽn

De Vriend des Vaderlands, het nummer van FEBRUARI 1832

pagina 91 De Kometen van 1832 en 1834

pagina 96 Levensschetsen van Merkwaardige, meest Friesche, Mannen en Vrouwen

pagina 156 Berigten wegens den staat der Maatschappij en uit de koloniŽn

De Vriend des Vaderlands, het nummer van MAART 1832

pagina 235 Berigten wegens den staat der Maatschappij en uit de koloniŽn

De Vriend des Vaderlands, het nummer van APRIL 1832

pagina 313 Berigten wegens den staat der Maatschappij en uit de koloniŽn

De Vriend des Vaderlands, het nummer van MEI 1832

pagina 388 Berigten wegens den staat der Maatschappij en uit de koloniŽn

De Vriend des Vaderlands, het nummer van JUNI 1832

pagina 474 Berigten wegens den staat der Maatschappij en uit de koloniŽn

De Vriend des Vaderlands, het nummer van JULI 1832

pagina 483 Recensie van een boekje Gezangen voor Weezen.

pagina 534 Berigten wegens den staat der Maatschappij en uit de koloniŽn

De Vriend des Vaderlands, het nummer van AUGUSTUS 1832

pagina 596 Van der Chijs begint ernaast een tijdschrift voor algemeene Munt- en Penningkunde 

pagina 601 Berigten wegens den staat der Maatschappij en uit de koloniŽn

De Vriend des Vaderlands, het nummer van SEPTEMBER 1832

pagina 674 Berigten wegens den staat der Maatschappij en uit de koloniŽn

De Vriend des Vaderlands, het nummer van OKTOBER 1832

pagina 749 Berigten wegens den staat der Maatschappij en uit de koloniŽn

De Vriend des Vaderlands, het nummer van NOVEMBER 1832

pagina 824 Berigten wegens den staat der Maatschappij en uit de koloniŽn

De Vriend des Vaderlands, het nummer van DECEMBER 1832

pagina 896 Berigten wegens den staat der Maatschappij en uit de koloniŽn