Naar het overzicht
van stukken over GENEESKUNDE

Invalide weeskinderen in Veenhuizen per 1 juni 1836


Op 1 juni 1836 worden lijsten gemaakt van weeskinderen die 'door ongeneeslijke kwalen of ligchaams gebreken voor altijd, ten eenemale tot handen arbeid ongeschikt zijn'. De lijsten zijn er in getransceibeerde vorm als pdf's.


De eerste lijst is gemaakt door de arts van het derde gesticht Willem Gerard Kramer en is mede-ondertekend door de adjunct-directeur van dat gesticht Sikke Berends Drijber. Het schema bevindt zich in invnr 172, scan 12. Zie hier de pdf.

De tweede lijst is gemaakt door de geneesheer van het eerste gesticht Emilius Carolus de Könningh en mede-ondertekend door de adjunct-directeur van dat gesticht Jannes Poelman. Het schema bevindt zich in invnr 172, scan 9. Zie hier de pdf.