E-CONTRACTEN:
'Kontrakten met diverse Korporatien en Gemeente Besturen of bijzondere personen, voor enkelde personen tegen betaling van f 60:- per hoofd jaarlijks, voor een onbepaalden tijd aangegaan, en alle andere van eene bijzondere soort.'

De E-contracten staan tot januari 1842 genoteerd in het contractenboek inventarisnummer 1394, welk boek de lettervolgorde volgt dus begint met A-contracten, dan B-contracten, enzovoort. Maar de E-contracten gaan op een gegeven moment verder achter de F-contracten. Waar wordt bijgehouden welke E-contracten er afgesloten zijn NA januari 1842 is mij niet bekend.

Er zijn nauwelijks E-contracten bewaard gebleven. Er zitten een paar in inventarisnummer 1387. Daaronder diverse uit de periode 1851-1856 die dus niet in het hiervoor genoemde contractenboek staan.

Hieronder enkele van de in het contractenboek invnr 1394 genoteerde E-contracten. De meeste heb ik niet overgenomen, dus dit is een zeer incomplete lijst. Achtereenvolgens:
het contractnummer,
de naam van de contractant,
het jaar dat het contract afgesloten is en
de na(a)m(en) van de personen die in de kolonie geplaatst zijn (waarbij ik initialen soms heb aangevuld met uit de stamboeken gehaalde volledige voornamen).
Het contractenboek vermeldt ook nog de preciese datum van het contract, de datum dat het een aanvang neemt (dus dat de geplaatste persoon in de kolonie aankomt), soms waar in de kolonie de persoon geplaatst is en wanneer de persoon weer vertrekt uit de kolonie en het contract dus beŽindigd wordt, maar dat heb ik niet overgenomen.

Ook staat vanaf 1829 in het contractenboek genoteerd welk B-nummer de in de kolonie geplaatste persoon heeft. Op dat B-nummer is de persoon te vinden in het stamboek inventarisnummer 1389. Zie de uitleg onder het kopje 'Over de registratie van op contract geplaatste personen en gezinnen' onderaan deze pagina.
Omdat veel dingen na beŽindiging van het contract nogal fanatiek zijn doorgekrast, is het boek lastig te ontcijferen. Duidelijk aan de wel ontcijferde namen is dat er achter veel van deze plaatsingen Grote familiedrama's en familieconflicten schuil gaan.


E1: Armbezorgers der Algemeene Armen te Sloten plaatsen in 1818 Geeske Durks Gadsonides
E2: Mr. J. D. van der Plaats te Leeuwarden plaatst in 1820 Hendrik Douwe (zie deze pagina)
E3: P. Nederlander te Leerdam plaatst in 1820 Willem & Marianne der Nederlanden (zie deze pagina)
E4: Het Armbestuur der Luthersche Gemeente te 's Gravenhage plaatst in 1820 Hendrik Willem & Johanna Catharina Westhoff
E5: Regenten van het Gereformeerd Weeshuis te Delft plaatsen in 1820 Andries van der Beek, Hendrik Willem van Schie, Hendrik Wetsteen, Adam van Schie & Leendert van der Feijst (zie deze pagina)
E6: Regenten van het Gereformeerde Weeshuis te Delft plaatsen in 1820 Jacob Gooijer
E7: Johannes Gerardus Vorstman te Delft plaatst in 1820 Anthonij Jan Vorstman
E8: Age Volkerse notaris te Monnickendam plaatst in 1820 Buining Nicolaas Craaij (zie deze pagina)
E9: G.L. du Rochemont te 's Hertogenbosch plaatst 1821 Wilhelmina Leonora Mond
E10: Mr. J.D. van der Plaats te Leeuwarden plaatst in 1821 Hette Ros (zie deze pagina)
E11: Regenten van het Gereformeerd Weeshuis te Delft plaatsen in 1821 Anthonij Star
E12: Diakonen der Doopsgezinde Gemeente te Harlingen plaatsen in 1821 Trijntje Benzonides
E13: M.W. Luber te Amsterdam plaatst in 1821 Willem Putman (zie deze pagina)
(...)
(...)
E91: Regenten van het Lutersche Diakonie Weeshuis te Amsterdam plaatsen in 1833 Paulus Heerema (zie hier)
(...)
E100: Regenten van het Geref. Burg. Weeshuis te Weesp plaatsen in 1835 Adrianus Veldman
E101: J. Mosterd te Delft plaatst 1835 J. Mosterd
E102: Regenten van het Luth. Weeshuis te Amsterdam plaatsen in 1835 J.F. Drewell
(...)
(...)
(...)
E117: W. Kiers C.S. te Oude Pekela plaatst in 1838 K.W. Kiers
E118: F.P. Henke te Amsterdam plaatst in 1839 C. Henke
E119: Regenten van het ?? Geref. Weeshuis te Amsterdam plaatsen 1839 D.W. Fenthof en G. Ferguson
E120: Mej. de Wed J. van Ginneken te 's Gravenhage plaatst in 1839 Pieter Jacobus Johannes van Ginneken
E121: Regenten van het Luthersche Diaconie Weeshuis te Amsterdam plaatsen in 1839 Alberdina Maria Elizabeth Coenegracht
E122: N. Veldhuis, Bakker te Kampen plaatst in 1839 H. Cierponsius
E123; E.J. Mulder wed: de Groot te 's Gravenhage plaatst in 1840 A.J. de Groot
E124: P.P. Katers te 's Gravenhage plaatst in 1840 Desire Joseph le Clerc
E125: M.?. C. Linneman, thans huisvrouw van A, Eijsenbos te Amsterdam plaatst in 1840 C. de Vrind
E126: A. van Waalwijk te Amsterdam plaatst in 1840 J. van Waalwijk
E127: Johanna van Hofwegen te Gouda plaatst in 1840 H.G. de Jong (= zelfde als E129)
E128: Van den Biezen te Amsterdam plaatst E. Kalfsterman
E129: Johanna van Hofwegen wed. H. de Jong te Gouda plaatst in 1840 Hendrik Gijsbert de Jong (= zelfde als E127)
E130: J. van der Ende te 's Gravenhage plaatst in 1840 J.A. van der Ende
E131: Regenten van het Engelsch Gereformeerd Weeshuis te Amsterdam plaatsen in 1840 J.J.Burgess
E132: Regenten van het R.C. Weeshuis te Delft plaatsen in 1840 A.A. Oliemulder
E133: G.C. Visee te 's Gravenhage plaatst in 1840 J.J. Creveconer(?)
E134: Regenten van het R.C. Weeshuis te Delft plaatsen in 1840 J. van der Zaaden
E135: Mej. A. Sibler Wed. Lotze te Amsterdam plaatst in 1840 T.M. Lotze
E136: Mej. Schuppers weduwe J. Donker te Amsterdam plaatst in 1840 J.M. Donker
E137: A.P. Hoogensteijn te Amsterdam plaatst in 1840 J. Hoogensteijn
E138: H. Kordes te Amsterdam plaatst in 1840 C.E. Kordes
E139: Regenten van het Weeshuis der geref. te Delft plaatsen in 1840 D. Rams
E140: Regenten van het Ev Lut Weeshuis te Amsterdam plaatsen in 1840 J.C.F. Kroon
E141: Collegie der Ev Luth diaconie te Rotterdam plaatst in 1841 J.G. de Jongh
E142: J.L. van Beek te Amsterdam plaatst in 1841 C.F. Hoffman
E143: Het Arm en Weesbestuur der R.C.Gemeente te Rotterdam plaatst in 1841 W. Waldekker
E144: Bestuur van het Diaconie Weeshuis der Ned. Herv. Gemeente te Amsterdam plaatst in 1841 W.F. van Slooten
E145: Regenten van het Ev. Luth. Weeshuis te Amsterdam plaatsen in 1841 A.S.M. Jansen
E146: J. Albarda, notaris te Leeuwarden plaatst in 1841 Johannes Willem Albarda
E147: Commissie van Toevoorzigt over de Weezen uit de Remonstrantsche Gemeente te Rotterdam plaatst in 1842 Johannes Petrus van IJpen
E148: Regenten van het Hersteld Luth Weeshuis te Amsterdam plaatsen in 1842 M. Koole
E149: Directeur der Kolonien J van Konijnenburg plaatst in 1842 S.P. Opdijk
E150: Bestuur van het Diaconie Weeshuis der Ned. Herv. Gemeente te Amsterdam plaatst in 1842 Pieter Hendrik Blankhart, Adrianus van der Horst en A. Harmsen


Dit was de laatste in het contractenboek invnr 1394; daarna komen er nog veel meer op zo'n contract, maar die zijn niet in dit stamboek genoteerd.

● Vanaf 1 november 1829 staat iedereen die op een E-contract in de kolonie is, met een B-nummer in het stamboek inventarisnummer 1389 en in het alfabetische register daarop.
Zie de uitleg onder het kopje 'Over de registratie van op contract geplaatste personen en gezinnen' onderaan deze pagina. Op die pagina vind je ook een uitleg over alle contractvormen die de Maatschappij heeft.
Via datzelfde stamboek, dus inventarisnummer 1389, en met name via het alfabetische register erop inventarisnummer 1390 kan ook geprobeerd worden de NA 1842 op E-contract geplaatste personen te vinden, want ze staan daar wel in.