De POST van de permanente commissie op chronologische
volgorde 1818 - 1859

Vanaf hieronder zijn alle aantekeningen die ik heb over inkomende en uitgaande post van de permanente commissie bereikbaar. Dat is dus een losse pols-greep uit de post, vooral zaken die ik wilde volgen. De pagina's zijn voorlopig nog wat rommelig, maar uiteindelijk komt alles eruit te zien als de jaren 1830-1847.

Zie hier voor een uitleg over de verschillende manieren waarop tijdens deze periode het opbergen van de post werd georganiseerd.

Er staan ook opmerkingen bij van invoerders bij het project 'Post van Weldadigheid' op Vele Handen. Dat zijn in veel gevallen brieven die ik zelf nooit heb bekeken, en waqarbij ik ook niet heb gekeken of het scannummer wel klopt. Er staat dan altijd bij: 'Opmerking Vele Handen-invoerder'.

Sommige jaren heb ik wat minder, andere wat meer. In het laatste geval deel ik de informatie op in maanden. De jaren of jaren-per-maand in de linkerkolom zijn klikbaar en leiden naar pagina's die bestaan uit verwijzingen naar elders op de site en restmateriaal dat ik nergens anders kwijt kon. Dit is work-in-progress en het zal nog wel even duren eer alles er op staat.

LET OP: Op deze pagina's vermelde scannummers kunnen soms 1 of 2 nummers verkeerd zitten, bijvoorbeeld doordat in een later stadium dubbele scans zijn verwijderd. Dus als het nummer niet klopt eventjes terug of vooruit bladeren!.

De opmerkingen in onderstaande schema zijn voor mijn eigen gebruik, die gaan uiteindelijk verdwijnen.

ongedateerde brieven (invnr 47a)
2 vermeldingen


januari - juni 1818
onbewerkt
juli 1818
onbewerkt
augustus 1818
onbewerkt
september 1818
onbewerkt
oktober 1818
onbewerkt
november 1818
onbewerkt
december 1818
onbewerkt


1819 januari
onbewerkt
1819 februari
onbewerkt
1819 maart
onbewerkt
1819 april
onbewerkt
1819 mei
onbewerkt
1819 juni
onbewerkt
juli 1819
onbewerkt
augustus 1819
onbewerkt
1819 september
onbewerkt
1819 oktober
onbewerkt
november 1819
onbewerkt
december 1819
onbewerkt


1820 januari
onbewerkt
1820 februari
onbewerkt
maart 1820
onbewerkt
april 1820
onbewerkt
mei 1820
onbewerkt
juni 1820
onbewerkt
juli 1820
onbewerkt
augustus 1820
onbewerkt
september 1820
onbewerkt
oktober 1820
onbewerkt
november 1820
onbewerkt
december 1820
onbewerkt


1821 januari
onbewerkt
1821 februari
onbewerkt
1821 maart
onbewerkt
1821 april
onbewerkt
1821 mei
onbewerkt
1821 juni
onbewerkt
juli 1821
onbewerkt
augustus 1821
onbewerkt
1821 september
onbewerkt
1821 oktober
onbewerkt
november 1821
onbewerkt
december 1821
onbewerkt


1822 januari
onbewerkt
1822 februari
onbewerkt
1822 maart
onbewerkt
1822 april
onbewerkt
1822 mei
onbewerkt
1822 juni
onbewerkt
juli 1822
onbewerkt
augustus 1822
onbewerkt
1822 september
onbewerkt
1822 oktober
onbewerkt
november 1822
onbewerkt
december 1822
onbewerkt


januari 1823
onbewerkt
februari 1823
onbewerkt
maart 1823
onbewerkt
april 1823
onbewerkt
mei 1823
onbewerkt
juni 1823
onbewerkt
juli 1823
onbewerkt
augustus 1823
onbewerkt
september 1823
onbewerkt
oktober 1823
onbewerkt
november 1823
onbewerkt
december 1823
onbewerkt


januari 1824
onbewerkt
februari 1824
onbewerkt
maart 1824
onbewerkt
april 1824
onbewerkt
mei 1824
onbewerkt
juni 1824
onbewerkt
juli 1824
onbewerkt
augustus 1824
onbewerkt
september 1824
onbewerkt
oktober 1824
onbewerkt
november 1824
onbewerkt
december 1824
onbewerkt


januari 1825
onbewerkt
februari 1825
onbewerkt
maart 1825
onbewerkt
april 1825
onbewerkt
mei 1825
onbewerkt
juni 1825
onbewerkt
juli 1825
onbewerkt
augustus 1825
onbewerkt
september 1825
onbewerkt
oktober 1825
onbewerkt
november 1825
onbewerkt
december 1825
onbewerkt


1826
Veel brieven die ik zelf niet gezien heb maar die uit het brievenboek komen.
1827

1828
50 vermeldingen, waarvan 46 met transcriptie.
1829
Hier zijn af en toe meldingen van Vele Handen-invoerders.
1830
35 vermeldingen, waarvan 25 met transcriptie. KLAAR.
1831

1832

1833

1834

1835

1836

1837
1838

1839

1840

1841
1842

1843

1844

1845

1846

1847 KLAAR. Laatste jaar dat er Vele Handen-opmerkingen bij zitten.
1848
5 vermeldingen. Hier begint nieuw systeem van post.
1849
16 vermeldingen
1850
37 vermeldingen.
1851
6 vermeldingen, allemaal getranscribeerd
1852
Nog link naar Schoolbroek leggen, 12 vermeldingen
1853

1854
27 vermeldingen, meest tuchtzittingen met transcripties.
1855
25 vermeldingen, meest tuchtzittingen met transcripties.
1856
16 vermeldingen, meest tuchtzittingen met transcripties.
1857
16 vermeldingen, meest tuchtzittingen met transcripties.
1858
11 vermeldingen, meest tuchtzittingen met transcripties.
1859
13 vermeldingen, meest tuchtzittingen met transcritpies.