Naar het overzicht
van de POSTDe POST van 1841

2 januari 1841
Brief van prins Frederik aan Johannes van den Bosch over de situatie rond de Maatschappij van Weldadigheid, onbekende bron
transcriptie

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 239 scan 014: Medisch verslag.

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 239 scan 021 Vossebeld kreeg een kind met een 'dubbele hazenmond' en moet chirurgisch worden behandeld.
4 januari 1841
Ingekomen post 4 januari 1841, invnr 239 de scans 75 en 76. Brief van de directeur met numer N26 dat adjunct-directeur Engelbrecht van het tweede gesticht te Veenhuizen zich neerlegt bij de gang van zaken bij het opstootje in november 1840
transcriptie

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 239 scan 149: Lijst van bezigheden voor de kinderen in Veenhuizen 1, zowel jongens als meisjes.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 239 scan 521: Bij zaalopziener Op den Kamp waren twee jongens met tranen in de ogen omdat ze al 8 dagen geen kousen hadden. De uitgifte van kousen werd kennelijk opgehouden tot na 1 januari het nieuwe budget beschikbaar kwam.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 239 scan 509: Van den Bosch wordt hier aangehaald.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 239 scan 601 Hoe kan iemand als H.D. Giezen staan ingeschreven maar ook Arnoldus Schaepgens heten?


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 239 scan 605 Hoe kan Soede, als hij terugkomt uit marinedienst als Pijman worden ingeschreven?


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 239 scan 0796 e.v.: Na de zwarte pastor de  blijmoedige dominee! Uit het domineesverslag: (...) die mij duidelijker deden inzien, dat de Koloniale inrigtingen meer goeds te weeg brengen, dan uit de statistische lijsten en naauwkeurigste rapporten kan gelezen worden. Gods beste zegeningen blijven veelal voor de wereld verborgen. Zij zullen eerst dan , als menschelijke onderscheiding en berekening het einde vindt, in het licht vallen, dan, wanneer naar ik zeker vertrouw menig hemelbewoner zijn heerlijk vaderland middellijkerwijze aan zijn vreemdelingschap in de Kolonie van Weldadigheid zal te danken hebben.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 239 scan 797: Over de doopgegevens van Willem en Marianne der Nederlanden.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 239 scan 811: Ruzie met fabrieksbaas.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 239 scan 921: Marianne der Nederlanden gehuwd in de Kolonie.


februari 1840
Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 240 scan 204: Enkhuizen wil een man met twee afgezette handen plaatsen!


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 240 scan 346: overlijdensbericht Thomas Ainsworth.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 240 scan 351: Brief van iemand die wil verhuizen o.a. omdat het huis zo laag staat dat de vloer de hele dag onder water staat.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 240 scan 763: Wie van de drie is de echte?


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 240 scan 810: Hierin komt M der Nederlanden (spaarpenningen) voor.


17 maart 1841
Uitgaande post 17 maart 1841 N6, invnr 513. De brief van de directeur over Engelbrecht wordt voor kennisgeving aangenomen.
vermelding

Ingekomen post invnr 241 scans 9-10. Kasboek van de onderdirecteur-buiten van Veenhuizen-1 over februari 1841. vermelding

Ingekomen post invnr 241 scans 65-69. Kasboek van de onderdirecteur van kolonie 2, Wilhelminaoord over februari 1841. vermelding

Ingekomen post invnr 241 scan 144. Kasboek van de adjunct-directeur der vrije koloniŽn over februari 1841.
vermelding

Ingekomen post invnr 241 scans 145-148. Kasboek van kolonie Frederiksoord over februari 1841. vermelding

Ingekomen post invnr 241 scans 173-174. Kasboek van de onderdirecteur-buiten van de Ommerschans over 1 tot en met 4 maart 1841. vermelding

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 241 scan 208: Raad van toezicht Willemsoord (en vanaf scan 272 de Raad van Politie en Tucht van 6 maart 1841).


Ingekomen post invnr 241 scans 317-341. De directeur stuurt duplicaat kwitanties van Engelsen die (tegen een behoorlijk salaris) de stoomspinnerij voor gebruik gereed gemaakt hebben en vraagt of de Engelsen die er gaan werken voor hun turf moeten betalen.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 241 scan 538: Familie van de politicus Hans van Mierlo?

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 242 scan 023: Zelle... Familie van Mata Hari (=Margaretha Geertruida Zelle)?


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 242 scan 061: Gedoe over de komst van een concurrent van azijnfabrikant Van Urk?!


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 242 scan 263: Pastoor Maas heeft gevraagd of diegenen die niet ter kerke gaan desnoods met kelderstraf kunnen worden gestraft om het kerkbezoek aan te moedigen.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 242 scan 278: Vader Schiffers schrijft: (...) dat zijne dochter Johanna Elisabeth het ongeluk gehad heeft op een te vertrouwelijke voet met den zoon van een mede kolonist, genaamd Jelle Donkers te hebben omgegaan, ten gevolge waarvan zij zich thans in eenen zwangeren toestand bevindt.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 242 scan 293: J Konijnenburg vraagt aan J.van Konijnenbug om ontslag. Familie?


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 242 scan 375: Leuk! Een overzicht van de landbouwwerkzaamheden en verdiensten op/rond de hoeve in Wijk 4,5 en 6 in maart 1841. Zo krijg je enig idee waar de kolonisten zich dagelijks mee bezig hielden.


april 1841
Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 243 scan 165: Protestanten en katholieken mogen niet aan ťťn tafel.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 243 scan 398-399: Een zoon van een arbeiderskolonist wil weg. Maar goed ook, want hij schijnt nogal te flirten.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 243 scan 501: Twee zelfmoordgevallen.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 243 scan 843: Te midden van een lang relaas over wel en wee van landbouw en veeteelt de vermelding van twee zelfmoorden op een dag.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 243 scan 882: Brief prijst een 'Verhandeling over de Longziekte der dieren en derzelven genezing door damp-baden' van ene Karsten te Vilz uit Mecklenburg aan, omdat deze 'verwoestende ziekte' in Nederland ook nog steeds voorkomt.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 243 scan 938: Bij bedelaarskolonist 'J. Wiel' no. 1406 staat 'de bewuste zelfmoordenaar'.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 243 scan 991: In dit stuk met Engelse termen voor spullen die in de spinnerij worden gebruikt komt de naam Waadman of Maadman tweemaal voor voor de vader en twee van zijn (of zijn twee) kinderen als gebruikers ervan. Onder de self actors (?) wordt 'Appelton aanwezig' vermeld: onduidelijk is of dit de aanduiding van een een persoon of van een instrument is. Helemaal onduidelijk is de betekenis van 'Cotinues [?]' tussen haakjes achter 'Voor de throstles'.


18 mei 1841
Ingekomen post 18 mei 1841, invnr 244. Gouverneur van Drenthe over Felix franciscus Dennis zich noemende Chapman
transcriptie

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 244 scan 660: Geeft een mooi beeld hoe ver de kledingvoorschriften van de Mij gaan.

26 mei 1841
Ingekomen post invnr 244 scans 693-697. De directeur doet verslag van de gewone koloniŽn. Met op scan 697 over het bewaren van geoogste rogge:

Hierop bij mijn bezoek bijzonder bedacht geweest zijnde, is het mij voorgekomen, dat er in elke katoenweverij in de 4e wijk van kolonie 3 en de 2e van kolonie 2, op de helft van den zolder, van de andere helft ten dienste der weverij door een beschot aftescheiden, 250 mud zou kunnen worden geborgen, waarbij dan nog een zolder in de groote schuur bij den winkelier Kremer kan worden gebragt, toereikende voor 300 mud, wanneer er in alles 800 mud rogge meer zou kunnen worden geborgen.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 244 scan 699: Duitse brief.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 244 scan 764: Smeekschrift van een oude vader om ontslag van zijn zoon uit de schans zodat het werk op de hoeve naar behoren gedaan kan worden.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 244 scan 802: Problemen met de tabaksteelt.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 244 scan 819: Technische uiteenzetting over het verbouwen van tabak.


juni
Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 245 scan 300: Iemand wil na ontslag naar haar dochter die 'modemaakster' in Amsterdam is.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 245 scan 301: Van Konijnenburg vraagt 350 stamboekvellen model N7 ter vernieuwing van het stamboek der bedelaars kolonisten bij mijn bureau (er bij staat: gezonden 9 juli 1841)


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 245 scan 306: Van Konijnenburg is niet voldoende zeker of bij de inschrijving op de spek de belanghebbenden zich niet zouden hebben verstaan.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 245 scan 340: Geleidebrief.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 245 scan 366-367 (of 386??): grappige brief subcommissie Monnickendam.
15 juni 1841
Uitgaande post 15 juni 1841 N18, invnr 516. Besluit over Felix Fabciscus Dennis zich noemende Chapman.
transcriptie

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 246 scan 016: Begeert niet langer als neger slaaf behandelt te worden.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 246 scan 318: Fraai briefje van van Konijnenburg over  van Rosmalen, de broer van boekhouder MorriŽn, die niet wel bij het hoofd is en beweert astronomische muzikale kennis te bezitten. MorriŽn heeft hem weggestuurd nadat hij enige tijd daar in huis was.


juli 1841
Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 247 scan 060: De erven Duursma, leveranciers van kalk, willen hun vertrouwen terug nadat de weduwe Duursma, die met de lomperik Harmen Bos is getrouwd dat vertrouwen heeft verspeeld.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 247 scan 150 en verder: Een hele verhandeling over kinderarbeid, de verderfelijke invloed daarvan en de beperkingen die daaraan moeten worden gesteld. Met op scan 155: Normen voor kinderarbeid zoals die in Engeland vanaf 1833 golden.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 247 scan 157 en volgende: Koninklijke Pruisische Verordening van 9 Maart 1839. Een verordening ter bescherming van kinderen tegen uitbuiting.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 247 scan 170: Een eerlijk politicus: Hij is al commissaris des Konings bij de Maatschappij en vindt zich dus niet onafhankelijk genoeg om ook nog eens in de commissie van toevoorzicht te participeren (Van Ewijck)!


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 247 scan 315: Een crypto voor de zonnige zondagmiddag.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 247 scan 336: Brief van minister binnenlandse zaken Schimmelpenninck.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 247 scan 481: Een rapport van J.v.Konijnenburg waarin een lijstje met in ťťn adem een merkwaardige sortering: open plaatsen voor mannen, open plaatsen voor Israeliten, open plaatsen voor  Vrouwen, open plaatsen voor Kinderen.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 247 scan 660: Alcoholmisbruik ten koste van een boekhouder.


augustus 1841
Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 248 scan 003: Niet helemaal duidelijk waar het over gaat maar wel over iemand die zich zeer onterecht behandeld voelt.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 248 scan 199: Uitsmoggelen. Zeldzaam woord.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 248 scan 240: Fraude in de bakkerij.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 248 scan 245: Problemen met de bakkers. Hoe op te lossen?


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 248 scan 338: Wat een aandoenlijke brief.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 248 scan 536: Wat is hier aan vooraf gegaan?

31 augustus 1841
Uitgaande post 31 augustus 1841 N1, invnr 518 (en invnr 979). De bestedelingen in de gewone kolonien die wegens desertie of het uitblijven over de verloftijd naar de strafkolonie worden verwezen verbeuren ook het tegoed bij de Maatschappij.
transcriptie

3 september 1841 Ingekomen post 3 september 1841, invnr 249 de scans 84 en verder. Inspectie door de Tijdelijke Inspecteur der Godsdienstige Israelitische Scholen van de joodse gemeenschappen in Veenhuizen en Willemsoord.
transcriptie
5 september 1841 Ingekomen post 5 september 1841, invnr 249 de scans 130-131: Verslag over ge zondheidstoestand in Veenhuizen in augustus 1841 door geneesheer Schunlau aan de directeur, door deze gekopieerd en naar de permanente commissie gestuurd,
transcriptie

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 249 scans 132 ev: Tekorten op rogge-oogst; zijn er wel erg veel!


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 249 scan 265: Van den Bosch wordt hier genoemd.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 249 scan 485-486: Peptalk voor een zieke.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 249 scan 487: Gedicht en Opstel over de viervoetige dieren, door Johanes Wilhelmus Storts te Wateren: 'Houd ons gemoed voor U bereid / Opdat het blij uw komst verbeid / Daar t in een stil vertrouwen leeft / Dat Gij ons onzen schuld vergeeft'.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 249 scans 736-737-738: Tekening / Ontwerp woning.


1 oktober 1841
Uitgaande post 1 oktober 1841 N9, invnr 520. Nader 13 augustus ll N26. Verslag van het medelid Mr. Faber van Riemsdijk omtrent ZWEdG bevinding bij de jongste gehouden inspectie der kolonien -> De bepalingen, schikkingen voorschriften, benoemingen, enzv, zoodanig als dezelve zijn vervat in eene nota van het behandelde in de kolonien door het medelid Graaf vdBosch bij resumtie arresteren.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 250 scan 052: Over de zolder van de strafkolonie + fundamenten voor nieuwe zalen bij de Ommerschans.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 250 scan 102: Over tekort aan koloniaal geld.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 250 scan 116-117: Waarom er na drie maanden geen transportkosten betaald worden.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 250 scan 121-122: Nog twee ongelukken in de spinfabriek.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 250 scan 151: Over strafkolonie-wisselingen.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 250 scan 188: Er mag aan de veteranen geen genever meer gegeven worden?


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 250 scan 189: Aankomst Van der Feijst (die in zijn jonge jaren ook in de kolonie geweest is) uit Delft.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 250 scan 217: Over inrichting en oprichting van de gaz-fabriek.

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 251 scan 211: Intrigerend briefje van iemand die wil waarschuwen voor een koopman die kennelijk iets doet wat niet door de beugel kan.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 251 scan 237: Lijst met arbeidershuisgezinnen waarvan de meeste naar de Ommerschans zijn verplaatst met de redenen. waarom.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 251 scan 286: Een lid van de MvW bericht over projecten in Duitsland. Genoemd wordt dat de Mecklenburgische Patriottische Verein doende is om een kolonie in de omgeving van Rostock te vestigen.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 251 scan 294: Brief van een kolonist over onterechte behandeling.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 251 scan 399 en vorige: Het schijnt dat de jongeman Hahn is gedeserteerd om te trouwen met een meisje Bodenstaf. Nu wil het jonge gezin Hahn in de hoeve van schoonvader Bodenstaf worden geplaatst, en Arnhem, kennelijk het onderstandsdomicilie van Bodenstaf, heeft daar geen bezwaar tegen, maar van Konijnenburg wel.


november 1841
Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 252 scan 345: Vermakelijk overspelrelaas: (...) en onderdirecteur toevoegende 'Jou dief, jou rakkert, jij wilt mij de wetten stellen, ik zal Godverdom mij ulieden allen hier de wetten stellen, jou smeerlap'.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 252 scan 397 De gezamenlijke kolonisten van zaal 1 en 2 vragen of zij op de verjaardag des konings een voorstelling mogen geven.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 252 scan 593: Dit gaat over een opgepakte fraudeur die onder valse namen geld probeert te krijgen.


13 december 1841
Uitgaande post 13 december 1841 N3, invnr 522 (en invnr 979). Van de huisgezinnen die wegens straf te Veenhuizen zijn afzonderlijke registers aanteleggen.
transcriptie
14 december 1841
Uitgaande post 14 december 1841 N25, invnr 522 (en invnr 979): De kinderen van strafkolonisten kunnen groot verlof bekomen wanneer zij om hunne ouders in de strafkolonie zich bevinden.
transcriptie

Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 253 scan 01: Mogelijk een spannend verhaal (dit is pas de 1e pagina van de brief) over 'onbehoorlijke handel' door 'de Israeliet S.Kan' en 'de fabrykbaas S.M. Klunt' en andere kolonisten.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 253 scan 003: De zaalopziener Smies, die zich eigen voordeeltjes 'regelt'. Hij heeft een meisje mishandeld omdat ze weigerde hem nog meer turf voor eigen gebruik te brengen daar ze het nodig had voor verwarming van de ziekenzaal.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 253 scan 079: Mooie brief aan Luitenant Generaal Graaf van den Bosch Minister van Staat.


Opmerking Vele Handen-invoerder: Ingekomen post invnr 253 scan 194: Willenmina Molenkamp vraagt vrijlating uit de strafkolonie.